1403/01/31
علیرضا عبداله پوری

علیرضا عبداله پوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36132793800
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی - گروه کامپیوتر - اتاق 219
تلفن: -

تحصیلات

 • دکترای تخصصی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری ، دانشگاه هامبورگ ، آلمان (1387 - 1391)
  عنوان رساله: QoS-Aware IPTV Streaming Over Wireless Multi-hop Networks
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (معماری کامپیوتر) ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1380 - 1382)
  عنوان رساله: وارسی فرمال خط لوله در پردازنده های کم دستور
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1373 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی شبیه ساز میکروکنترلر 8051
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
DSMN: A New Approach for Link Prediction in Multilplex Networks Samira Rafiei, Alireza Abdollahpouri (2022)
An adaptive optic-physic based dust removal method using optimized air-light and transfer function Ako Bartani, Alireza Abdollahpouri, Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab (2022)
Monitoring rocket (Eruca sativa) growth parameters using the Internet of Things under supplemental LEDs lighting Jolan Jamal, Sadoon Azizi, Alireza Abdollahpouri, Nasser Ghaderi, Behrooz Sarabi, Victor Casta˜no-Meneses, Arturo Silva-Ordaz (2021)
A new generalized collaborative filtering approach on sparse data by extracting high confidence relations between users Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab, Alireza Abdollahpouri, Mahmud Abdulla Mohammad (2021)
یک الگوریتم چندهدفه برای شناسایی گرههای پرنفوذ در شبکه های اجتماعی چیمن صلواتی، علیرضا عبداله پوری، ژاله منبری (1399)
CNDP: Link prediction based on common neighbors degree penalization Samira Rafiei, Chiman Salavati, Alireza Abdollahpouri (2020)
A multi-objective model for identifying valuable nodes in complex networks with minimum cost Alireza Abdollahpouri, Chiman Salavati, Jamal Arkat, Fardin Akhlaghian Tab, Zhaleh Manbari (2020)
A Text Classification Method Based on Combination of Information Gain and Graph Clustering Alireza Abdollahpouri, Shadi Rahimi, Fatemeh Zamani, Parham Moradi (2019)
An ideal point based many-objective optimization for community detection of complex networks Sahar Tahmasbi, Parham Moradi, Seyed Siamak Ghodsi, Alireza Abdollahpouri (2019)
BSFS: A Bidirectional Search Algorithm for Flow Scheduling in Cloud Data Centers Hasibeh Naseri, Sadoon Azizi, Alireza Abdollahpouri (2019)
Detection of Trust Links on Social Networks Using Dynamic Features Elaheh Golzardi, Amir sheikh ahmedi, Alireza Abdollahpouri (2019)
Ranking nodes in complex networks based on local structure and improving closeness centrality Chiman Salavati, Alireza Abdollahpouri, Zhaleh Manbari (2019)
On the synthetic dataset generation for IPTV services based on user behavior Alireza Abdollahpouri, Rehyaneh Ghavami, Parham Moradi (2018)
BridgeRank: A novel fast centrality measure based on local structure of the network Chiman Salavati, Alireza Abdollahpouri, Zhaleh Manbari (2018)
A trust-aware recommendation method based on Pareto dominance and confidence concepts Mohammad Mehdi Azadjalal, Parham Moradi, Alireza Abdollahpouri, Mahdi Jalili (2017)
Popularity Prediction of Videos in IPTV Systems Rehyaneh Ghavami, Alireza Abdollahpouri, Zhila Bahrami, Parham Moradi (2015)
Software-defined cellular networking: a practical path towards 5G junyu Lai, Ming Lei, Alireza Abdollahpouri, Weiwei Feng (2015)
A Modeling Approach for Resource Management in Resource-Constrained Nodes Torsten Meyer, Bernd Wolfinger, Stephan Heckmueler, Alireza Abdollahpouri (2015)
A Fairness-Based Access Control Scheme to Optimize IPTV Fast Channel Changing junyu Lai, James C. F. Li, Alireza Abdollahpouri, Jianhua Zhang, Ming Lei (2014)
Is Always a Hybrid Recommender System Preferable To Single Techniques? Himan abdollahpouri, Adel Rahmani, Alireza Abdollahpouri (2013)
Multicast Gain for IPTV Transmission in WiMAX Multi-hop Relay Networks Alireza Abdollahpouri, Bernd Wolfinger (2012)
Modeling the Behavior of IPTV Users with Application to Call Blocking Probability Analysis Alireza Abdollahpouri, Bernd Wolfinger, junyu Lai, Catalin Vinti (2012)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
A Multistart Power of d Choices Strategy for Edge Server Placement Problem Shahla Havas, Sadoon Azizi, Alireza Abdollahpouri (2023)
Feature selection based on hybridization of Information gain and graph clustering for text classification Shadi Rahimi, Alireza Abdollahpouri, Fatemeh Zamani, Parham Moradi (2019)
A Modified Particle Swarm Optimization Algorithm for Community Detection in Complex Networks Alireza Abdollahpouri, Shadi Rahimi, Shahnaz Mohammadi Majd, Chiman Salavati (2018)
A Novel Intrusion Detection System in MANETs Based on K-means Clustering and AFS Theory Alireza Abdollahpouri, Leila Manyiani, Shahnaz Mohammadi Majd (2018)
Generating a User Behavior-based Synthetic Dataset for IPTV Services with Application to Recommender Systems Alireza Abdollahpouri, Rehyaneh Ghavami, Shahnaz Mohammadi Majd (2018)
راهکاری نوین برای کاهش حفره پوششی در شبکه های حسگر بیسیم خاطره ژولیده، علیرضا عبداله پوری (1395)
