1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
معرفی زبان شناسی ریاضیاتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
زبان شناسی ریاضیاتی، زبان، ریاضی، صوری سازی
سال 1397
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، شهلا صیفوری

چکیده

معرفی زبان شناسی ریاضیاتی چکیده :یکی از خلأهای پژوهشی موجود ارتباط بین ریاضیات و زبانشناسی است؛ که باید موردتوجه پژوهشگران این دو حوزه قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله طرح وجود ارتباط بین زبان شناسی و ریاضیات در زبان«قالب و معرفی آن به جامعه مشترک ریاضیات و زبان » شناسی ریاضیاتی شناسی است این رشته به طور گسترده الگوها و ساختار را ، در مطالعات نظری زبان موردتوجه است زیرا هر دو رشته ریاضیات و زبانشناسی بررسی می کنند و به مطالعه دقیق و منظم پدیده های موردنظر خود می پردازند و سعی در نمایش زبان به عنوان یک نظام از روابط خالص رادارند و این نوع نگرش زبان را به سامانه های انتزاعی که در ریاضیات موردمطالعه قرار می گیرد نزدیک می سازد. در ادامه به مدل های نظری چامسکی در توسعه زبان شناسی ریاضیاتی اشاره می شود و اینکه نحله زایشی سهم زیادی از میزان تولید علم با بهره گیری از روش های ریاضی و صوری سازی را داشته است. شناخت روش های ریاضیات و کاربردی کردن آن ها در زبان شناسی در چارچوب زبان شناسی ریاضیاتی میسر است و زمینه فعالیت مشترک بین ریاضیات و زبانشناسی بیش از گذشته احساس می شود. ریاضیات فقط با اعداد در ارتباط نیست و شایسته است که ارتباط بین ریاضیات و زبان شناسی موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد. کلمات کلیدی: زبان شناسی ریاضیاتی، زبان، ریاضی، صوری سازی طبقه بندی موضوعی: طبقه JEL:Z بندی 79