1402/03/11
فردین اخلاقیان طاب

فردین اخلاقیان طاب

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی
شناسه ارکید:
شناسه اسکاپوس: 9635715500

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ژوان چاوشی نژاد, سید امجد سیدی, فردین اخلاقیان طاب, نوید صلاحیان (1402) Self-supervised semi-supervised nonnegative matrix factorization for data clustering
سید امجد سیدی, فردین اخلاقیان طاب, عبدالرحمن لطفی, نوید صلاحیان, ژوان چاوشی نژاد (1402) Elastic adversarial deep nonnegative matrix factorization for matrix completion
عاطفه مرادیانی، محسن رمضانی، فردین اخلاقیان طاب، رحمت الله میرزائی (1402) ارائه یک روش دو جریانه مبتنی بر ویژگی های مکمل سنتی و عمیق برای تشخیص فعالیت انسان در ویدئو
نوید صلاحیان, فردین اخلاقیان طاب, سید امجد سیدی, ژوان چاوشی نژاد (1401) Deep Autoencoder-like NMF with Contrastive Regularization and Feature Relationship Preservation
آکو برتنی, علیرضا عبداله پوری, محسن رمضانی, فردین اخلاقیان طاب (1401) An adaptive optic-physic based dust removal method using optimized air-light and transfer function
امین شکرزاده, محسن رمضانی, فردین اخلاقیان طاب, محمود عبدالله محمد (1400) A novel extreme learning machine based kNN classification method for dealing with big data
محسن رمضانی, فردین اخلاقیان طاب, علیرضا عبداله پوری, محمود عبدالله محمد (1400) A new generalized collaborative filtering approach on sparse data by extracting high confidence relations between users
امین شکرزاده, فردین اخلاقیان طاب, محسن رمضانی (1399) ELM-NET, a closer to practice approach for classifying the big data using multiple independent ELMs
علیرضا عبداله پوری, چیمن صلواتی, جمال ارکات, فردین اخلاقیان طاب, ژاله منبری (1398) A multi-objective model for identifying valuable nodes in complex networks with minimum cost
ژاله منبری, فردین اخلاقیان طاب, چیمن صلواتی (1398) Fast unsupervised feature selection based on the improved binary ant system and mutation strategy
ژاله منبری, فردین اخلاقیان طاب, چیمن صلواتی (1398) Hybrid fast unsupervised feature selection for high-dimensional data
علی فتاح بیگی, فردین اخلاقیان طاب (1398) A highly robust and secure image watermarking based on classification and visual cryptography
فردین اخلاقیان طاب, شبنم امیری (1397) Featre selection on large-scale issues using clustering and meta-algorithms
محسن فتحیان, فردین اخلاقیان طاب, کریم مرادی, سوده ساین (1397) A learning automata framework based on relevance feedback for content-based image retrieval
ژیلا ابراهیمی, فردین اخلاقیان طاب (1396) A new robust video watermarking algorithm based on SURF features and block classification
فردین احمدی زر، خه بات سلطانیان، فردین اخلاقیان طاب (1395) طراحی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی به وسیلۀ استراتژی تکاملی با جمعیت های موازی
پرهام مرادی دولت آبادی, سجاد احمدیان, فردین اخلاقیان طاب (1394) An effective trust-based recommendation method using a novel graph clustering algorithm
کیوان قادری, فردین اخلاقیان طاب, پرهام مرادی دولت آبادی (1394) A New Robust Digital Image Watermarking Algorithm Based on LWT-SVD and Fractal Images
فردین احمدی زر, خه بات سلطانیان, فردین اخلاقیان طاب, آیونیس تسولوس (1393) Artificial neural network development by means of a novel combination of grammatical evolution and genetic algorithm
کاوه ملازاده, محمود امید, فردین اخلاقیان طاب, یوسف رضایی کالاج, سید سعید محتسبی (1393) Data Mining-Based Wavelength Selection for Monitoring Quality of Tomato Fruit by Backscattering and Multispectral Imaging
محسن رمضانی, پرهام مرادی دولت آبادی, فردین اخلاقیان طاب (1393) A pattern mining approach to enhancing the accuracy of collaborative filtering in sparse data domains