On the Modularity Improvement for Community Detection in Overlapping Social Networks Samaneh Ghaderi, Alireza Abdollahpouri, Parham Moradi (2016)
A Feature Weighting Based Artificial Bee Colony Algorithm for Data Clustering Manijeh Rahimi, Parham Moradi, Alireza Abdollahpouri (2016)
A Multi-objective Genetic Algorithm for Community Detection in Weighted Networks Zahra Ghaffaripour, Alireza Abdollahpouri, Parham Moradi (2016)
Popularity Prediction of Videos in IPTV Systems Rehyaneh Ghavami, Alireza Abdollahpouri, Parham Moradi, Zhila Bahrami (2015)
تحلیل عملکردی شبکه سنسوری بی سیم در جمع آوری داده منابع تجدیدپذیر انرژی ئاسو بزرگ پناه، محمد فتحی، علیرضا عبداله پوری (1393)
Categorizing Letters Based on Written Features for Feature Extraction in Kurdish Handwriting Aso BozorgPanah, Alireza Abdollahpouri, Fardin Akhlaghian Tab (2014)
Application of game theory techniques for improving trust based recommender systems in social networks Mohammad Mahdi Azadjalal, Parham Moradi, Alireza Abdollahpouri (2014)
Extensible and Realistic Modeling of Resource Contention in Resource-Constrained Nodes Torsten Meyer, Bernd Wolfinger, Stephan Heckmueler, Alireza Abdollahpouri (2013)
Wired and Wireless IPTV Access Networks: A Comparison Study Alireza Abdollahpouri, Bernd Wolfinger (2012)
Reducing Channel Zapping Delay in WiMAX-Based IPTV Systems Alireza Abdollahpouri, Bernd Wolfinger (2012)
Overhead Analysis in WiMAX-based IPTV Systems Alireza Abdollahpouri, Bernd Wolfinger (2011)
Elaboration and Formal Description of IPTV User Models and Their Application to IPTV System Analysis Alireza Abdollahpouri, Bernd Wolfinger, junyu Lai, Catalin Vinti (2011)
Unicast versus Multicast for Live TV Delivery in Networks with Tree Topology Alireza Abdollahpouri, Bernd Wolfinger, junyu Lai (2010)
وارسی فرمال یک پردازنده کم دستور علیرضا عبداله پوری، محمدکاظم اکبری (1382)
سخنرانی
کتاب
Zapping Delay Reduction in IPTV Systems Alireza Abdollahpouri (2018)
اصول شبکه های کامپیوتری علیرضا عبداله پوری (1390)
اصول شبکه های کامپیوتری علیرضا عبداله پوری (1386)
پایان نامه
بهبود یک سیستم توصیه گر چند ذینفع با استفاده از الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه سارا کرم ویسه، علیرضا عبداله پوری، پرهام مرادی دولت آبادی (1402)
توصیه منصفانه فیلم با استفاده از ابرگراف تارا نوری، علیرضا عبداله پوری، آمانج خرمیان (1402)
پیش بینی پیوند با استفاده از تجزیه ماتریس نامنفی عمیق خصمانه رضا محمودی، فردین اخلاقیان طاب، علیرضا عبداله پوری، سید امجد سیدی (1401)
تشخیص جوامع بر اساس محتوا با استفاده از کاوش الگوی تکرارشونده و انتشار برچسب مهتاب احمدی، علیرضا عبداله پوری، روجیار پیرمحمدیانی (1401)
شناسایی گرههای تأثیرگذار در شبکه های پیچیده با استفاده از پیشگویی پیوند معکوس مستوره آرمیون، علیرضا عبداله پوری، صادق سلیمانی (1400)
ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای مسئله زمانبندی کارها در رایانش مه-ابر سمانه دبیری، علیرضا عبداله پوری، سعدون عزیزی (1400)
بخشبندی مشتریان بر اساس مدل RFM به منظور توصیه برنامه های وفادارسازی مشتریان هیرو یزدانپناه، رضا شافعی، علیرضا عبداله پوری (1400)
Interlayer Link Prediction in Multiplex Networks by Analyzing Matching Degree Sakar Omar Khdir, Alireza Abdollahpouri, Sadoon Azizi (2021)
Robust Steganography Method Using Discrete Wavelet Method Semko Faeiq Fateh, Alireza Abdollahpouri (2021)
بررسی و کاهش خطاهای آبشاری در شبکه های پیچیده وزندار مرجان ضیایی، علیرضا عبداله پوری (1399)
The Application of Internet of Things in Hydroponic Monitoring Systems Jolan Jamal, Alireza Abdollahpouri, Sadoon Azizi, Nasser Ghaderi (2020)
بهبود دید در تصاویر غبارآلود با استفاده از مدل فیزیک اپتیک آکو برتنی، علیرضا عبداله پوری، فردین اخلاقیان طاب (1397)
ارائه یک راهکار بسیارهدفه مبتنی بر الگوریتمهای تکاملی برای تشخیص جوامع سحر طهماسبی، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1397)
کاربرد تئوری شبکه اجتماعی در بورس تهران علی کشت ورز، علیرضا عبداله پوری (1396)
یک راهکار در سیستم های توصیه گر مبتنی بر تجزیه ماتریس واعتماد زهرا شجریان، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1396)
شناسایی نودهای پرنفوذ در شبکه های اجتماعی با کمترین هزینه چیمن صلواتی، علیرضا عبداله پوری، جمال ارکات (1396)
یک راهکار برای تشخیص جامعه در شبکه های پیچیده بر اساس روش های چند هدفه مبتنی بر جمعیت شادی رحیمی، علیرضا عبداله پوری، پرهام مرادی دولت آبادی (1395)
یک راهکار ترکیبی برای خوشه بندی مستندات متنی با استفاده از الگوریتم های کاهش بعد منیژه رییسی، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1395)
ارائه ی یک روش توصیه گر برای سیستم های IPTV جهت بهبود کیفیت خدمات ریحانه قوامی، علیرضا عبداله پوری، پرهام مرادی دولت آبادی (1394)
افزایش طول عمر شبکه حسگر بی سیم در شبکه های هوشمند الکتریکی ئاسو بزرگ پناه، علیرضا عبداله پوری، محمد فتحی (1393)
تطبیق روشهای انتخاب ویژگی برای دسته بندی متون کردی دنیا الیاسی، علیرضا عبداله پوری، کیومرث شیخ اسماعیلی (1393)
ارائه سیستم های توصیه گر مبتنی بر مفاهیم تسلط پارتو و اعتماد در شبکه های اجتماعی محمدمهدی آزادجلال، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1393)
ارزیابی کارایی شبکه های سنسور بی سیم در شبکه های هوشمند الکتریکی بهاره افخمی، محمد فتحی، علیرضا عبداله پوری (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • شبکه های عصبی گراف
 • شبکه های اجتماعی
 • معماری کامپیوتر
 • شبکه های کامپیوتری
بیشتر

