28 تیر 1397
مسعود دهقان

مسعود دهقان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج-دانشگاه کردستان- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی- طبقه سوم
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبانشناسی نظری
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان شناسی نظری ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران (1389 - 1392)
  عنوان رساله: توصیف و تحلیل دشواری های یادگیری معانی واژگان انگلیسی برای فارس زبانان در ایران از دیدگاه شناختی
 • کارشناسی ارشد زبان شناسی نظری ، دانشگاه رازی ، ایران (1382 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: The Discourse of Democracy after 9/11: A Critical Study
 • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه رازی ، ایران (1377 - 1381)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • زبان شناسی شناختی
 • تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان
 • زبان شناسی حقوقی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Masoud Dehghan, ferdos aghagolzade (2017) The Discourse of Democracy in Bush and Obama's Orations after 9/11: A Critical Study International Journal of Educational Investigations: 2017 (April), Vol.4, No.2: 62-76; 62-76
2
Masoud Dehghan (2017) Learning English Vocabulary and the Effect of Basic Level from Cognitive Perspective International Journal of Educational Investigations: Vol.4, No.1; 36-45
3
فردوس آقاگلزاده، مسعود دهقان (1393) تحلیل شیوه های بازنمایی گزینش خبر بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی جستارهای زبانی: جلد 5، شماره 4; 231-247
4
Masoud Dehghan, Arsalan Golfam (2014) The Basic Level Effect and English Language Vocabulary Learning from Cognitive Perspective International Journal of social Sciences and Arts: Volume 1, Issue—1, November, 2014; 18-27
5
ferdos aghagolzade, Masoud Dehghan (2012) Stylistic and Linguistic Variations in Forough Farokhzad's Poems Journal of Language Teaching and Research: 3; 930-940
6
Arsalan Golfam, Masoud Dehghan (2012) On Type: The So-Called Causativization in Persian Theory and Practice in Language Studies: Vol. 2, No. 7; 1536-1543
7
Masoud Dehghan, Aleyeh Kambuziya Kurd Zafaranlu (2012) A Short Analysis of Insertion in Persian Theory and Practice in Language Studies: Vol. 2, No. 1,; 14-14
مقاله ارائه‌شده
1
مسعود دهقان، بهمن حیدری (1396) بررسی و تحلیل سبک کلامی متهمین در نظام قضایی ایران سومین همایش زبان شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی، ایران، تهران
2
Masoud Dehghan (2017) The Study of the Polysemic Compexities of English Vocabularies from CST Perspective National ELT Conference: Innovations and Professional Developments, Iran, Sanandaj
3
حسین داوری، مسعود دهقان (1396) کنکاشی در علل و پیامدهای تضعیف و سوال زبانهای محلی از منظر جامعه شناسی زبان دومین همایش ملی "بررسی ادبیات بومی ایران زمین"، ایران، خرم آباد
4
مسعود دهقان، بهناز وهابیان (1396) بررسی ساختِ اطلاعیِ جمله در داستان ملکوت: از معنا تا دستور دومین همایش ملی زبان شناسی نقش گرا، ایران، همدان
5
مسعود دهقان، بهناز وهابیان (1396) بررسی و تحلیل کارکردهای گفتمانی زبان رسانه بر اساس رویکرد شناختی نخستین همایش ملی زبان و رسانه، ایران، تهران
6
ابراهیم بدخشان، مسعود دهقان، فرشاد دهقان (1394) تحلیل نقش کاربردشناختی نظریه کنش های گفتاری آستین و سرل در متن بازپرسی دومین همایش ملی زبانشناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی، ایران، تهران
7
Masoud Dehghan (2005) Discourse and Otherness: A critical Study of the Other in the Recent Discourse on Democracy International Conference on Critical Discourse Analysis: Theory into Research, Australia, Launceston
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Masoud Dehghan (2017) English for the students of Public Relations ISBN: 978-600-8431-23-7
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

دانشجویان

 • الهام حسيني
  نام و نام خانوادگی: الهام حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان
  پایان نامه: بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان انتقادی در دو رمان الأرض عبدالرحمن الشرقاوی و جای خالی سلوچ محمود دولت آبادی براساس نظریه ی فرکلاف
 • آرزو زندي
  نام و نام خانوادگی: آرزو زندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی همگانی
  پایان نامه: بررسی بازنمایی کنش های اجتماعی در فیلم "پدر آن دیگری" بر اساس الگوی ون لیوون (2008)
 • مسعود نگهدار
  نام و نام خانوادگی: مسعود نگهدار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ساخت اطّلاع وبازنمایی های آن در کردی اردلانی
 • محمد ابراهيمي پاكيزه
  نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیمی پاکیزه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: تحلیل گفتمان کتاب های زبان انگلیسی متوسطه دوره ی دوم بر اساس دستور نقش گرای نظام مند هلیدی
 • پرژين عاشقان
  نام و نام خانوادگی: پرژین عاشقان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی مشکلات گفتاری کودکان مبتلا به اوتیسم: به مثابه ی یک اختلال کاربردی-معنایی
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!