1403/03/05
علیرضا عبداله پوری

علیرضا عبداله پوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36132793800
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی - گروه کامپیوتر - اتاق 219
تلفن: -

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عملکردی شبکه سنسوری بی سیم در جمع آوری داده منابع تجدیدپذیر انرژی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
شبکه سنسوری، منابع تجدیدپذیر انرژی، توان، تاخیر
سال 1393
پژوهشگران ئاسو بزرگ پناه ، محمد فتحی ، علیرضا عبداله پوری

چکیده

در شبکه هوشمند الکتریکی از حسگرهای بی سیم جهت مانیتورینگ و کنترل منابع تجدیدپذیر تولید انرژی استفاده می گردد. یکی از مهمترین چالشهای شبکه های حسگر بی سیم محدودیت انرژی گره ها می باشد. فاصله طولانی بین گره ها و ایستگاه مرکزی باعث اتلاف توان زیاد در ارسال داده و در نتیجه باعث کاهش طول عمر شبکه می شود. از آنجا که خوشه بندی سلسله مراتبی روشی مناسب جهت کاهش انرژی می باشد، ما در این مقاله پارامترهای مهم جهت تشکیل و مدیریت خوشه ها بصورت سلسله مراتبی را در قالب روابط ریاضی بررسی می کنیم و بر اساس آن، پارامترهای عملکردی انرژی گره ها و تاخیر را به صورت تحلیلی به دست می آوریم. نتیجه این تحلیل به انتخاب بهینه سطح خوشه بندی سلسله مراتبی در شبکه سنسوری بی سیم کمک می کند.