1403/01/27
محسن رمضانی

محسن رمضانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 2135
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی ، دانشگاه سمنان ، ایران (1392 - 1397)
  عنوان رساله: بازیابی رفتار انسان با استفاده از استخراج ویژگی های حرکتی
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1390 - 1392)
  عنوان رساله: بهبود کارایی سیستم های توصیه گر با استفاده از تکنیک های خوشه بندی
 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشگاه کردستان ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ارائه یک روش دو جریانه مبتنی بر ویژگی های مکمل سنتی و عمیق برای تشخیص فعالیت انسان در ویدئو عاطفه مرادیانی، محسن رمضانی، فردین اخلاقیان طاب، رحمت الله میرزائی (1402)
An adaptive optic-physic based dust removal method using optimized air-light and transfer function Ako Bartani, Alireza Abdollahpouri, Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab (2022)
A Deep Human Action Representation For Retrieval Application Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab, Farzin Yaghmaee (2022)
A novel extreme learning machine based kNN classification method for dealing with big data Amin Shokrzade, Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab, Mahmud Abdulla Mohammad (2021)
A new generalized collaborative filtering approach on sparse data by extracting high confidence relations between users Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab, Alireza Abdollahpouri, Mahmud Abdulla Mohammad (2021)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه بر‌خط سرعت بالا، مبتنی بر یادگیری عمیق، به منظور درجه‌بندی میوه سنجد آرام آزادپور، کاوه ملازاده، محسن رمضانی، هادی صمیمی اخیجهانی (1402)
انتخاب ویژگی چندهدفه چندبرچسبی فیلتر-رپر بارزان سعیدپور، فردین اخلاقیان طاب، محسن رمضانی (1402)
اثر بازاریابی محتوا بر جذب مخاطب در شبکه اجتماعی اینستاگرام شاهین فیض بخش، رضا شافعی، محسن رمضانی (1401)
استفاده از ویژگیهای معنایی برای بهبود تشخیص رفتارهای حرکتی انسان هادی افشون، فردین اخلاقیان طاب، محسن رمضانی (1400)
بهبود کارایی سیستم های پالایش گروهی با استفاده از تکنیک های خوشه بندی محسن رمضانی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1392)

علایق پژوهشی

 • بازیابی اطلاعات در ویدئو
 • کلان داده ها
 • آنالیز رفتار انسان در ویدئو
 • سیستم های فیلترینگ تجمعی
بیشتر