دانشجویان

 • سحر دوگوهری
  نام: سحر دوگوهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه: بهبود یک سیستم توصیه گرمحصولات دنباله‌دار با استفاده از گراف سه‌بخشی و پیش بینی لینک
 • سمانه دبیری
  نام: سمانه دبیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • مستوره آرمیون
  نام: مستوره آرمیون
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • فاطمه زمانی
  نام: فاطمه زمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • حسیبه ناصری
  نام: حسیبه ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • مرجان ضیایی
  نام: مرجان ضیایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • علی کشت ورز
  نام: علی کشت ورز
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • چیمن صلواتی
  نام: چیمن صلواتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • شادی رحیمی
  نام: شادی رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • زهره امینی
  نام: زهره امینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • ریحانه قوامی
  نام: ریحانه قوامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • ئاسو بزرگ پناه
  نام: ئاسو بزرگ پناه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • دنیا الیاسی
  نام: دنیا الیاسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
 • گلاله عزیزی
  نام: گلاله عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هوش مصنوعی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه کامپیوتر (1392 - 1398)
بیشتر

گالری تصاویر

تقدیر از پژوهشگران برتر سال 1398 کنفرانس IKT 2016 دانشگاه راپه رین - عراق بارسلونا نمایشگاه CeBIT - هانوفر آلمان کنفرانس MMB - کایزرسلاوترن آلمان همراه با پروفسور سودیپ میسرا - کنفرانس SPECTS 2011 لاهه - هلند ICNS2018