1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تصریف فعل و مقوله های آن در کردی کلهری بر اساس صرف زایشی باور (1996)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
فرآیند تصریف، فعل، صرف زایشی، کردی کلهری
سال 1399
مجله پژوهشنامه ادبيات كردي
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود دهقان ، ابراهیم بدخشان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسیِ تصریف فعل و مقوله های آن در کردی کلهری در چارچوب صرف زایشی باوِر (1996) انجام گرفته است. ماهیت روش شناسی انجام این نوشتار کیفی، توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مصاحبه با سخنوران کردزبان گردآوری و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. در این مقاله کوشیده ایم تا مقوله های تصریفی فعل که در کردی کلهری عبارتند از وند های وجه، وند های نفی و وند های شخصی را هر کدام جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. این مقاله در پی پاسخی برای این پرسش است که چگونه فرآیند تصریف در مورد فعل قابل بحث و بررسی است، و همچنین چه محدودیتی در خصوصِ مقوله ی فعل در کردی کلهری به لحاظ تصریف وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که چگونه دیدگاه های صرفیونی همچون باوِر (1996) می تواند تصریف فعل در این گویش را توجیه نماید. نتایج نشان داد که تصریف فعل در کردی کلهری در چارچوب صرف زایشی باور کاملاً قابل توجیه است.