گروه‌های آموزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه کردستان را اعضای هیئت علمی انجام می‌دهند، که در گروه‌های آموزشی، در دانشکده‌ها، مشغول به کار هستند. کارنامه پژوهشی یک گروه آموزشی یا یک دانشکده همان مجموع کارنامه‌های اعضای هیئت علمی آن گروه یا دانشکده است.

در زیر، فهرست گروه‌های آموزشی به تفکیک دانشکده، آورده شده‌است:

 

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم به عنوان اولین دانشکده دانشگاه کردستان، با پذیرش دانشجو در رشته دبیری ریاضی در سال 1353 تاسیس شد و در حال حاضر در گروه های آموزشی زیر دانشجو می پذیرد.

دانشکده علوم پایه و فنی-مهندسی بیجار

دانشکده کشاورزی

دانشکده فعالیت علمی خود را تحت عنوان آموزشکده کشاورزی از سال تحصیلی 70 - 69 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تولیدات دامی آغاز کرده است و در سال 77 به دانشکده تبدیل شده است.

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده منابع طبیعی از بهمن 1386 از دانشکده کشاورزی جدا شده و ماهیتی مستقل به خود گرفته است.

دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان در سال 1373 فعالیت رسمی خود را تحت عنوان آموزشکده فنی و مهندسی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در سه رشته الکترونیک، عمران و کامپیوتر آغاز نمود. گروه های زیر در این دانشکده فعالند: