31 خرداد 1397

محمد علی اردلانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 09183717514
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی ، پادربورن ، آلمان (1386 - 1389)
    عنوان رساله: فضاهای وزن دار از توابع هولومورفیک روی نیم صفحه بالا
  • کارشناسی ارشد ریاضی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1377 - 1379)
    عنوان پایان‌نامه: ام-ایدالهای داخلی در جبرهای باناخ
  • کارشناسی ریاضی محض ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1372 - 1376)
    عنوان پایان‌نامه: شبیه سازی دز جبز حطی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad ali Ardalani (2018) On the isomorphism classification of spaces of 2π-periodic holomorphic functions on the upper half-plane JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS: 459; 350-358
2
3
Mohammad ali Ardalani (2014) Numerical index with respect to an operator Studia Mathematica: (2)225; 165-172
4
Mohammad ali Ardalani (2014) An equivalent representation for weighted supremum norm on the upper half-plane International Journal of Nonlinear Analysis and Applications: 5; 67-79
5
Mohammad ali Ardalani (2014) Boundedness of composition operator between weighted spaces of holomorphic functions on the upper half-plane TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS: 18; 277-283
6
Mohammad ali Ardalani (2013) A remark on boundedness of composition operators between weighted spaces of holomorphic functions on the upper half-plane International Journal of Nonlinear Analysis and Applications: 4; 11-14
7
Mohammad ali Ardalani, Wolfgang Lusky (2012) Weighted spaces of holomorphic functions on the upper halfplane MATHEMATICA SCANDINAVICA: 111; 244-260
8
Mohammad ali Ardalani, Wolfgang Lusky (2012) Bounded operators on weighted spaces of holomorphic functions on the upper half-plane Studia Mathematica: (3)209; 225-234
9
Mohammad ali Ardalani, Wolfgang Lusky (2011) weighted spaces of holomorphic 2-pi periodic functions on the upper halfplane. Functiones et Approximato Commentarii Mathematici: 44; 191-201
مقاله ارائه‌شده
1
محمد علی اردلانی (1396) مفاهیم گوناگون برد عددی و ارتباط آنها با عملگرهای پیکانی بین فضاهای باناخ چهل و هشتمین سمینار ریاضی ایران، ایران، همدان
2
Mohammad ali Ardalani (2017) On the L_{p} subspaces of 2\pi periodic holomorphic functions The 5th Seminar on Functional Analysis and its Applications, Iran, Zanjan
3
Mohammad ali Ardalani (2017) On the warped weighted spaces of holomorphic functions The 3rd Seminar on Operator Theory and its Applications, Iran, Mashhad
4
Mohammad ali Ardalani (2016) An extention of Bonsall-Duncan's Theorem The fourth Seminar on Functional Analysis and its Applications, Iran, Mashhad
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
ژیلا مجیدی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1396) ویژگی نقطه ثابت نیم گروهها برای مجموعه های بی کران
2
سمیه چناری، محمد علی اردلانی، اقبال قادری (1396) عملگرهای ترکیب وزنی کراندار،فشرده و شاتن بین فضاهای برگمن وزنی
3
زهرا نظری، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1395) σ انقباض پذیزی تقریبی و σ میانگین پذیری ازجبرهای باناخ
4
گلاله سیفی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1395) اثر عملگرهای ترکیب وزنی روی فضاهای برگمن با مرتبه نامتناهی
5
6
مریم آقایی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1395) قضایای ارگودیک غیرخطی در فضاهای هادامارد
7
شهناز کریمیان، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1394) مدارهای تقریبی و معادلات تحولی
8
فیصل نوری، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1394) نیم گروههایی از عملگرهای ترکیب روی فضای هاردی در نیم صفحه
9
فاطمه علی اشرفی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1394) مطالعه ی ارتباط بین تعاریف مختلف برد عددی
10
سیران صیدی قلعه گاه، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1393) تصویر گرهای کراندار در فضاهای توابع تحلیلی در گوی واحد
11
12
مهدی رشیدی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1393) عملگرهای ترکیب وزنی ایزومتریک روی فضای باناخ وزنی از نوع H^\infty
13
شاهو ناصری، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1393) نگاشتهای خطی حافظ طیف دو سویی روی جبرهای باناخ ماتریسی
14
سید محمد دانا حسینی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1393) زیر نظمی متری و زیر دیفرانسیل محدب
15
عنایت باباخانی، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1392) جبرهای اندازه و جبرهای گروهی وزندار
16
حسن امینی، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1392) نگاشت های حافظ M ایده آل وقضیه های نوع باناخ-استون
17
نعمت الله مرادی، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1392) عملگرهای چزارو روی فضای های هاردی در نیم صفحه بالا
18
لاله آیینی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1392) قضیه ارگودیک غیرخطی در گوی هیلبرت
19
فیض الله زارعی، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1392) (σ,τ)-میانگین پذیری از جبرهای باناخ
20
ژاله مهدی زاده، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1392) یک فضای باناخ با خاصیت شور و داوگات
21
جمیل حیدری، محمد علی اردلانی، شهرام سعیدی (1392) خاصیت داوگات برای عملگر های باریک در زیر فضاهای غنی از [C[0,1
22
زهرا قمری هویدا، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1391) قاب های فضاهای هیلبرت
23
فاطمه سامی، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1391) دوگان مزدوج برای بهینه یابی محدب و کاربرد ها
24
ریزان مظفری، شهرام سعیدی، محمد علی اردلانی (1390) تو کشی های تحلیلی در B^{\infty}_H
25
کاوه استرحامیان، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1390) نگاشتهای مشتق پذیر در نقاط ثابت روی جبرها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد علی اردلانی (1394) برخی خواص توابع تحلیلی با میانگین نوسانی کراندار آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
2
محمد علی اردلانی (1393) یک توسیع از مفاهیم برد و شعاع عددی آمفی تئاتر دانشکده علوم
3
Mohammad ali Ardalani (2013) Bounded superposition operators on weighted spaces of analytic functions آمفی تئاتر دانشکده علوم
4
Mohammad ali Ardalani (2012) Differentiation operator between weighted spaces of holomorphic functions on the upper half-plane آمفی تئاتر دانشکده علوم
5
Mohammad ali Ardalani (2011) Isomorphic classification of weighted spaces of 2-pi periodic functions on the upper halfplane دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1390 دانشگاه کردستان
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!