سینا طباخی, پرهام مرادی دولت آبادی, فردین اخلاقیان طاب (1393) An Unsupervised Feature Selection Algorithm Based on Ant Colony Optimization
کاوه ملازاده, محمود امید, فردین اخلاقیان طاب, یوسف رضایی کالاج, سید سعید محتسبی, مانیولا زوده (1392) Analysis of texture-based features for predicting mechanical properties of horticultural products by laser light back scattering imaging
مهران دلجوان امیری, حبیب الله دانیالی, سید بهرام ظهیر اعظمی, فردین اخلاقیان طاب (1391) Adaptive, scalable and robust watermarking for wavelet-based progressive image transmission
کرامت الله غفاری, فردین اخلاقیان طاب, حبیب الله دانیالی (1391) Profile-based Face Recognition using the Outline Curve of the Profile Silhouette
کاوه ملازاده, محمود امید, فردین اخلاقیان طاب, سید سعید محتسبی (1390) Principles and Applications of Light Backscattering Imaging in Quality Evaluation of Agro-food Products: a Review
سید جلال الدین موسوی راد, فردین اخلاقیان طاب, کاوه ملازاده (1390) Application of Imperialist Competitive Algorithm for feature selection: A Case Study on Bulk Rice Classification
سید جلال الدین موسوی راد, فردین اخلاقیان طاب, کاوه ملازاده (1390) Design of an Expert System for Rice Kernel Identification Using Optimal Morphological Features and Back Propagation Neural Network
وفا بارخدا, فردین اخلاقیان طاب, مهران دلجوان امیری, محمد صادق نوروززاده (1390) Retina identification based on the pattern of blood vessels using fuzzy logic
حبیب الله دانیالی, مرتضی مخلوقی, فردین اخلاقیان طاب (1389) ROBUST BLIND DWT BASED DIGITAL IMAGE WATERMARKING USING SINGULAR VALUE DECOMPOSITION
مرتضی مخلوقی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری نیمه کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک
وفا بارخدا، انور بهرام پور، فردین اخلاقیان طاب، هشام فیلی (1389) طراحی و پیاده سازی سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان کردی و بررسی کیفی آن
فردین اخلاقیان طاب, گولشاه نقدی, آلفرد مرتینس (1386) Multiresolution video object extraction fitted to scalable wavelet-based object coding
فردین اخلاقیان طاب, گولشاه نقدی, آلفرد مرتینس (1384) Scalable Multiresolution Color Image Segmentation''
فردین اخلاقیان طاب، جمال مشتاق (1378) "جایابی پستهای توزیع یه وسیله شبکه های عصبی"-
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سید سیامک قدسی, سید امجد سیدی, فردین اخلاقیان طاب, مهدی جلیلی, پرهام مرادی دولت آبادی (1398) Self-Paced Multi-Label Learning with Diversity
مهسا محمدی, فردین اخلاقیان طاب, خبات سلطانیان (1397) Evolutionary Feature Selection Based on Semi Local Search
سید امجد سیدی, پرهام مرادی دولت آبادی, فردین اخلاقیان طاب (1396) A weakly-supervised factorization method with dynamic graph embedding
ئاسو بزرگ پناه, علیرضا عبداله پوری, فردین اخلاقیان طاب (1393) Categorizing Letters Based on Written Features for Feature Extraction in Kurdish Handwriting
شادی محمودی, پرهام مرادی دولت آبادی, فردین اخلاقیان طاب, ریزان مرادی (1393) Diversity and Separable Metrics in Over-Sampling Technique for Imbalanced Data Classification
سجاد احمدیان, پرهام مرادی دولت آبادی, فردین اخلاقیان طاب (1393) An improved model of trust-aware recommender systems using reliability measurements
محسن رمضانی, پرهام مرادی دولت آبادی, فردین اخلاقیان طاب (1392) Improve performance of collaborative filtering systems using backward feature selection
داریوش زندی, پرهام مرادی دولت آبادی, فردین اخلاقیان طاب (1392) Evolutionary based matrix factorization method for collaborative filtering systems
کیوان قادری, فردین اخلاقیان طاب, پرهام مرادی دولت آبادی (1392) A new robust semi-blind digital image watermarking approach based on LWT-SVD and fractal images
ئاسو بزرگ پناه، فردین اخلاقیان طاب، وفا بارخدا (1391) طراحی و پیاده سازی سیستم تصحیح املا در زبان کردی با استفاده از روش کدگذاری soundex
داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) ارائه یک را هکار جدید برای افزایش کارایی سیستم های توصیه گر با استفاده از الگوریتم ژنتیک
قاسم الیاسی, پرهام مرادی دولت آبادی, فردین اخلاقیان طاب (1391) Improving Results of Mixture Model Based Graph Clustering Methods Using Evolutionary Algorithms
کیوان قادری, فردین اخلاقیان طاب, پرهام مرادی دولت آبادی (1391) A New Approach in Digital Image Watermarking Based on DWT-SVD Using CPPN-NEAT
کاوه ملازاده, محمود امید, فردین اخلاقیان طاب, سید سعید محتسبی, مانیولا زوده (1391) Spatial Mapping of Moisture Content in Tomato Fruits using Hyperspectral Imaging and Artificial Neural Networks
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1391) کلاسه بندی ارقام برنج با استفاده از شبکه عصبی شعاع مبنا و پس انتشار مبتنی بر ویژگیهای شکلی
سید جلال الدین موسوی راد، کیام نصری، احسان بجنوردی، فردین اخلاقیان طاب (1391) روشی جدید برای مکان یابی پلاک خودرو با استفاده از تغییرات کنترل شده آستانه گیری
سید جلال الدین موسوی راد, فردین اخلاقیان طاب, کاوه ملازاده (1391) Real Time Identification of Rice Varieties UsingTexture Features Based on Classifier Fusion Method
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1390) طیقه بندی ارقام برنج با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه ویژگی های بهینه شکل برنج
خه بات سلطانیان، فردین احمدی زر، فردین اخلاقیان طاب (1390) طراحی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از استراتژی تکاملی
فرشته غریبی, جواد روان جم جاه, فردین اخلاقیان طاب, سید بهرام ظهیر اعظمی (1390) DIGITAL CAMERA IDENTIFICATION BY MODELING THE PROBABILITYDISTRIBUTION OF SENSOR PATTERN NOISE
سید جلال الدین موسوی راد, فردین اخلاقیان طاب, کاوه ملازاده (1390) Classification of rice varieties using optimal color and texture features and BP Neural networks
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کریم مرادی (1390) روشی جدید برای تشخیص و شناسایی پلاک خودرو بر اساس عملیات مورفولوژی
فرشته غریبی, جواد روان جم جاه, فردین اخلاقیان طاب, سید بهرام ظهیر اعظمی, جواد علیرضایی (1390) Robust Detection of Copy-Move Forgery Using Texture Features
مرتضی مخلوقی, فردین اخلاقیان طاب, حبیب الله دانیالی (1390) A new robust blind DWT-SVD based digital image watermarking
فرشته غریبی، جواد روان جم جاه، سید بهرام ظهیر اعظمی، فردین اخلاقیان طاب (1389) بهره گیری از اطلاعات محلی و الگوی نویز تصویر جهت تشخیص دوربین به منظور کشف جرایم دیجیتال
وحید رباطی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری چند گانه تطبیق پذیر تصاویر پزشکی در حوزه تبدیل موجک
کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389) تشخیص کاربر واقعی از تصویر یا ویدئو به منظور امن تر کردن فرآیند احراز هویت مبتنی بر صورت
کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389) تشخیص هویت مبتنی بر موقعیت هندسی مولفه های صورت برای سیستم های بلادرنگ
مرتضی مخلوقی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری نیمه کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته
فرشته غریبی، جواد روان جم جاه، فردین اخلاقیان طاب (1389) تشخیص سرطان سینه با استفاده از ماتریس هم اتفاقی
کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389) احراز هویت مبتنی بر فناوری بایومتریک تحت وب
فرشته غریبی, جواد روان جم جاه, فردین اخلاقیان طاب, سید بهرام ظهیر اعظمی (1389) An Improved Adaptive Neural Fuzzy Channel Equalizer
فردین اخلاقیان طاب, بتول ارزانیان, پرهام مرادی دولت آبادی (1388) A Personalized Search Engine Using Ontology-based Fuzzy Concept Networks
بتول ارزانیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1388) شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از شبکه های مفهومی فازی و ابزارهای داده کاوی
فاطمه دانشفر, فردین اخلاقیان طاب, فتح الله منصوری (1388) Adaptive and Cooperative Multi-Agent Fuzzy System Architecture
مهران دلجوان امیری, فردین اخلاقیان طاب, وفا بارخدا (1388) Retina Identification Based on the Sketch of Blood Vessls Using Angular and Radial Partitioning
فاطمه دانشفر، جواد روان جم جاه، فتح الله منصوری، فردین اخلاقیان طاب (1388) کنترل سازگار فازی جریان ترافیک شهری با استفاده از سیستمهای چندعامله همکار براساس دسته بندی دو مرحله ای فازی
فتح الله منصوری، فردین اخلاقیان طاب، فاطمه دانشفر (1387) طراحی و پیاده سازی ساختار چند عامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی
وفا بارخدا، فردین اخلاقیان طاب، محمد صادق نوروز زاده (1387) تشخیص لبه بااستفاده از دسته بندی پیکسل و آستانه گیری دو مرحله ای
فردین اخلاقیان طاب, گولشاه نقدی (1385) ``Semantic Image Segmentation Based on the Global Precedence Effect and Deformable Templates"
فردین اخلاقیان طاب (1385) تیوری اطلاعات و توسعه
فردین اخلاقیان طاب, گولشاه نقدی, آلفرد مرتینس (1384) Scalable Multiresolution Image Segmentation and Its Application in Video Object Extraction Algorithm
فردین اخلاقیان طاب, گولشاه نقدی (1383) Knowledge-Based Semantic Image Segmentation Based on Global Precedence Effect
فردین اخلاقیان طاب, آلفرد مرتینس, حبیب الله دانیالی (1382) Multi resolution image segmentation for scalable object-based wavelet coding
فردین اخلاقیان طاب, آلفرد مرتینس, حبیب الله دانیالی (1382) MULTI RESOLUTION IMAGE SEGMENTATION FOR SCALABLE OBJECT-BASED WAVELET CODING
فردین اخلاقیان طاب, گولشاه نقدی, آلفرد مرتینس (1381) Multiresolution Image Segmentation with Border Smoothness for Scalable Object-BasedWavelet Coding
فردین اخلاقیان طاب, گولشاه نقدی, آلفرد مرتینس (1381) Multi resolution image segmentation with border smoothness for scalable object-based wavelet coding"
جمال مشتاق، پرویز رشیدیان، فردین اخلاقیان طاب (1378) طراحی شبکه های عصبی در طراحی شبکه فشار ضعیف برق
فردین اخلاقیان طاب، جمال مشتاق (1375) جایابی پست های توزیع بوسیله شبکه های عصبی
سخنرانی
فردین اخلاقیان طاب (1398) Deep Learning and Computer Vision
فردین اخلاقیان طاب (1392) بازیابی تصویر
فردین اخلاقیان طاب (1390) ماشین های بردار پشتیبان
فردین اخلاقیان طاب (1389) شناخت هویت بر اساس فناوری بایومتریک
فردین اخلاقیان طاب (1386) تحقیق در مهندسی
فردین اخلاقیان طاب (1385) ناحیه بندی معنایی تصاویر ثابت
نوآوری
نسیم حیدری، فردین اخلاقیان طاب، پدرام خدارحمی، نوید حیدری، کسری صادقی بروجردی (1389) یادآور صوتی
فردین اخلاقیان طاب، پدرام خدارحمی، فراز عثمانی (1388) سامانه کنترل بهینه مصرف برق
فردین اخلاقیان طاب، کیام نصری (1387) دستگاه تحلیل تصویر فاصله
پایان نامه
رضا محمودی، فردین اخلاقیان طاب، علیرضا عبداله پوری، سید امجد سیدی (1401) پیش بینی پیوند با استفاده از تجزیه ماتریس نامنفی عمیق خصمانه
مریم مظفری، روجیار پیرمحمدیانی، فردین اخلاقیان طاب (1401) عنوان: انتخاب ویژگی بدون نظارت مبتنی بر تجزیه ماتریس و یادگیری خلوت
هادی افشون، فردین اخلاقیان طاب، محسن رمضانی (1400) استفاده از ویژگیهای معنایی برای بهبود تشخیص رفتارهای حرکتی انسان
سید آرمان حسینی، صادق سلیمانی، فردین اخلاقیان طاب (1399) روشی جدید برای تشخیص ناهنجاری یال بر اساس پیشگویی پیوند
آکو برتنی، علیرضا عبداله پوری، فردین اخلاقیان طاب (1397) بهبود دید در تصاویر غبارآلود با استفاده از مدل فیزیک اپتیک
سید امجد سیدی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1396) یک راهکار یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای طبقه بندی چندبرچسبه
مصطفی یوسفی، حاجی حسین عزیزی، فردین اخلاقیان طاب (1396) نقش فیلترینگ در آشکارسازی زونهای آلتراسیون
ژیلا بهرامی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394) نشانه گذاری بلاکی ویدیویی شفاف، مقاوم به نرخ تغییر قاب وحملات هندسی
پدرام خدارحمی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394) سیستم شناسایی پلاک ماشین با استفاده از تصاویر دید گسترده
شادی محمودی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1393) طبقه بندی داده های نامتعادل با استفاده از روش های نمونه برداری و یادگیری حساس به هزینه
سجاد احمدیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1393) ارائه یک راهکار مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم های توصیه گر
احسان عاقبتی، فردین اخلاقیان طاب (1392) بهبود روشهای شناسایی هویت بر مبنای ویژگیهای بیومتریک چشم
شاهین صلواتی، فردین اخلاقیان طاب (1392) ارائه الگوریتم های ریشه یاب و غلط گیر برای متون زبان کردی
محسن رمضانی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1392) بهبود کارایی سیستم های پالایش گروهی با استفاده از تکنیک های خوشه بندی
علی دانش، فردین اخلاقیان طاب (1391) بهبود طبقه بندی متن با استفاده از روش های ترکیب
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1391) تشخیص کیفیت برنج با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین
داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) راهکار جدید برای افزایش کارایی در سیستم های پالایش گروهی با استفاده از فاکتورسازی ماتریس
کیوان قادری، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1391) نشانه گذاری کارای تصاویر دیجیتال بر مبنای روش های تکراریِ فشرده سازی نشانه
ابراهیم حبیبی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از مدل های آماری خوشه بندی گراف
قاسم الیاسی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) خوشه بندی گراف با استفاده از مدل های آماری
کیام نصری، فردین اخلاقیان طاب، حسن بیورانی (1391) سیستم بینایی دید‎گسترده ترکیبی برای هدایت و ناوبری روبات
الهه ناصری، فردین اخلاقیان طاب (1390) تحلیل صحنه بر اساس اطلاعات تصویر و فاصله
فرزانه غضنفری، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1390) نشانه گذاری تصاویر رقمی با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل
خه بات سلطانیان، فردین اخلاقیان طاب، فردین احمدی زر (1390) طراحی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی بااستفاده از الگوریتم های تکاملی با نمایش جدید
ام کلثوم شهریاری، سید بهرام ظهیر اعظمی، فردین اخلاقیان طاب (1390) نهان نگاری امن پرظرفیت تصاویر دیجیتال
کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب (1390) زیست سنجی چند مؤلفه ای تحت وب
فرشته غریبی، فردین اخلاقیان طاب، سید بهرام ظهیر اعظمی (1390) احراز اصالت و اعتبار در تصاویر دیجیتال با استفاده از الگو های ذاتی تصویر
کریم مرادی، سعید شیری قیداری، فردین اخلاقیان طاب (1390) پیاده سازی راه رفتن روبات انسان نما با استفاده از تولید کننده الگوی مرکزی
وحید رباطی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری چندگانه تصاویر پزشکی در حوزه تبدیل موجک
حامد رحیمی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نهان نگاری تطبیق پذیر مقاوم براساس تصحیح هیستوگرام
مرتضی مخلوقی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری مقاوم و ناآگاه تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین در حوزه تبدیل موجک
بتول ارزانیان، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1388) شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از روشهای هوشمند
طرح پژوهشی خاتمه یافته
فردین اخلاقیان طاب، کیام نصری (1392) دستگاه تحلیل تصویر فاصله
فردین اخلاقیان طاب، فتح الله منصوری، فاطمه دانشفر (1389) طراحی و پیاده سازی ساختار چندعامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی
فردین اخلاقیان طاب، فتح الله منصوری، فاطمه دانشفر (1388) طراحی و پیاده سازی ساختار چندعامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی
پرویز رشیدیان، جمال مشتاق، فردین اخلاقیان طاب (1378) طراحی شبکه فشار ضعیف برق