1403/03/05
علیرضا عبداله پوری

علیرضا عبداله پوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36132793800
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی - گروه کامپیوتر - اتاق 219
تلفن: -

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و کاهش خطاهای آبشاری در شبکه های پیچیده وزندار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شبکه پیچیده، شکست آبشاری، گره های آسیب پذیر، استحکام شبکه
سال 1399
پژوهشگران مرجان ضیایی(دانشجو)، علیرضا عبداله پوری(استاد راهنما)

چکیده

در سالهای اخیر گرایش محققین به کاوش و بررسی شبکههای پیچیده به شدت افزایشیافته است. این امر زمانی آغاز شد که محققین دریافتند که بسیاری از شبکه های پیچیده استخراج شده از سیستمهای مصنوعی و طبیعی، ویژگیهای مشترکی رادارند که آنها را از گرافهای تصادفی متمایز میسازد. یکی از مباحث مهم در نظریهی شبکهها بحث استحکام و امنیت در این شبکهها می باشد؛ بطوری که اخیراً پایداری شبکه در اثر شکست آبشاری 2 موردتوجه قرارگرفته است. در این نوع شبکه های ازکارافتاده، یک گره میتواند باعث ازکارافتادن گره های همسایه شده و این روند ازکارافتادن در پهنه بالایی از شبکه ادامه پیدا میکند. زمانی که به یک گره حمله 9 شود باعث میشود شبکه دچار اختلال شود وسپس، توزیع مجدد بار ممکن است شکست را گسترش دهد و باعث شکستهای آبشاری شود و کل شبکه را بهزانو درآورد. بررسی ها نشان داد که عوامل مختلفی در شکست آبشاری شبکه های پیچیده تاثیرگذار است که با وجود مشکل شکستهای آبشاری میتوان با طراحی بهتر و استراتژی مناسب کنترل شود. این پژوهش در همین راستا سعی نموده با بررسی عواملی مانند نوع حملات، بار اولیه گرهها، ظرفیت 4 گرهها، تعداد اتصالات و اندازه شبکه، تأثیرگذاری هرکدام در میزان ناپایداری و شکست آبشاری در شبکه را بررسی نماید. یکی از فاکتورهای مهم میزان شکست آبشاری درجه گره ها و میزان اتصال آنهاست به عبارت دیگر توپولوژی شبکه است که به عنوان ایده ضرایب آلفا و بتا در این پژوهش متغیر در نظر گرفته شده است. ایده بعدی که مورد بررسی قرار گرفت اندازه شبکه بود که چقدر می تواند در میزان شکست آبشاری تاثیرگذار باشد و شبکه را دچار اختلال کند که نتایج آزمایشات، کارآیی روشهای پیشنهادی و بهبود روشهای قبلی را نشان میدهد.