گروه معارف اسلامی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

گروه معارف اسلامی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

فاطمه  کیانی
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
عباس  فریدافشار
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محمود  صفی زاده
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
علی  سلحشور
گروه:  گروه معارف اسلامی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری