1403/01/31
محمد فتحی

محمد فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56694062400
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: گروه مهندسی برق
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی پزشکی ، شهید بهشتی ، ایران (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک ، صنعتی امیرکبیر ، ایران (1380 - 1383)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی مهندسی برق الکترونیک ، صنعتی امیرکبیر ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان رساله: بهینه سازی تخصیص منابع توان و فرکانس در شبکه های بی سیم OFDM
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Deep transfer learning approach for digital circuits vulnerability analysis Mohammad Mehdi Rahimifar, Hadi Jahanirad, Mohammad Fathi (2024)
Decentralized Frequency Control of AC Microgrids: an Estimation-Based Consensus Approach Yusef Khayat, Rasool Heydari, Mobin Naderi, Tomislav Dragicevic, Qobad Shafiee, Frede Blaabjerg, Hassan Bevrani, Mohammad Fathi (2021)
An Anti-Gray Hole Attack Scheme in Mobile Ad Hoc Network Omid Moradipour, Mohammad Fathi (2020)
On the Secondary Control Architectures of AC Microgrids: An Overview Yusef Khayat, Qobad Shafiee, Rasool Heydari, Mobin Naderi, Tomislav Dragicevic, Hassan Bevrani, Josep M. Guerrero, Frede Blaabjerg, Mohammad Fathi, Florian Dorfler, John W. Simpson-Porco (2020)
Decentralized Optimal Frequency Control in Autonomous Microgrids Yusef Khayat, Mobin Naderi, Qobad Shafiee, Yazdan Batmani, Mohammad Fathi, Hassan Bevrani, Josep M. Guerrero (2019)
Regulating Power Management in Interconnected Microgrids Mohammad Fathi, Hassan Bevrani (2017)
Quality of Service Aware Traffic Scheduling in Wireless Smart Grid Communication Parya Hajimirzaee, Mohammad Fathi, Nooruldeen Nasih Qader (2017)
A Dynamic Joint Scheduling and Call Admission Control Scheme for IEEE 802.16 Networks Mohammad Fathi, Samane Rashidi, Alireza Khalilizade, Hassan Taheri (2013)
Cross-layer joint rate control and scheduling for OFDMA wireless mesh networks Mohammad Fathi, Hassan Taheri, Mehri Mehrjoo (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
طراحی سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن با روش آزمون فرض چیمن علافی، سیروس فتحی منش، محمد فتحی (1400)
طراحی یک معماری بلاک چین برای اینترنت اشیاء سروه سعید پور، سیروس فتحی منش، محمد فتحی (1400)
Estimation-based Consensus Approach for Decentralized Frequency Control of AC Microgrids Yusef Khayat, Rasool Heydari, Mobin Naderi, Tomislav Dragicevic, Qobad Shafiee, Frede Blaabjerg, Hassan Bevrani, Mohammad Fathi (2019)
Robust Single Primary Control Loop for AC Microgrids Yusef Khayat, Mobin Naderi, Qobad Shafiee, Mohammad Fathi, Hassan Bevrani (2019)
Communication-less Optimal Frequency Control of Islanded Microgrids Yusef Khayat, Mobin Naderi, Qobad Shafiee, Mohammad Fathi, Hassan Bevrani, Frede Blaabjerg, Tomislav Dragicevic (2018)
تشخیص حملات تزریق SQLبا استفاده از خوشهبندی فازی فرشته کیاست، محمد فتحی، هادی گلباغی (1396)
Robust Control of a DC-DC Boost Converter: H2 and Hoo Techniques Yusef Khayat, Mobin Naderi, Qobad Shafiee, Yazdan Batmani, Mohammad Fathi, Hassan Bevrani (2017)
Integrating ABC with genetic grouping for university course timetabling problem Elham Ghasemi, Parham Moradi, Mohammad Fathi (2015)
تحلیل عملکردی شبکه سنسوری بی سیم در جمع آوری داده منابع تجدیدپذیر انرژی ئاسو بزرگ پناه، محمد فتحی، علیرضا عبداله پوری (1393)
چالش های مخابرات داده در شبکه های هوشمند امیر صادقی، محمد فتحی، علیرضا فریدونیان (1393)
An Energy Efficient Scheduling Scheme for Wireless Sensor Networks Vafa Maihami, Shoaib Fathi, Mohammad Fathi (2012)
Localized Demand-Side Management in Electric Power Systems Mohammad Fathi, Mehrdad Gholami (2012)
Distributed Resource Optimization in Multicell OFDMA Networks Mohammad Fathi, Eleftherios Karipidis (2012)
A new call admission control algorithm for IEEE 802.16 networks Samane Rashidi, Hassan Taheri, Masoud Sabaghi, Mohammad Fathi (2010)
A stability-based scheduling scheme for OFDMA networks Mohammad Fathi, Hassan Taheri, Mehri Mehrjoo (2010)
A Joint Channel-Aware and Queue-Aware Scheduling in OFDM Networks Mohammad Fathi, Hassan Taheri, Mehri Mehrjoo (2008)
A Comparison between One-pass and Three-pass JPEG-LS Image Compression Mohammad Fathi, Hassan Taheri, Kouhyar Tavakolian (2006)
Three-pass JPEG-LS Image Compression Mohammad Fathi, Hassan Taheri, Mohammad ali Fasihi (2005)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
پایان نامه
بهینه سازی جایگذاری ماشین مجازی در مراکز داده ابری میترا اکبری خودلان، محمد فتحی (1402)
تخصیص بهینه منابع در رایانش ابری سیار آذرهدی زارعی، محمد فتحی (1401)
ارزیابی پروتکل های احراز هویت قابل اطمینان در اینترنت اشیاء صنعتی سجاد علیمحمدی، سیروس فتحی منش، محمد فتحی (1401)
بارگذاری بهینه محاسبات در رایانش ابری سیار عبدالله رضاقلی، محمد فتحی (1400)
یک مدل استخراج ویژگی جدید برای تشخیص نفوذ Defacement وب محمد ساروقی، محمد فتحی، پرهام مرادی دولت آبادی (1399)
کنترل ثانویه ی غیر متمرکز ریزشبکه های الکتریکی یوسف خیاط، حسن بیورانی، محمد فتحی، قباد شفیعی (1399)
طراحی بهینه یک پروتکل احراز هویت در اینترنت اشیاء محمدجواد عبدالملکی، محمد فتحی، آمانج خرمیان (1398)
افزایش طول عمر شبکه حسگر بی سیم در شبکه های هوشمند الکتریکی ئاسو بزرگ پناه، علیرضا عبداله پوری، محمد فتحی (1393)
سنتز درخت کلاک در طراحی توان پایین مدارهای دیجیتال مازیار محمدی، محمد فتحی، هادی جهانی راد (1393)
ارزیابی کارایی شبکه های سنسور بی سیم در شبکه های هوشمند الکتریکی بهاره افخمی، محمد فتحی، علیرضا عبداله پوری (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تست نفوذ سامانه ماینا محمد فتحی (1401)
مدیریت توان در ریزشبکه های متصل به هم محمد فتحی، حسن بیورانی (1397)

