29 خرداد 1397
عثمان عزيزي

عثمان عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تغذیه دام
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی تغذیه نشخوار کنندگان ، دانشگاه هومبولت برلین ، آلمان (1382 - 1386)
  عنوان رساله: رابطه بین رفتارهای تغذیه ای، مصرف خوراک و اختلالا متابولیکی در گاوهای شیرده در اوایل شیردهی
 • کارشناسی ارشد تغذیه دام ، دانشگاه تهران ، ایران (1371 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان کردستان
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی- دامپروری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1367 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: ویتامین E در تغذیه دام
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
osman Azizi, Sadegh Shademan, Ghorbanali Sadeghi (2017) Effect of source and level of sulfur supplementation on mohair characteristics and growth in male goat kids Journal of Livestock Science and Technologies: 5(2); 10 - 27
2
Samira Adami, Ghorbanali Sadeghi, Ahmad Karimi, osman Azizi, Mahmood Habibian (2017) (.Effects of replacement of corn with potato (Solanum tuberosum L tuber meal in broiler chicken diets Animal Production Science: 57; 320 -326
3
Naser KHateri, osman Azizi, Hossein Jahani-Azizabadi (2017) Effects of a specific blend of essential oils on apparent nutrient digestion, rumen fermentation and rumen microbial populations in sheep fed a 50:50 alfalfa hay:concentrate diet Asian-Australasian Journal of Animal Sciences: 30; 370-378
4
آرمان رستمی، عثمان عزیزی، کیوان سبحانی (1395) بافرها و اهمیت استفاده آنها در جیره نشخوارکنندگان دامپزشکی و بهداشت: 86; 44-46
5
6
عثمان عزیزی، ئه سرین صلواتی، اسعد وزیری (1395) اثر سطوح مختلف میوه بلوط بر مرفولوژی شکمبه و روده کوچک و pH محتویات دستگاه بزغاله های مرغز پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 26; 179-190
7
Zahra Haidari safar, Ghorbanali Sadeghi, Ahmad Karimi, osman Azizi (2016) Apple peel waste as a natural antioxidant for heat-stressed broiler chickens Tropical Animal Health and Production: 1; 831-835
8
Saman Lashkari, osman Azizi, Hossein Jahani-Azizabadi (2015) Effects of different processing methods of flaxseed on ruminal degradability and in vitro post-ruminal nutrient disappearance ARCHIVES OF ANIMAL NUTRITION: 69; 177-186
9
osman Azizi, Shahram Karimi, Ghorbanali Sadeghi, Saman Lashkari (2014) Milk yield and composition, dry matter intake and blood parameters of Holstein cows fed ensiled apple pomace co-ensiled with broiler litter Spanish Journal of Agricultural Research: 12(2); 462-466
10
Eisa Foroutan, osman Azizi, Ghorbanali Sadeghi, farhang Fatehi, Saman Lashkari (2014) Effects of different concentrations of ground oak acorn on growth performance, blood parameters and carcass characteristics of goat kids Animal Production Science: 55; 87-92
11
معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، زانا کریمی کردستانی (1391) ارزیابی چند شکلی ژن پرو لاکتین در گاوهای هلشتاین آمیخته و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلّشتاین فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی سابق): (2)11; 27-34
12
osman Azizi, LUTZ Hasselmann, Otto Kaufmann (2010) Variations in feeding behaviour of high-yielding dairy cows in relation to parity during early to peak lactation Archiv Tierzucht / Archives Animal Breeding: 53; 130-140
13
Kindler, Annabell Kindler, Julia Dollinger, Stephanie Arnold, osman Azizi, Otto Kaufmann (2009) DEVELOPMENT OF A SENSOR-BASED MONITORING SYSTEM FOR THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FEEDING BEHAVIOUR AND SUB CLINICAL METABOLIC DISORDERS IN DAIRY COWS Animal welfare, ethology and housing systems: 5; 103-112
14
osman Azizi, LUTZ Hasselmann, Otto Kaufmann (2009) Variations in feeding behaviour of high-yielding dairy cows in relation to parity during early to peak lactation LIVESTOCK SCIENCE: 53; 130-140
15
Otto Kaufmann, osman Azizi (2008) RELATIONSHIPS BETWEEN FEEDING BEHAVIOUR CHARACTERISTICS AND FEED INTAKE IN DAIRY COWS DURING EARLY LACTATION Animal welfare, ethology and housing systems: 4; 141-150
16
O. Kaufmann, osman Azizi, L. Hasselmann (2007) Feeding behaviour of high-yielding dairy cows during early lactation Zuechtungskunde: 1; 219-230
مقاله ارائه‌شده
1
سمیه خدامرادی، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی (1396) اثرات نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاوهای شیرده هلشتاین سومین همایش دام و طیور شمال کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-آبان 1396 (ISC)، ایران، ساری
2
سمیه خدامرادی، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی (1396) اثرات نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 برماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین سومین همایش دام و طیور شمال کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-آبان 1396 (ISC)، ایران، ساری
3
آرمان رستمی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1396) اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از اسیدهای آمینه محافظت شده لیزین و متیونین بر ترکیبات شیر در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی سومین همایش دام و طیور شمال کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-آبان 1396 (ISC)، ایران، ساری
4
آرمان رستمی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی، هیوا براز (1396) اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از اسیدهای آمینه محافظت شده لیزین و متیونین بر تولید شیر و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی سومین همایش دام و طیور شمال کشور-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-آبان 1396 (ISC)، ایران، ساری
5
هیوا براز، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی، آرمان رستمی، سمیه خدامرادی (1395) اثرات دی سدیم فومارات و اسانس آویشن بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
6
هیوا براز، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی (1395) اثرات دیسدیم فومارات و اسانس آویشن بر ناپدید شدن مواد مغذی و غلظت اسیدهای چرب فرار در سیستم کشت پیوستهی دو جریانه هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
7
Hiwa Baraz, Hossein Jahani-Azizabadi, osman Azizi (2016) Effect of thyme essential oil and di-sodium fumarate on in vitro ruminal nutrient disappearance and partitioning factor 17th Asian-Australian Association of Animal Production Societies and Animal Science congress, JAPAN, FUKOUKA
8
هیوا براز، حسین جهانی عزیزآبادی، عثمان عزیزی (1395) اثر اسانس آویشن و دی سدیم فومارات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و ناپدید شدن مواد مغذی در شرایط برون تنی همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، تهران
9
محسن فرامرزی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394) تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی بر متابولیت های شیمیایی خون در گاوهای شیرده هلشتاین اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
10
آزاده دارابی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394) اثرات عصاره فنولی برگ بلوط و یک مخلوط اسانسی برخصوصیات تخمیر شکمبهای جیره حاوی نسبت 05:05 علوفه به کنسانتره درشرایط برون تنی سومین همایش ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
11
محسن فرامرزی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394) تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیرده هلشتاین همایش ملی تولیدات اورگانیک دام، طیور و آبزیان، ایران، رشت
12
محسن فرامرزی، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394) تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی بر اسیذ های چرب فرار و سلول های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران، همدان
13
نگار خسرو زاد، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394) اثرافزودن یک مخلوط اسانسی بر تخمیر شکمبه ای جیره 50:50 کنسانتره: علف خشک یونجه در سیستم کشت متداوم دوطرفه هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
14
سامان لشکری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394) اثر روشهای عمل آوری دانه کتان بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ایی هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
15
بهمن تالی جاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393) اثرات اسانس دارچین بر پارامترهای تخمیری شکمبهای برههای نر پرواری ششمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تبریز
16
ناصر خاطری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393) اثر یک مخلوط اسانسی بر قابلیت هضم ظاهری، pH و جمعیت پروتوزوای شکمبه در گوسفند کردی ششمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تبریز
17
نگار خسرو زاد، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393) اثرات سطوح مختلف اسانس بر پارامترهای تخمیری شکمبه ای جیره حاوی نسبت مساوی از علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
18
ناصر خاطری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393) اثر یک مخلوط اسانسی بر غلظت متابولیت های خونی و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی 50 درصد علوفه و 50 درصد کنسانتره دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
19
بهمن تالیجاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393) بررسی اثرات افزودن اسانس دارچین به جیره غذایی بر عملکرد بره های نر پرواری هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
20
نگار خسرو زاد، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393) اثر چند مخلوط مختلف از سه اسانس آویشن، دارچین و میخک بر پارامترهای تخمیری شکمبه ای جیره حاوی نسبت مساوی از علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
21
عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی، ناصر خاطری (1393) اثر افزودن اسانس گیاه چویل (Ferulago angulate) بر غلظت نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه در شرایط برون تنی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
22
ثریا محمدی، عثمان عزیزی (1392) بررسی ارزش تغذیه ای دو گونه مرتعی کما ساورزی و آنگوستی فلوروس درمنطقه سارال کردستان به روش Gas Test ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
23
ئه سرین صلواتی، عثمان عزیزی، اسعد وزیری (1392) اثرات تغذیه ای میوه بلوط بر مورفولوژی شکمبه بز مرخز ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
24
عبدالرحمان امینی، عثمان عزیزی، فرهنگ فاتحی (1391) ارزیابی سیلاژ بستر جوجه های گوشتی بر فراسنجه های خونی بزغاله مرخز استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های دام، طیور و آبزیان، ایران، تبریز
25
صادق شادمان، عثمان عزیزی، قربانعلی صادقی (1391) اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز پنجمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، اصفهان
26
عبدالرحمان امینی، عثمان عزیزی، فرهنگ فاتحی (1391) ارزیابی سیلاژ بستر جوجه های گوشتی بر عملکرد پرواری بزغاله مرخز پنجمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، اصفهان
27
معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، زانا کریمی کردستانی (1391) ارزیابی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین پنجمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، اصفهان
28
زهرا صفری، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، عثمان عزیزی (1391) اثر تفاله سیب عمل آوری شده به همراه آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی پنجمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، اصفهان
29
معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، ابراهیم میرزا محمدی (1391) ارزیابی پلی مو رَفیسم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین آمیخته دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
30
معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، ابراهیم میرزا محمدی (1391) ارزیابی پلی مورفیسم ژن لیپتین و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
31
عیسی فروتن، عثمان عزیزی، قربانعلی صادقی، فرهنگ فاتحی (1390) ارزیابی اثرات جایگزینی میوه بلوط با دانه جو بر عملکرد و پرامترهای خونی در بزغاله مرخز اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، ایران، زنجان
32
صادق شادمان، عثمان عزیزی، قربانعلی صادقی، عیسی فروتن، شهرام کریمی (1390) اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، ایران، سنندج
33
معصومه نظری، جلال رستم زاده، عثمان عزیزی، امیر رشیدی، زانا کریمی کردستانی (1390) تعیین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن لپتین در گاوهای هلشتاین غرب ایران و گاوهای بومی استان کردستان با استفاده از تکنیک PCR_RFLP پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، ایران، سنندج
34
Eisa Foroutan, osman Azizi, Ghorbanali Sadeghi, farhang Fatehi, Shahram Karimi (2010) Effect of replacement of barley grain with oak acorn (Querqus persica) on Markhoz kids’ performance. 2010 ADSA-PSA- AMPA-CSAS-ASAS Joint Annual Meeting
35
لیلی محبوب، عباس فرشاد، قربانعلی صادقی، عثمان عزیزی (1389) اثر جیره حاوی روغن ماهی و ال-کارنیتین بر ویژه گی های منی بزهای مرخز چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
عثمان عزیزی، عبدالرحمان امینی (1390) ارزیابی سیلاژ بستر جوجه های گوشتی بر عملکرد پرواری بزغاله های مرخز استانداری کردستان
3
پایان‌نامه
1
2
3
بهمن تالیجاری، عثمان عزیزی، حسین جهانی عزیزآبادی (1393) اثرات اسانس دارچین، بر پارامترهای تخمیر شکمبه ای و عملکرد در بره های نر پرواری
4
5
6
7
8
9
10
عیسی فروتن، عثمان عزیزی، قربانعلی صادقی (1390) اثرات سطوح مختلف میوه بلوط بر عملکرد پرواری بزغاله های مرخز
11
صادق شادمان، عثمان عزیزی، قربانعلی صادقی (1390) اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز
12
13
زهرا حیدری صفر، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، عثمان عزیزی (1390) استفاده از تفاله سیب عمل آوری شده به همراه انزیم در جیره رشد و پایانی جوجه های گوشتی
14
15
ماریا شیخ احمدی، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، عثمان عزیزی، اسعد وزیری (1390) مقایسه روشهای مختلف استفاده از آنیس، رزماری و مرزه کوهی در جیره جوجه های گوشتی
16
سمیرا آدمی، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، عثمان عزیزی (1390) اثر جایگزینی ذرت با پودر سیب زمینی بر عملکرد جوجه های گوشتی
17
پروین میهن پرست، عباس فرشاد، قربانعلی صادقی، عثمان عزیزی (1389) اثرات روغن ماهی، ال-کارنیتین و ویتامین E بر روی خصوصیات انجماد منی بزهای مرخز
18
لیلی محبوب، قربانعلی صادقی، عباس فرشاد، عثمان عزیزی (1389) اثرات جیره حاوی روغن ماهی و ال-کارنیتین بر کیفیت منی بزهای مرخز قبل و پس از انجماد
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • معاون دانشجویی دانشگاه (1394 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه علوم دامی (1391 - 1393)
 • مدیر مجتمع آموزشی - تحقیقاتی دانشکده کشاورزی (1387 - 1389)
 • معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی (1387 - 1391)
 • مدیر کل آموزش دانشگاه (1380 - 1383)
 • معاون دوره شبانه دانشگاه (1378 - 1380)
بیشتر