ورود به سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو
نام کاربری
کلمه عبور
Login
سامانه پژوهشی در حال ارتقاء و به روزرسانی است.
دوشنبه / 01 مرداد 1397
نحوه ثبت آدرس در گوگل اسکالر مشخص گردید.
شنبه / 23 تیر 1397
COPYRIGHT © 2006-2018 Jiro . All rights reserved