1402/12/15
افشین عبداللهی

افشین عبداللهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 3215612
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126042809

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مأمورین افشین عبداللهی، آذر رضاقلی، نریمان نثری (1402)
مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن افشین عبداللهی، نادیا بیابانی (1401)
نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی) افشین عبداللهی، وریا حفیدی، زانا ملکیان، نشمیل شکری (1400)
جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی افشین عبداللهی، شبنم محمدامین پور، سید هیمن مجیدی (1398)
علل و عوامل سخت گیری کیفری با تأکید بر امنیت گرایی افشین عبداللهی، فرهاد شاهیده (1394)
ترس از جرم و اکنش در برابر آن افشین عبداللهی، مهدی یوسفی (1391)
توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزهکاران افشین عبداللهی، هیمن بهرامی (1390)
اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران رجب گلدوست، افشین عبداللهی (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
واکاوی حمایت از محیط زیست در قوانین کیفری ایران افشین عبداللهی، آذر رضاقلی، نریمان نثری (1400)
ابعاد حقوقی تیراندازی در مرز افشین عبداللهی (1397)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
پایان نامه
مطالعه تطبیقی جرم محاربه در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران و عراق رزگار عمر محمد، افشین عبداللهی، احمد فلاحی (1401)
مبانی آزادی سقط جنین توسط مادر کیما فاتحی، افشین عبداللهی (1401)
مفهوم، مبانی و ارکان جرم تبلیغ تبعیض نژادی نادیا بیابانی، افشین عبداللهی، احمد فلاحی (1400)
توافقی شدن دعوی کیفری در نظام حقوقی ایران و عراق آسو عبدالخالق عبید صالحی، افشین عبداللهی (1400)
تعدد جرم در حقوق کیفری عراق و ایران کوچه ر محمد احمد، افشین عبداللهی (1400)
بررّسی رابطه ﺳﺒﺒﯿّﺖ در قتل در حقوق کیفری عراق و ایران هیمن حمدامین ابراهیم، افشین عبداللهی (1399)
واکاوی عوام گرایی قضائی در حقوق کیفری ایران ایوب محمدی، افشین عبداللهی (1398)
چرایی و چگونگی جبارن خسازت آسیب دیدگان جرم نسل کشی هه ژار هوشیار مهدی، افشین عبداللهی، مهدی حاتمی (1398)
ماهیت حقوقی کولبری و مطالعه جرم شناسی آن شبنم محمدامین پور، افشین عبداللهی، شهرام محمدی (1397)
بازتاب نظریه ریسک جرم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حسین نوری، افشین عبداللهی، شهرام محمدی (1397)
مبانی و مصادیق حقوق دفاعی متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه محمد جواد مومن زاده آکردی، شهرام محمدی، افشین عبداللهی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته