1403/03/05
علیرضا عبداله پوری

علیرضا عبداله پوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36132793800
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی - گروه کامپیوتر - اتاق 219
تلفن: -

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول شبکه های کامپیوتری
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
شبکه های کامپیوتری- انتقال داده
سال 1386
پژوهشگران علیرضا عبداله پوری

چکیده

شبکه های کامپیوتری را میتوان از شاخههای بسیار جذاب و دارای رشد شتابان در علم کامپیوتر به شمار آورد؛ به طوری که تقریبا هر روزه شاهد تحولات جدیدی در این عرصه هستیم. کتاب حاضر مجموعهای از مطالب زیربنایی درباره مفاهیم پایه و اساسی شبکههای کامپیوتری است که در واقع حاصل تجربه اینجانب طی چندین بار تدریس دروس شبکه و مهندسی اینترنت در دانشگاههای کردستان، دانشگاه فنی و حرفه ای، علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف میباشد. این کتاب میتواند توسط دانشجویان دوره کارشناسی (به همراه کتب تکمیلی دیگر) و همچنین دورههای کاردانی (با حذف برخی جزئیات و تاکید بیشتر بر مفاهیم عملی)، مورد استفاده قرار گیرد. اینجانب شدیدا به این گفته اعتقاد دارم که "یک تصویر گویاتر از هزار کلمه است" و بنابراین در این کتاب کوشش شده است تا مفاهیم با زبان بسیار ساده و با بهرهگیری از تصاویر مرتبط به خواننده آموزش داده شود؛ به طوری که بیش از 215 تصویردر کتاب گنجانده شده تا درک مطلب برای خواننده آسانتر گردد. این کتاب بعد از چاپ اول و شنیدن اظهار نظر خوانندگان این کتاب( اساتید، دانشجویان و …) و رفع اشکالات موجود برای دومین بار ویرایش گردیده است لذا بر خود واجب می دانیم که از تمامی اساتید، دانشجویان و بقیه خوانندگان این کتاب تشکر و قدردانی گردد