1403/01/31
محمد علی اردلانی

محمد علی اردلانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55315173500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 09183717514

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی ، پادربورن ، آلمان (1386 - 1389)
  عنوان رساله: فضاهای وزن دار از توابع هولومورفیک روی نیم صفحه بالا
 • کارشناسی ارشد ریاضی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان رساله: ام-ایدالهای داخلی در جبرهای باناخ
 • کارشناسی ریاضی محض ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1372 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه: شبیه سازی دز جبز حطی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Numerical index with respect to an operator Mohammad ali Ardalani (2014)
Weighted spaces of holomorphic functions on the upper halfplane Mohammad ali Ardalani, Wolfgang Lusky (2012)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
برد عددی روی فضاهای هاردی وزن دار غزال مراد خانی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1402)
شبه-میانگین پذیری مشخصه ای چپ جبرهای باناخ چنور عباسی، اقبال قادری، محمد علی اردلانی (1400)
بررسی برخی ازعملگرهای خطی کلاسیک بین فضاهای باناخ وزن دار از توابع تحلیلی سعید هفت برادران، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1399)
فضاهای باناخ توابع تحلیلی و فرمول فاصله بهارک ویسی زاده، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1399)
قضایای نقطه ثابت و توبری ها برای نیم گروه های غیرانبساطی جعفر باغنده، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1398)
نگاشت های منظم مجانبی یکنواخت و کاربردهای آن پویا شیخله، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1397)
آنالیز روی قاب ها در فضاهای هیلبرت سارا نوروزی، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1397)
طیف عملگرها و برد عددی سیده نسرین فاروقی، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1397)
بررسی و مطالعه برخی ساختارهای قاب های زیرفضاها روناک قادری، اقبال قادری، محمد علی اردلانی (1397)
ویژگی نقطه ثابت نیم گروهها برای مجموعه های بی کران ژیلا مجیدی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1396)
بررسی برخی خواص توابع تحلیلی با میانگین نوسانی کراندار سیده آیدین حسینی، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1396)
عملگرهای ترکیب وزنی کراندار،فشرده و شاتن بین فضاهای برگمن وزنی سمیه چناری، محمد علی اردلانی، اقبال قادری (1396)
σ انقباض پذیزی تقریبی و σ میانگین پذیری ازجبرهای باناخ زهرا نظری، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1395)
اثر عملگرهای ترکیب وزنی روی فضاهای برگمن با مرتبه نامتناهی گلاله سیفی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1395)
قضایای ارگودیک غیرخطی در فضاهای هادامارد مریم آقایی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1395)
مدارهای تقریبی و معادلات تحولی شهناز کریمیان، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1394)
نیم گروههایی از عملگرهای ترکیب روی فضای هاردی در نیم صفحه فیصل نوری، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1394)
مطالعه ی ارتباط بین تعاریف مختلف برد عددی فاطمه علی اشرفی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1394)
تصویر گرهای کراندار در فضاهای توابع تحلیلی در گوی واحد سیران صیدی قلعه گاه، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1393)
عملگرهای ترکیب وزنی ایزومتریک روی فضای باناخ وزنی از نوع H^\infty مهدی رشیدی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1393)
نگاشتهای خطی حافظ طیف دو سویی روی جبرهای باناخ ماتریسی شاهو ناصری، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1393)
زیر نظمی متری و زیر دیفرانسیل محدب سید محمد دانا حسینی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1393)
جبرهای اندازه و جبرهای گروهی وزندار عنایت باباخانی، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1392)
نگاشت های حافظ M ایده آل وقضیه های نوع باناخ-استون حسن امینی، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1392)
عملگرهای چزارو روی فضای های هاردی در نیم صفحه بالا نعمت الله مرادی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1392)
قضیه ارگودیک غیرخطی در گوی هیلبرت لاله آیینی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1392)
(σ,τ)-میانگین پذیری از جبرهای باناخ فیض الله زارعی، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1392)
یک فضای باناخ با خاصیت شور و داوگات ژاله مهدی زاده، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1392)
خاصیت داوگات برای عملگر های باریک در زیر فضاهای غنی از [C[0,1 جمیل حیدری، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1392)
قاب های فضاهای هیلبرت زهرا قمری هویدا، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1391)
دوگان مزدوج برای بهینه یابی محدب و کاربرد ها فاطمه سامی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1391)
تو کشی های تحلیلی در B^{\infty}_H ریزان مظفری، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1390)
نگاشتهای مشتق پذیر در نقاط ثابت روی جبرها کاوه استرحامیان، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1390)

دانشجویان

 • فیصل نوری
  نام: فیصل نوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی-آنالیز
  پایان نامه: نیم گروه هایی از عملگرهای ترکیب روی فضای هاردی در نیم صفحه بالا
 • فاطمه علی اشرفی
  نام: فاطمه علی اشرفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی-آنالیز
  پایان نامه: مطالعه ی ارتباط بین تعاریف مختلف برد عددی
 • سیران صیدی قلعه گاه
  نام: سیران صیدی قلعه گاه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی-آنالیز
  پایان نامه: تصویر گرهای کراندار در فضاهای توابع تحلیلی در گوی واحد
 • مسعود بالیده
  نام: مسعود بالیده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی-آنالیز
  پایان نامه: پیوستگی نرم یک عملگر ترکیبی بین فضاهای وزنی از توابع هولومورفیک روی گوی یکه
 • مهدی رشیدی
  نام: مهدی رشیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی_آنالیز
  پایان نامه: عملگرهای ترکیب وزنی ایزومتریک روی فضای باناخ وزنی از نوع اچ بی نهایت
 • حسن امینی
  نام: حسن امینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی-آنالیز
  پایان نامه: نگاشت های حافظ ام ایدآل وقضیه های نوع باناخ-استون
 • نعمت الله مرادی
  نام: نعمت الله مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی-آنالیز
  پایان نامه: عملگرهای چزارو روی فضاهای هاردی در نیم صفحه بالا
 • ژاله مهدی زاده
  نام: ژاله مهدی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی
  رشته: ریاضی-آنالیز
  پایان نامه: یک فضای باناخ با خاصیت شور وداوگات
 • جمیل حیدری
  نام: جمیل حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی- آنالیز
  پایان نامه: خاصیت داوگات برای عملگرهای باریک درزیر فضاهای غنی از C[0,1]
بیشتر