گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

گروه کامپیوتر از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

فردين  اخلاقيان طاب
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي كامپيوتر
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
روجيار  پيرمحمدياني
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: فناوري اطلاعات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
آمانج  خرميان
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
فاطمه  دانشفر
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: كامپيوتر
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نظري
محسن  رمضاني
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: هوش مصنوعي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
صادق  سليماني
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: بيوانفورماتيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
عليرضا  عبداله پوري
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: شبكه هاي كامپيوتري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
سعدون  عزيزي
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: علوم كامپيوتر
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
پرهام  مرادي
گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: كامپيوتر
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي