1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حسن تعبیر، مدل وارن، ساخت های حسن تعبیری، زبان شناسی شناختی
سال 1391
پژوهشگران سجاد موسوی(دانشجو)، ابراهیم بدخشان(استاد راهنما)، یادگار کریمی(استاد مشاور)

چکیده

حسن تعبیر در زبان فارسی، واژگان غیر مستقیم، مبهم و خوشایند هستند که جایگزین واژگان صریح آزاردهنده و ناخوشایند می شوند. حسن تعبیر ابزار گفتمانی قدرتمندی محسوب میشود که برای تقویت و افزایش نزاکت اجتماعی و حفظ خود-انگاره ی اجتماعی طرفین گفتگو به کار میرود.