1403/01/31
امجد علی پناه

امجد علی پناه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16549281500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای حرفه‌ای ریاضی کاربردی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
A numerical method for KdV equation using rational radial basis functions Mansour Shiralizadeh, Amjad Alipanah, Maryam Mohammadi (2023)
Approximate solutions to the Allen–Cahn equation using rational radial basis functions method Mansour Shiralizadeh, Amjad Alipanah, Maryam Mohammadi (2023)
On the Stability of Filon–Clenshaw–Curtis Rules Hassan Majidian, Medina Firozi, Amjad Alipanah (2022)
Numerical solution of one-dimensional Sine-Gordon equation using rational radial basis functions Mansour Shiralizadeh, Amjad Alipanah, maryam mohammadi (2022)
Daubechies Wavelet Scaling Function Approach to Solve Volterra’s Population Model Amjad Alipanah, Korosh Arzideh, Medina Firozi, Azad Kasnazani (2022)
Integrals Involving Product of Polynomials and Daubechies Scale Functions Amjad Alipanah, Masoud Pendar, Kaveh Sadeghi (2021)
پایداری عددی در مجموع یابی مختلط حسن مجیدیان، مدینه فیروزی، امجد علی پناه (1400)
The width of the solitary wave in dusty plasma Behrooz Malekolkalami, Amjad Alipanah (2016)
Nonclassical pseudospectral method for the solution of brachistochrone problem Amjad Alipanah, Mohsen Razaghi, Mehdi Dehghan (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
NUMERICAL SOLUTION OF HAMMERSTEIN EQUATIONS VIA CAS-WAVELET Amjad Alipanah, Taher Tahernezhad (2012)
سخنرانی
کتاب
روش های چبیشف در تقریب عددی امجد علی پناه، کاوه صادقی (1395)
پایان نامه
پایداری فرمول های تعیین مساحتِ نوسانی مدینه فیروزی، حسن مجیدیان، امجد علی پناه (1402)
حل عددی معادلات دیفرانسیل با توابع سینک غیرکلاسیک کیوان محمدی، امجد علی پناه، محمد قاسمی (1402)
حل معادلات انتگرال نوع چهارم با هسته منفرد ضعیف با روش انتگرال ضربی الهام بابائی، امجد علی پناه، کمال شانظری (1402)
حل معادله ساین-گوردون یک بعدی با روش تقریب پده اقبال خالدی، امجد علی پناه (1399)
مقادیر ویژه ای برخی از ماتریس هایهنکل پاد سه-قطری عثمان محمدی، امجد علی پناه، منصور دانا (1398)
کاربرد روش اجزای طیفی در تقریب مسائل محمود لطفی، امجد علی پناه (1398)
حل تقریبی انتگرال های با نوسان زیاد با استفاده از توابع پایه شعاعی فهیمه شهبازپور، امجد علی پناه، ارسلان رحمانی (1396)
روشهای برای محاسبه تبدیل هنکل سودابه مظاهری، امجد علی پناه (1396)
حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از پایه های ترکیبی قطعه ای پیوسته نصرالدین عبدالهی، امجد علی پناه، مراد احمدنسب (1395)
نمایش عملگرها براساس موجک های دارای محمل فشرده مبین حمیدیان، امجد علی پناه، فردین ساعد پناه (1395)
انتگرالگیرهای نمایی برای معادلات دیفرانسیل کسری آسو حسینی، شاهرخ اسمعیلی، امجد علی پناه (1394)
عملگرهای قاب هیلبرت-شودر کیهان ایازی، هوگر قهرمانی، امجد علی پناه (1394)
روش های انتگرالگیری عددی با استفاده از موجک ها و بررسی خطای آنها مسعود پندار، امجد علی پناه، فردین ساعد پناه (1394)
حل عددی معادله KdV با استفاده از موجک های دوبار متعامد مریم درویشیان، امجد علی پناه، محمد قاسمی (1393)
روشهای انتگرالگیری عددی برای انتگرال توابع با نوسان زیاد شیوا تنومند، امجد علی پناه، کمال شانظری (1393)
حل دستگاه های معادلات خطی نامعین با ساختار بلوکی عارف عطایی، مراد احمدنسب، امجد علی پناه (1392)
حل تقریبی معادلات انتگرال با استفاده از تابع مولتی کوادریک مریم قاسمیان، امجد علی پناه، شاهرخ اسمعیلی (1392)
روش های تفاضلات متناهی برای حل مسائل مقدار مرزی منفرد علی بیگی، امجد علی پناه، محمد قاسمی (1392)
یک روش بدون شبکه مبتنی بر درونیابی نقطه ای شعاعی ریبوار منبری، کمال شانظری، امجد علی پناه (1391)
پایه های موجک اسپلاین مکعبی هرمیتی روی بازه [1، 0] سیده گلاله قریشی، امجد علی پناه، فردین ساعد پناه (1391)
حل عددی معادلات دیفرانسیل تابعی وابسته به زمان به وسیله موجک هار فاطمه بابایی، امجد علی پناه، کمال شانظری (1391)
حل عددی معادله ی انتگرو-دیفرانسیل از مرتبه کسری با روش موجک سینوسی و کسینوسی طاهره طاهرنژاد، امجد علی پناه، شاهرخ اسمعیلی (1391)
روش عناصر مرزی تقابل دوگان برای مسائل با دامنه ی نامتناهی گلاویژ زاهد، کمال شانظری، امجد علی پناه (1390)
استفاده از روش های سینک برای حل معادلات اخترفیزیک و الاستو-پلاستیک نیلوفر دهقان، امجد علی پناه، محمد رضا ستاره (1390)
حل معادلات تعادلی جمعیت با استفاده از روش گالرکین-موجک سعید مومیوند، امجد علی پناه، کمال شانظری (1390)
تقریب عناصر متناهی برای یک معادله تدریجی با یک عبارت حافظه از نوع مثبت فرزاد منصوری، فردین ساعد پناه، امجد علی پناه (1389)
روش مستقیم در حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از توابع متعامد مثلثی وریا رشیدی، امجد علی پناه، فردین ساعد پناه (1389)
حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از روش های شبه طیفی ابوبکر آدربار، امجد علی پناه، مراد احمدنسب (1389)
حل معادلات انتگرال با استفاده از موجک های دابیشز آزاده مخفی، امجد علی پناه، کمال شانظری (1388)
استراتژیهای تخصیص هزینه برای ریلکسیشن تخصیص 1 مساله پوشش مجموعه کیومرث اعظمی، فرهاد جنتی، امجد علی پناه (1388)
حل عددی معادلات انتگرال با استفاده از چند جمله های متعامد سجاد یاوری عظیم، امجد علی پناه، کمال شانظری (1387)
حل عددی معادلات انتگرال با استفاده از پایه های قطعه ای پیوسته سجاد حدیدی، امجد علی پناه، کمال شانظری (1387)
رویکرد شبکه مصنوعی برای حل مسئله فروشنده دوره گرد ابراهیم غلامی، فرهاد جنتی، امجد علی پناه (1387)
تکنیک شبه خطی در روش جوابهای اساسی برای حل معادلات غیر خطی پواسون محمود فلاحی، کمال شانظری، امجد علی پناه (1386)
تولید نقاط سازگار سه بعدی و کاربرد آن در روش بدون شبکه محمد هوسمی، کمال شانظری، امجد علی پناه (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • موجک های با محمل فشرده
 • روشهای طیفی و شبه طیفی
بیشتر

دانشجویان

 • سجاد حدیدی
  نام: سجاد حدیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی کاربردی
  پایان نامه:
بیشتر