علایق پژوهشی

 • یادگیری ماشین
 • شبکه های مخابراتی
 • امنیت شبکه
بیشتر

دانشجویان

 • رسول کیوان
  نام: رسول کیوان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- کنترل
  پایان نامه: مدیریت توان در شبکه های هوشمند الکتریکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع تولید و بار
 • مازیار محمدی
  نام: مازیار محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- الکترونیک
  پایان نامه: سنتز درخت کلاک در طراحی توان پایین مدارهای دیجیتال
 • وفا میهمی
  نام: وفا میهمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی کامپیوتر
  پایان نامه: استفاده از یادگیری توزیع شده در طراحی پروتکل کنترل دسترسی رسانه برای شبکه های حسگر بی سیم
 • امیر صادقی
  نام: امیر صادقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق-کنترل
  پایان نامه: فراهم سازی کیفیت سرویس در شبکه های هوشمند مبتنی بر تکنولوژی رادیو شناختی
 • پریا حاجی میرزایی
  نام: پریا حاجی میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- مخابرات
  پایان نامه: زمان بندی ترافیک مخابراتی در شبکه های هوشمند الکتریکی
 • سارا شریفی
  نام: سارا شریفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق - مخابرات
  پایان نامه: کنترل توان در مخابرات D2D با استفاده از نظریه بازیها
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر فناوری اطلاعات (1399 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه مهندسی برق (1391 - 1393)
بیشتر