1403/03/05
خالد سعیدی

خالد سعیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4567832
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک. نشانی دوم: ایران، کردستان، سنندج، شهرک بهاران، میدان قانع، بلوار بو علی، پارک علم و فناوری استان کردستان.
تلفن: 08733776900

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها (1375 - 1379)
  عنوان رساله: نظریه میدان های پیمانه ای در دو بعد
 • کارشناسی ارشد فیزیک (1372 - 1375)
  عنوان رساله: تحول ساختارهای سلولی
 • کارشناسی فیزیک هسته ای (1368 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Swampland criteria and reheating predictions in scalar–tensor inflation Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari, jamil enayati, Shahram Jalalzadeh, Salah Nasri, Khaled Saaidi (2022)
Brane inflation: Swampland criteria, TCC, and reheating predictions Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari, Salah Nasri, Khaled Saaidi (2022)
Wormholes supported by dark energy in f ( T ) gravity Khaled Saaidi, Samira Tavakoli (2021)
Constant-roll brane inflation Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari, Salah Nasri, Khaled Saaidi (2020)
Warm Tachyon Inflation and Swampland Criteria Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari, Haidar Shaikhahmadi, Kosar sayar, Laila Akhtari, Khaled Saaidi, mariwan Ahmad rasheed (2020)
Quark-hadron phase transition in DGP including BD brane Tayeb Gol Anbari, Trifeh Hadad, Abolhassan Mohammadi, mariwan Ahmad rasheed, Khaled Saaidi (2020)
Beta-function formalism for k-essence constant-roll inflation Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari, Khaled Saaidi (2020)
Observational constraints on DBI constant-roll inflation Tayeb Gol Anbari, Abolhassan Mohammadi, Khaled Saaidi (2020)
Constraining chameleon field driven warm inflation with Planck 2018 data Haidar Shaikhahmadi, Abolhassan Mohammadi, Ali Aghamohammadi, Tiberiu Harko, Ramon Herrera, Khaled Saaidi, Amare Abebe, Christian Corda (2019)
Constant-roll approach to noncanonical inflation Abolhassan Mohammadi, Khaled Saaidi, Haidar Shaikhahmadi (2019)
Anisotropic inflation in Brans-Dicke gravity with a non-Abelian gauge field Mehraneh Tirandari, Khaled Saaidi, Abolhassan Mohammadi (2018)
Tachyon constant-roll inflation Abolhassan Mohammadi, Khaled Saaidi, Tayeb Gol Anbari (2018)
Anisotropy effects on baryogenesis in f(R) theories of gravity Ali Aghamohammadi, Hossein Hosseinkhani, Khaled Saaidi (2018)
Anisotropic inflation in Brans–Dicke gravity Mehraneh Tirandari, Khaled Saaidi (2017)
Inflationary universe in the presence of a minimal measurable length Abolhassan Mohammadi, Ahmed Farag Ali, Tayeb Gol Anbari, Ali Aghamohammadi, Khaled Saaidi, Mir Faizal (2017)
Viscous warm inflation: Hamilton–Jacobi formalism Laila Akhtari, Abolhassan Mohammadi, Kosar sayar, Khaled Saaidi (2017)
Hamilton-Jacobi formalism to warm inflationary scenario Kosar sayar, Abolhassan Mohammadi, Laila Akhtari, Khaled Saaidi (2017)
Hamilton-Jacobi formalism for inflation with non-minimal derivative coupling Haidar Shaikhahmadi, Emmanuel N. Saridakis, Ali Aghamohammadi, Khaled Saaidi (2016)
The Effect of de-Sitter Like Background on Increasing the Zero Point Budget of Dark Energy Haidar Shaikhahmadi, Ali Aghamohammadi, Khaled Saaidi (2016)
Interacting scalar tensor cosmology in light of SNeIa, CMB, BAO and OHD observational data sets Saeid worya rabiei, Haidar Shaikhahmadi, Khaled Saaidi, Ali Aghamohammadi (2016)
Intermediate inflation driven by DBI scalar field Nadereh Nazavari, Abolhassan Mohammadi, Zohdieh Ossoulian, Khaled Saaidi (2016)
Stability of a Noncanonical Scalar Field Model during Cosmological Date Zohdieh Ossoulian, Tayeb Gol Anbari, Haidar Shaikhahmadi, Khaled Saaidi (2015)
Non-commutative and commutative vacua effects in a scalar torsion scenario Haidar Shaikhahmadi, Ali Aghamohammadi, Khaled Saaidi (2015)
Intermediate inflation with modified kinetic term Abolhassan Mohammadi, Zohdieh Ossoulian, Tayeb Gol Anbari, Khaled Saaidi (2015)
Light of Planck-2015 on Noncanonical Inflation Khaled Saaidi, Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari (2015)
Quark-Hadron Phase Transition in DGP Brane Gravity with Bulk Scalar Field Tayeb Gol Anbari, Abolhassan Mohammadi, Zohdieh Ossoulian, Khaled Saaidi (2015)
Non-local scalar fields inflationary mechanism in light of Planck 2013 Haidar Shaikhahmadi, Sohaila Ghorbani, Khaled Saaidi (2015)
Hamilton-Jacobi formalism for tachyon inflation Ali Aghamohammadi, Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari, Khaled Saaidi (2014)
Brane inflation driven by noncanonical scalar field Tayeb Gol Anbari, Abolhassan Mohammadi, Khaled Saaidi (2014)
QCD PHASE TRANSITION WITH A POWER LAW CHAMELEON SCALAR FIELD IN THE BULK Tayeb Gol Anbari, Abolhassan Mohammadi, Khaled Saaidi (2014)
Nonflat time-variable dark energy cosmology Anatoly Pavlov, Shawn Westmoreland, Khaled Saaidi, Bharat Ratra (2013)
Nonflat time-variable dark energy cosmology Anatoly Pavlov, Shawn Westmoreland, Khaled Saaidi, Bharat Ratra (2013)
On the holographic dark energy in chameleon scalar-tensor cosmology Khaled Saaidi, Haidar Shaikhahmadi, Tayeb Gol Anbari, Saeid worya rabiei (2013)
Effect of an external interaction mechanism in solving agegraphic dark energy problems Ali Aghamohammadi, Khaled Saaidi, Abolhassan Mohammadi, Haidar Shaikhahmadi, Tayeb Gol Anbari, Saeid worya rabiei (2013)
Quark-hadron phase transition in a chameleon Brans-Dicke model of brane gravity Khaled Saaidi, Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari, Haidar Shaikhahmadi, Bharat Ratra (2012)
GHOST DARK ENERGY IN f(R) MODEL OF GRAVITY Khaled Saaidi, Ali Aghamohammadi, behzad Sabet, Muhammad Omer Farooq (2012)
Modified gravity in a viscous and non-isotropic background Khaled Saaidi, Ali Aghamohammadi, Hossein Hosseinkhani (2012)
Strong and weak gravitational field in R + μ4/R gravity Khaled Saaidi, Aram vajdi, Saeid worya rabiei, Ali Aghamohammadi, Haidar Shaikhahmadi (2012)
Brane cosmology with the chameleon scalar field in bulk Khaled Saaidi, Abolhassan Mohammadi (2012)
Interacting new agegraphic dark energy in a cyclic universe Khaled Saaidi, Haidar Shaikhahmadi, Abolhassan Mohammadi (2012)
 parameter and Solar System constraint in chameleon-Brans-Dicke theory Khaled Saaidi, Abolhassan Mohammadi, Haidar Shaikhahmadi (2011)
Gravitational Baryogenesis in Anisotropic Universe Khaled Saaidi, Hossein Hosseinkhani (2011)
Chameleon mechanism with a new potential Khaled Saaidi, Haidar Shaikhahmadi, Jamal Afzali (2011)
Revised Spherically Symmetric Solutions of R + ε/R Gravity Khaled Saaidi, Vorya Rabi, Ali Aghamohammadi (2011)
Holographic dark energy and f(R) gravity Khaled Saaidi, Ali Aghamohammadi (2011)
Quantum Dynamics of a Harmonic Oscillator in a Deformed Bath Mohsen Daei Mohamad, Fardin Kheirandish, Khaled Saaidi (2011)
Brane Cosmology With Generalized Chaplygin Gas in The Bulk Khaled Saaidi, Abolhassan Mohammadi (2010)
Spherical Symmetric Solution in f(R) Model Around Charged Black Hole Ali Aghamohammadi, Khaled Saaidi, Mohammadreza Abolhasani, Aram vajdi (2010)
Static Spherically Symmetric Solution of (R +- μ^4/R) Gravity Khaled Saaidi, Aram vajdi, Ali Aghamohammadi (2010)
Standard Cosmological Evolution in f(R) Model to Kaluza Klein Cosmology Ali Aghamohammadi, Khaled Saaidi, Mohammadreza Abolhasani, Aram vajdi (2009)
Negativity as Entanglement Degree of a non-Hermitian Model Khaled Saaidi, Golaleh Ghafori, M.Mahdi Soltanzadeh (2009)
Non-Hermitian Interaction of Matter and Light Khaled Saaidi, Ebrahim Karimi, khabat Heshami, Parviz Saifpanahi (2008)
Spin Zero Quantum Relativistic Particles in Einstein Universe Mohamad Reza Setare, Khaled Saaidi (2004)
Q ¯Q potential in the Schwinger model on curved space–time Mohseni Sajadi Hossein, Khaled Saaidi (2001)
More on generalized simplicial chiral models M. alimohammadi, Khaled Saaidi (2000)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
The holographic dark energy and Renyi entropy Tayeb Gol Anbari, Abolhassan Mohammadi, Khaled Saaidi (2020)
Dirac-Born-Infeld constant-roll inflation Abolhassan Mohammadi, Tayeb Gol Anbari, Khaled Saaidi (2020)
تورم گرم در سایه پلانک-2015 لیلا اختری، کوثر سیار، ابوالحسن محمدی، خالد سعیدی (1395)
Cosmological consequences of a non-canonical scalar field Zohdieh Ossoulian, Tayeb Gol Anbari, Khaled Saaidi (2015)
Investigation of non-Canonical Intermediate Inflation in light of Planck 2015 Tayeb Gol Anbari, Zohdieh Ossoulian, Abolhassan Mohammadi, Khaled Saaidi (2015)
بررسی گذار فاز کوارک-هادرون در مدل عالم شامه ای ابوالحسن محمدی، طیب گل عنبری، خالد سعیدی (1393)
بررسی تورم غیرکانونی با پلانک و BICEP2 طیب گل عنبری، ابوالحسن محمدی، زهدیه اصولیان، خالد سعیدی (1393)
اثر میدان اسکالر شامه بر گذار فاز کوارک-هادرون طیب گل عنبری، خالد سعیدی، ابوالحسن محمدی، علی آقامحمدی (1392)
بررسی تورم با استفاده از میدان اسکالر غیرکانونی ابوالحسن محمدی، طیب گل عنبری، خالد سعیدی (1392)
بررسی قیدهای رصدی روی مدل ایج گرافیک در یک مدل شبه کامِلونی خالد سعیدی، حیدر شیخ احمدی، سید وریا ربیعی (1391)
Gravitational Baryogenesis Khaled Saaidi, Ali Aghamohammadi (2011)
Cyclic universe with new agegraphic dark energy Khaled Saaidi, Haidar Shaikhahmadi (2011)
Evolution of Bran with bulk scalar field Khaled Saaidi, Abolhassan Mohammadi (2011)
مطالعه مدل گرنشی 1/R در سیستمهای خورشیدی خالد سعیدی، آرام وجدی (1387)
سخنرانی
پایان نامه
مطالعه مدل های تورمی ورای غلتش آهسته ابوالحسن محمدی، خالد سعیدی (1398)
مطالعه ای سیاه چاله ها در گرانش ‎$f(T)$ سمیرا توکلی، خالد سعیدی (1398)
میدان های پیمانه ای در کیهان شناسی مهرانه تیراندری، خالد سعیدی (1396)
بررسی مدل های تورمی گرم در حضور چسبندگی لیلا اختری، خالد سعیدی (1395)
بررسی مدل های کیهانی تورم گرم کوثر سیار، خالد سعیدی (1395)
کیهان شناسی مدل ماده مقلد حلیمه هرسیج ثانی، خالد سعیدی (1395)
تقریب فرا نیوتنی زهره قادری، خالد سعیدی (1392)
بررسی مدل انرژی تاریک هولوگرافیک داود بیننده، خالد سعیدی (1391)
مطالعه ترابرد از راه دور حالت های همدوس شوکت علیپور، شهریار سلیمی، خالد سعیدی (1390)
مطالعه نظریه گرانش تعمیم یافته f(R) در تقریب ضعیف علی آقامحمدی، محمد رضا ابولحسنی، خالد سعیدی (1390)
کیهانشناسی غشایی ابوالحسن محمدی، خالد سعیدی (1390)
بررسی مدل میدان های اسکالر کاملون در کیهانشناسی حیدر شیخ احمدی، خالد سعیدی (1390)
مطالعه مدلهای کیهانشناسی غیر تکین سجاد ضیائی، خالد سعیدی (1389)
مطالعه جهان ناهمسانگرد حسین حسینخانی، خالد سعیدی (1389)
مطالعه مدل کوینتسنس برای انرژی تاریک رامین باقری، خالد سعیدی (1388)
مطالعه تئوریهای گرانش تعمیم یافته آرام وجدی، خالد سعیدی (1388)
بررسی و حل سیستمهای کوانتمی با جرم وابسته به مکان عبداله حسینی، خالد سعیدی، محمد رضا ستاره (1385)
بررسی حساب کسری در پدیده های پخش و واهلش در بیوفیزیک اکرم کشاورز فرد، محمد رضا ستاره، خالد سعیدی (1383)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • انرژی تاریک، ماده تاریک، گرانش تعمیم یافته
 • فیزیک جهان اولیه
 • مدل های ابعاد بالا در کیهان شناسی
 • مدل های نظریه میدان اسکالر در کیهان شناسی جدید و انرژی های بالا
 • ذرات بنیادی و نظریه میدان های کوانتومی
بیشتر

دانشجویان

 • حلیمه هرسیج ثانی
  نام: حلیمه هرسیج ثانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • لیلا اختری
  نام: لیلا اختری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • کوثر سیار
  نام: کوثر سیار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • ابوالحسن محمدی
  نام: ابوالحسن محمدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک
  رساله:
 • مهرانه تیراندری
  نام: مهرانه تیراندری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک
  رساله:
 • طیب گل عنبری
  نام: طیب گل عنبری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک نظری(ذرات بنیادی و نظریه میدان ها؛ کیهانشناسی نظری)
  رساله: مطالعه تحول جهان اولیه با استفاده از مدل های میدان اسکالر
 • حیدر شیخ احمدی
  نام: حیدر شیخ احمدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک
  رساله:
 • وریا ربیعی
  نام: وریا ربیعی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک
  رساله:
 • علی اقا محمدی
  نام: علی اقا محمدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک
  رساله:
 • الناز خلیل نسل
  نام: الناز خلیل نسل
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • زهرا حسیوند
  نام: زهرا حسیوند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • نادره نازاوری
  نام: نادره نازاوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • سهیلا قربانی
  نام: سهیلا قربانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • بهارک شفیع
  نام: بهارک شفیع
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • زهدیه اصولیان
  نام: زهدیه اصولیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • زهره قادری
  نام: زهره قادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • هلاله حیدری
  نام: هلاله حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • سروش نجفیان
  نام: سروش نجفیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • داوود بیننده
  نام: داوود بیننده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • مهری محمدی
  نام: مهری محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • حیدر شیخ احمدی
  نام: حیدر شیخ احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • ابوالحسن محمدی
  نام: ابوالحسن محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • سجاد ضیایی
  نام: سجاد ضیایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • حسین حسین خانی
  نام: حسین حسین خانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • آرام وجدی
  نام: آرام وجدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • رامین باقری
  نام: رامین باقری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • بهاره روزبهانی
  نام: بهاره روزبهانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • سودابه بهنار صیدی
  نام: سودابه بهنار صیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • گلاله غفوری
  نام: گلاله غفوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
 • عبد اله حسینی
  نام: عبد اله حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس پارک علم و فناوری استان کردستان (1394 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته نظارت وکمک به استقرار شرکتهای دانش بنیان استان کردستان (1393 - ادامه دارد)
 • نماینده وزیر در هیات ممیزه دانشگاه کردستان (1393 - ادامه دارد)
 • دبیر پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل (1393 - 1393)
 • عضو گروه تخصصی فناوری کمسیون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1394 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته ستاد ملی، هفته پژوهش و فناوری (1393 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان استان کردستان (1392 - ادامه دارد)
 • رییس شورای پارک علم و فناوری استان کردستان (1392 - ادامه دارد)
 • سرپرست پارک علم و فناوری استان کردستان (1392 - 1392)
 • مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری استان کردستان (1391 - 1390)
 • عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم دانشگاه کردستان (1384 - 1387)
 • رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان (1384 - 1387)
 • عضو شورای آنفورماتیک دانشگاه کردستان (1383 - 1385)
 • عضو کمیته راهبردی دانشگاه کردستان (1383 - 1385)
 • مشاور ریاست دانشگاه کردستان (1383 - 1383)
 • عضو کمیته تحول اداری دانشگاه کردستان (1382 - 1384)
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم دانشگاه کردستان (1382 - 1384)
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کردستان (1381 - 1383)
 • عضو کمیسیون علوم پایه استان کردستان (1380 - 1382)
 • عضو شورای دانشگاه کردستان (1380 - 1384)
 • مدیر دوره شبانه و آموزشهای آزاد دانشگاه کردستان (1380 - 1384)
بیشتر