1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
حذف، غلت سازی، نظریه ی بهینگی، التقای مصوت ها
سال 1392
مجله پژوهش هاي زبان شناسي
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، محمد زمانی

چکیده

در این مقاله تحلیل و توصیف فرایند حذف ساختاریدر زبان کردی(کلهری) کانون توجه قرار خواهد گرفت. برای نیل به این هدف از نظریه بهینگی با رویکردی همزمانی استفاده می شود. تحلیل فرایند حذف در این پژوهش مشتمل بر دو بخش خواهد بود. بخش اول مشتمل بر سازوکاری بود که فرایند حذف در آن رخ داده است و بخش دوم بر تحلیل ملاک های انتخاب واکه ای برای اعمال فرایند حذف، بنا نهاده شده است.در این مقاله نشان داده می شود که زبان کردی را باید در میان زبان هایی قرار داد که هم از فرایند حذف V1 و هم از فرایند حذف V2 به هنگام التقای مصوت ها درنقطه ی تماس پسوند و ریشه ی واژگانی استفاده می کنند. همچنین استدلال خواهد شد که همیشه فرایند حذف در نقطه ی تماس دو واکه برای غلبه بر التقای مصوت ها گزینه ی بهینه نیست و گاه فرایند های دیگری همانند غلت سازی نیز به کار می رود و استدلال می شود فرایند حذف تنها زمانی صورت می گیرد که امکان غلت-سازی از واکه ی اول یعنی V1 به دلیل محدودیت شرایط غلت سازی [GH(GLIDEHOOD)] وجود نداشته باشد.