1403/01/27
فاطمه دانشفر

فاطمه دانشفر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35078447100
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان-دانشکده مهندسی-گروه کامپیوتر
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی ، دانشگاه رازی ، ایران (1394 - 1399)
  عنوان رساله: تشخیص هیجان گفتار: بهبود ویژگیها و دسته بندی کننده
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Elastic Deep Autoencoder for Text Embedding Clustering by an Improved Graph Regularization Fateme Daneshfar, Sayvan Soleymanbaigi, Ali Nafisi, Pedram Yamini (2024)
A Review of the Potential of Artificial Intelligence Approaches to Forecasting COVID-19 Spreading mohammad jamshidi, sobhan roshani, Jakub Talla, ali lalbakhsh, Zdenˇek Peroutka, Fateme Daneshfar, zahra malek, Fariborz Parandin, saeed roshani (2022)
Hybrid Deep Learning Techniques for Predicting Complex Phenomena: A Review on COVID-19 mohammad jamshidi, sobhan roshani, Fateme Daneshfar, ali lalbakhsh, saeed roshani, pedram lalbakhsh, farima hadjilooei, Alireza Jamshidi, Zdenˇek Peroutka, Jakub Talla, zahra malek, Fariborz Parandin (2022)
A new desing of intelligent traffic signal control Fateme Daneshfar, javad Ravanjamjah (2013)
A New Intelligent Agent-Based AGC Design With Real-Time Application Hassan Bevrani, Fateme Daneshfar, Takashi Hiyama (2012)
Load-Frequency Control: a GA based Bayesian Networks Multi-agent System Fateme Daneshfar, Hassan Bevrani, MANSORI Fathollah (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Construction of an Annotated Corpus for Kurdish Abstractive Text Summarization Fateme Daneshfar, Pedram Yamini, Abouzar Ghorbani (2023)
A Pattern Recognition Framework for Signal Processing in Metaverse Fateme Daneshfar, mohammad behdad jamshidi (2022)
A New Intelligent LFC Design in a Deregulated Environment Fateme Daneshfar, Hassan Bevrani (2012)
Bayesian Networks Design of Load-Frequency Control based on GA Fateme Daneshfar, Hassan Bevrani, MANSORI Fathollah (2011)
Reinforcement learning based multi-agent LFC design concerning the integration of wind farms Hassan Bevrani, Fateme Daneshfar, Puria Daneshmand, Takashi Hiyama (2010)
Intelligent Automatic Generation Control: Multi-agent Bayesian Networks Approach Hassan Bevrani, Fateme Daneshfar, Puria Daneshmand (2010)
Adaptive and Cooperative Multi-Agent Fuzzy System Architecture Fateme Daneshfar, Fardin Akhlaghian Tab, MANSORI Fathollah (2009)
Implementation of a Text-to-Speech System for Kurdish Language Fateme Daneshfar, Vafa Barkhoda, Sayed Bahram ZzahirAzami (2009)
کنترل سازگار فازی جریان ترافیک شهری با استفاده از سیستمهای چندعامله همکار براساس دسته بندی دو مرحله ای فازی فاطمه دانشفر، جواد روان جم جاه، فتح الله منصوری، فردین اخلاقیان طاب (1388)
Adaptive Fuzzy Urban Traffic Flow Control Using a Cooperative Multi-Agent System based on Two Stage Fuzzy Clustering Fateme Daneshfar, javad Ravanjamjah, MANSORI Fathollah, Hassan Bevrani, Sayed Bahram ZzahirAzami (2009)
طراحی و پیاده سازی ساختار چند عامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی فتح الله منصوری، فردین اخلاقیان طاب، فاطمه دانشفر (1387)
سخنرانی
کتاب
پایان نامه
طبقه بندی متن کردی با استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی آرش سهرابی، فاطمه دانشفر، محمدجواد آقاجانی (1402)
کنترل اتوماتیک تولید با استفاده از سیستمهای چند عامله فاطمه دانشفر، حسن بیورانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص نوری (OCR) برای زبان کردی فاطمه دانشفر، بصیر علاقه بند، وریا فتحی (1393)
Eطراحی اولین پایگاه داده تصویری زبان کردی برمبنای استاندارد IFN/Enit فاطمه دانشفر، وریا فتحی، بصیر علاقه بند (1392)
طراحی و پیاده سازی ساختار چندعامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی فردین اخلاقیان طاب، فتح الله منصوری، فاطمه دانشفر (1389)
طراحی و پیاده سازی ساختار چندعامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی فردین اخلاقیان طاب، فتح الله منصوری، فاطمه دانشفر (1388)

علایق پژوهشی

 • هوش مصنوعی مولد
 • یادگیری عمیق
 • یادگیری ماشین
 • یادگیری چندوجهی
 • پردازش زبانهای طبیعی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه کامپیوتر (1401 - ادامه دارد)
بیشتر