1403/01/31
حسین دانش مهر

حسین دانش مهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 98153
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664842

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جامعه شناسی توسعه ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1391)
  عنوان رساله: بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات کیفیت زندگی در منطقه اورامان طی دو دهه اخیر (1390- 1370)
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان رساله: بررسی زمینه ها و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر مشارکت اجتماعی در میان روستاییان( مطالعه موردی: روستای دشه از توابع شهرستان پاوه)
 • کارشناسی پژوهشگری اجتماعی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1382 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
A perspective analysis about the effects of dams - Evidence from Iran Hoshmand Farzi, Mohammad Sadegh Ebrahimi2, Hossien Danesh Mehr (2023)
کرونا و داغ ننگ: روایت بهبودیافتگان بیماری از تجربه طرد اجتماعی حسین دانش مهر، کمال خالق پناه، پرویز سبحانی (1400)
تجربه طرد اجتماعی: مورد مطالعه هه ورامی های شهر مریوان جمال محمدی، حسین دانش مهر، عثمان هدایت (1398)
درک معنایی سازه های مؤثر بر تغییرات کیفیت زندگی در میان ساکنان منطقه اورامان لهون حسین دانش مهر، غلامرضا غفاری، سید احمد فیروزآبادی (1397)
پوشش زنان و دلالت های معنایی آن (مطالعه موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه) جمال محمدی، حسین دانش مهر، فاضل الیاسی سرزلی، یزدان اعظمی (1393)
کیفیت زندگی و درک معنایی آن در منطقهی اورامان لهون غلامرضا غفاری، سید احمد فیروزآبادی، حسین دانش مهر (1392)
ارزیابی انتقادی روایت میشل فوکو از انقلاب اسلامی ایران جمال محمدی، حسین دانش مهر، عبدالله بیچرانلو (1392)
بینش و روش در پژوهش های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی جلال الدین رفیع فر، حسین دانش مهر، رشید احمد رش (1391)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
تحلیل گفتمان سیاستگذاری نهادی و برساخت مسئله زیست محیطی ادریس میهمی، جمال محمدی، حسین دانش مهر (1399)
بدن مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه ی جراحی های زیبایی پرویز سبحانی، حسین دانش مهر، جمال محمدی (1398)
سبک زندگی و پوشش دختران شهر شاهین دژ الناز حسن خانی، حسین دانش مهر، جمال محمدی (1396)
تجربه ی طرد اجتماعی: مورد مطالعه ههورامی های شهر مریوان عثمان هدایت، جمال محمدی، حسین دانش مهر (1396)
ارزیابی تأثیرات اجتماعی پتروشیمی مهاباد بر جوامع محلی پیرامون کریم علی نژاد، سید احمد فیروزآبادی، حسین دانش مهر (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تبیین زمینه های فرهنگی-اجتماعی توسعه نیافتگی در استان کردستان و تحلیل ظرفیت های توسعه محلی جمال محمدی، سعید خانی، جهانگیر محمودی، عثمان هدایت، انور محمدی، رضا شافعی، حسین دانش مهر (1401)
برنامه توسـعه اقتصـادی و اشـتغالزایی روسـتایی (مرحله اول) کیومرث ایراندوست، داود جمینی، حسین دانش مهر (1400)
مطالعات تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی حسین دانش مهر، خالد احمدزاده، کیومرث ایراندوست (1400)

علایق پژوهشی

 • جامعه شناسی آب
 • نابرابری اجتماعی
 • مسائل توسعه
 • کیفیت زندگی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه (1401 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه جامعه شناسی (1399 - 1401)
 • دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی شبکه ملی جامعه و دانشگاه (1397 - 1400)
 • مدیر پژوهشی گروه مطالعات راهبردی و توسعه کردستان (1397 - 1399)
 • دبیر اجرایی همایش ملی جامعه شناسی مرز اردیبهشت ماه 1396 (1395 - 1396)
بیشتر