1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
Introducing modern linguistics and its branches
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
linguistics , syntax, semantics, phonology , morphology,
سال 1390
پژوهشگران ابراهیم بدخشان

چکیده

Each human language is a complex of knowledge and abilities enabling speakers of the language to communicate with each other, to express ideas, hypotheses, emotions, desires, and all the other things that need expressing. Linguistics is the study of these knowledge systems in all their aspects: how is such a knowledge system structured, how is it acquired, how is it used in the production and comprehension of messages, how does it change over time? Linguists consequently are concerned with a number of particular questions about the nature of language. What properties do all human languages have in common? How do languages differ, and to what extent are the differences systematic, i.e. can we find patterns in the differences? How do children acquire such complete knowledge of a language in such a short time? What are the ways in which languages can change over time, and are there limitations to how languages change? What is the nature of the cognitive processes that come into play when we produce and understand language? The part of linguistics that is concerned with the structure of language is divided into a number of subfields: Phonetics - the study of speech sounds in their physical aspects Phonology - the study of speech sounds in their cognitive aspects Morphology - the study of the formation of words Syntax - the study of the formation of sentences Semantics the study of meaning Pragmatics - the study of language use Aside from language structure, other perspectives on language are represented in specialized or interdisciplinary branches: Historical Linguistics Sociolinguistics Psycholinguistics Ethnolinguistics (or Anthropological Linguistics) Dialectology Computational Linguistics Psycholinguistics and neurolinguistics