1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ترکیب درون مرکز غیرفعلی در لکی الشتری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ترکیب، ترکیب درون مرکز، واژه سازی، لکی، الشتری
سال 1400
مجله زبان فارسي و گويش هاي ايراني (ادب پژوهي سابق)
شناسه DOI
پژوهشگران فرانک نادری ، ابراهیم بدخشان ، اکرم کرانی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی ترکیب های درون مرکز غیرفعلی در زبان لکی است. داده های پژوهش شامل واژه های مرکب درون مرکزی است که از دو منبع به دست آمده اند،گفتار روزمرۀ گویشوران لکی و کتاب دوجلدیِ «فرهنگ و واژه نامۀ لکی» (کیانی کولیوند، 1390). نتایج پژوهش نشان داد که پرتکرارترین ساختارهایی که در ترکیب های درون مرکز غیرفعلی در زبان لکی یافت می شوند عبارت اند از: [اسم + اسم]، [اسم + صفت] و [صفت + اسم]. علاوه بر اینها، سه ساختار کم بسامدتر [اسم + حرف اضافه]، [حرف اضافه + اسم] و [عدد + اسم] نیز در این زبان یافت می شود. تحلیل معنایی این ساختارها نشان می دهد که برحسب نوع رابطۀ بین اجزای سازندۀ ترکیب، معانی متنوعی از آنها استنباط می شود و تنوع معنایی ترکیب های [اسم + اسم] بیش از سایر ترکیب های درون مرکز است. ترکیب های درون مرکز [اسم + اسم] به دو زیرطبقۀ هسته آغاز و هسته پایان تقسیم می شوند و در آنها مفاهیم متعددی را می توان یافت که عبارت اند از: منشأ، محتوا، کاربرد، شباهت، جنس، محل، وابستگی، آغشتگی، زمان، اختصاص، نوع، تغذیه، شیوه و هدف. ترکیب های درون مرکز [اسم + صفت] نیز از لحاظ معنایی تنوع قابل توجهی دارند و معانی متعددی شامل نحوۀ عملکرد، ابزار تولید، محتوا، نسبت، خصوصیت و ارتباط خاص در این نوع ترکیب ها یافت می شود.