1403/03/05
علیرضا عبداله پوری

علیرضا عبداله پوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36132793800
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی - گروه کامپیوتر - اتاق 219
تلفن: -

مشخصات پژوهش

عنوان
تخصیص منابع در شبکه های WiMAX مبتنی بر OFDMA برای سیستم های IPTV با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
الگوریتم ژنتیک ،پایین سو، 802.16IEEE ،OFDMA
سال 1395
مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران گلاله عزیزی ، علیرضا عبداله پوری

چکیده

تخصیص پهنای باند در استاندارد IEEE 802.16، به صورت اختصاص بلوکهای دوبعدی در محدوده زمان و فرکانس (که burst نامیده می شوند) به کاربران، تعریف می گردد. تخصیص منابع برای کارایی سیستم حیاتی است اما جزئیات آن در استانداردهای IEEE 802.16 تعریف نشده و بر عهده پیاده سازی کننده گذاشته شده است. الگوریتمهای زیادی برای این منظور در شبکه های مبتنی بر OFDMA ارائه شده اند. در این مقاله، یک الگوریتم ژنتیک برای ساخت burst در شبکه WiMAX پیشنهاد شده است که ساختار مستطیلی burstهای پایین سو دراستاندارد IEEE 802.16 را رعایت می کند. در الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، درخواستهای کاربران با مساحت مشخص به کروموزومها نگاشت داده می شوند. پس از طی مراحل تکامل، تخصیص burstهایی با مکان و شکل بهینه برای این درخواستها به دست می آید. هدف الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، این است که بیشترین تعداد burst را در یک فریم جای دهد به نحوی که فضای هدررفته را کمینه کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی می تواند یک تخصیص نزدیک به بهینه را به وسیله جستجوی تکراری به دست آورد.