گروه معارف اسلامی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

گروه معارف اسلامی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

علي  سلحشور
گروه معارف اسلامي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: علوم قرآن و حديث
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
محمود  صفي زاده
گروه معارف اسلامي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: تاريخ و تمدن اسلامي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نظري
عباس  فريدافشار
گروه معارف اسلامي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: .
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري