1403/01/31
لقمان قهرمانی

لقمان قهرمانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188921659
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری، ص.پ.416 کد پستی:6617715175
تلفن: (+98) 8733627724-6 (Ext. 3368)

معرفی

دکتر لقمان قهرمانی دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس شهر بوکان گذراند و در سال 1368 موفق به دریافت دیپلم علوم تجربی شد. در سال 1368 در رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری در دانشگاه تهران پذیرفته شد. با کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی، با استفاده از آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال 1372 رشته جنگل داری دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب نمود. بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد در سال 1374 در دانشگاه کردستان به عنوان عضو هیأت علمی استخدام گردید. دکتر قهرمانی در سال 1379 با استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری عازم کشور روسیه شدند. ایشان در سال 2005 مدرک دکترای خود را با درجه عالی در رشته بیومتری جنگل از دانشگاه دولتی جنگل مسکو دریافت نمودند و از آن تاریخ به دانشگاه کردستان بازگشت و به عنوان عضو هیأت علمی در این دانشگاه فعالیت دارد.

تحصیلات

 • کارشناسی جنگلداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1368 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد.
 • دکترای تخصصی بیومتری جنگل و جنگلداری ، دانشگاه دولتی جنگل مسکو ، روسیه فدراتیو (1379 - 1384)
  عنوان رساله: بهینه سازی ساختار توده های سوزنی برگ تحت برش های گزینشی
 • کارشناسی ارشد جنگلداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1372 - 1374)
  عنوان رساله: بررسی بیولوژیک آفات بذرخوار بلوط در استان کردستان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ارزیابی عملکرد بهره برداران محلی گلاجارها در زاگرس شمالی عبدالله نادری، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، زاهد شاکری (1399)
Biometric Indices of Wild Pistachio (Pistacia atlantica Desf.) Trees under Resin Extraction in Western Iran Ashena Yousefi, Loghman Ghahramany, Hedayat Allah Ghazanfari, Fernando Pulido, Gerardo Moreno (2020)
Structure of Pollarded Oak Forest in Relation to Aspect in Northern Zagros, Iran Loghman Ghahramany, Hedayat Allah Ghazanfari, Parviz Fatehi, Ahmad Valipour (2018)
Estimating Leaf Biomass of Pollarded Lebanon Oak in open Silvopastoral Systems Using Allometric Equations Sima Shahabedini, Loghman Ghahramany, Fernando Pulido, Shayda Khosravi, Gerardo Moreno (2018)
A quantitative study of pollarding process in silvopastoral systems of Northern Zagros, Iran Leila Khedri Zeviyeh, Loghman Ghahramany, Hedayat Allah Ghazanfari, Fernando Pulido (2017)
Does diameter increment of Lebanon Oak trees (Quercus libani Oliv.) affected by pollarding in Northern Zagros, Iran Loghman Ghahramany, zahed shakeri, Elahe Ghalavand, Hedayat Allah Ghazanfari (2017)
پاسخ درختان بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) به تنش ناشی از گلازنی در زاگرس شمالی لقمان قهرمانی، زاهد شاکری، الهه قلاوند، هدایت اله غضنفری (1395)
پاسخ درختان بنه (.Pistacia atlantica Desf) به برداشت سقز لقمان قهرمانی، فریده سعیدی زاده، هدایت اله غضنفری (1395)
پاسخ درختان مازودار (.Quercus infectoria Oliv) به گلازنی در زاگرس شمالی آیدا رستمی جلیلیان، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، زاهد شاکری (1395)
پیامدهای سقزگیری بر رویش قطری درختان بنه (.Desf Pistacia atlantica) فریده سعیدی زاده، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری (1394)
تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1394)
Evaluation of different sampling method to study of tree density (tree/hectare) in the Zagros forest Mazyar Haidari, Manouchehr Namiranian, Mahmoud Zobairi, Loghman Ghahramany (2013)
Study of vertical and horizontal forest structure in Northern Zagros Forest (Case study: West of Iran, Oak forest) Mazyar Haidari, Manouchehr Namiranian, Loghman Ghahramany, Mahmoud Zobairi, Naghi Shabanian (2013)
Estimation of Basal Area in West Oak Forests of Iran Using Remote Sensing Imagery Loghman Ghahramany, Parviz Fatehi, Hedayat Allah Ghazanfari (2012)
بررسی جنگل های بلوط منطقه مریوان لقمان قهرمانی، حسین معروفی، بهمن بهرام نژاد (1379)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Traditional Charcoal Production in Northern Zagros Forests, Western Iran Loghman Ghahramany, Omid Binandeh, Hedayat Allah Ghazanfari (2021)
Monitoring of the Biometric Indices of Pollarded Oak Trees in the Northern Zagros, Western Iran Loghman Ghahramany, Mohammad Hiva Salami, Hedayat Allah Ghazanfari (2019)
Impact Assessment of Local Users of Pollarded Stands on Northern Zagros Forests, Western Iran Loghman Ghahramany, Abdollah Naderi, Hedayat Allah Ghazanfari, zahed shakeri (2019)
Monitoring of Changes in the Biometric Indices of Oak Trees Loghman Ghahramany, Hosna Karami Chameh, Mahtab Pir Bavaghar (2018)
Assessments of Pollarding (Case study: Armardeh forest, Baneh, Western Iran) Loghman Ghahramany, Shima Amjadi, Hedayat Allah Ghazanfari (2017)
Evaluation of charcoal production potential in Marivan oak forests, West of Iran Loghman Ghahramany, Shabnam Ahmadi, Hedayat Allah Ghazanfari, zahed shakeri (2015)
Allometric equations of forage production of Lebanon oak trees (Quercus libani Oliv.) (Case study: Baneh, West of Iran) Loghman Ghahramany, Seiran Azizi Baneh, Ahmad Valipour, Shayda Khosravi (2015)
ارزیابی فرآیند تولید زغال در جنگل های گمارلنگ، زاگرس شمالی رحمت نامداری، هدایت اله غضنفری، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1393)
مقایسه رویش قطری گونه وی ول در توده های کمتر دست خورده و گلازنی شده الهه قلاوند، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، عبدالله نادری، زاهد شاکری (1393)
مقایسه نمایه های زیست سنجی گونه وی ول در توده های کمتر دست خورده و گلازنی شده الهه قلاوند، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، عبدالله نادری، زاهد شاکری (1393)
ارزیابی پیامدهای کارکرد بهره برداران گلاجار، بر رویش قطری گونه ی وی ول (Quercus libani) در جنگل های شهرستان بانه عبدالله نادری، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، الهه قلاوند، زاهد شاکری (1393)
تعیین مناسب ترین سطح نمونه برداری در روش حلزونی جهت برآورد تنوع درختی در جنگل های زاگرس شمالی سوما اعتماد، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، لقمان قهرمانی (1393)
اثرات سقزگیری بر رویش قطری درختان بنه (Desf Pistacia atlantica) فریده سعیدی زاده، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری (1393)
تعیین مناسبترین روش آماربرداری برای تعیین تنوع درختی در جنگلهای زاگرس سوما اعتماد، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، لقمان قهرمانی (1393)
رابطه کاربری اراضی با شدت نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1392)
رابطه کاربری اراضی با برخی از خصوصیات شیمیایی خاک هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1392)
Biometrical indices of pistacia atlantica Desf in the resin exploited and resin unexploited stands Farideh Saeidizadeh, Loghman Ghahramany, Hedayat Allah Ghazanfari (2013)
پراکنش مکانی تیپ های مختلف در ارتباط با فاصله از مناطق مسکونی هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1391)
Evaluation of traditional forest management effects on forest regeneration in Northern Zagros forests, west of Iran Loghman Ghahramany, Mohsen Salehyan, Hedayat Allah Ghazanfari, zahed shakeri (2012)
تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر پراکنش گونه های درختی در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی:بلکه) مازیار حیدری، منوچهر نمیرانیان، محمود زبیری، لقمان قهرمانی، اسماعیل خسروپور، سید انور حسینی، سوما اعتماد (1390)
مقایسه مشخصه های کمی درختان نسبت به مبدا و تقارن فرم در جنگل های زاگرس شمالی مازیار حیدری، منوچهر نمیرانیان، محمود زبیری، لقمان قهرمانی، اسماعیل خسروپور، سروش ذبیح اللهی، درنا رضایی، سوما اعتماد (1390)
بررسی وضعیت جنگل های زاگرس شمالی در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت حفظ این جنگل ها(مطالعه موردی:بلکه، بانه) مازیار حیدری، منوچهر نمیرانیان، محمود زبیری، لقمان قهرمانی، اسماعیل خسروپور، سروش ذبیح اللهی، درنا رضایی، سوما اعتماد (1390)
بررسی کلی کمی و کیفی جنگل های زاگرس شمالی و ارائه راهکارهای مدیریتی این منابع جنگلی مازیار حیدری، اسماعیل خسروپور، سوما اعتماد، منوچهر نمیرانیان، محمود زبیری، لقمان قهرمانی (1390)
معرفی اقتصادیترین محصولات غیرچوبی جنگلهای زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل آرمرده شهرستان بانه) هانیه احمدی لشکناری، حامد قادرزاده، لقمان قهرمانی، اسعد مهدوی (1388)
بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه جنگل در زاگرس شمالی (مطالعه موردی : جنگل های بانه) رستگار مرادی، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1387)
Structural pattern of Oak Forests Managed by Traditional Methods, Northern Zagros, Baneh, Iran Loghman Ghahramany, Parviz Fatehi, Hedayat Allah Ghazanfari (2008)
Estimation of basal area using SPOT5 data in Northern Zagros forests, Baneh, Iran Loghman Ghahramany, Parviz Fatehi, Hedayat Allah Ghazanfari (2008)
ساختار جنگل های بانه (مطالعه موردی در جنگل های آرمرده) لقمان قهرمانی، پرویز فاتحی، هدایت اله غضنفری (1386)
Evaluation of SPOT-5 data for Estimation of Basal Area in Northern Zagros forests, Baneh, Iran. Loghman Ghahramany, Parviz Fatehi, Hedayat Allah Ghazanfari (2007)
Dynamics of Tree Attrition of Spruce Stands in Moscow Region Loghman Ghahramany, Naghi Shabanian (2004)
سخنرانی
پایان نامه
برآورد نمایه های تراکم جنگل در زاگرس شمالی با استفاده از سنجش از دور آرمان شریفی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1399)
ارزیابی پیامد های آتش سوزی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) سعید حاصلی، لقمان قهرمانی، احمد ولی پور، هدایت اله غضنفری (1399)
پایش تغییرات ساختاری جنگل در طرح ساماندهی و مدیریت گلازنی (بانه- وشترمل) محمد هیوا سلامی، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری (1399)
پایش تغییرات نمایه های زیست سنجی درختان بلوط حسنا کرمی چمه، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1396)
ارزیابی روش های نمونه برداری در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه) سامان لطفی، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری (1395)
بررسی ساختار توده های کمتر دست خورده و گلازنی شده (پژوهش موردی: انجیله- بانه) تریفه صالحیان، لقمان قهرمانی، زاهد شاکری، هدایت اله غضنفری (1394)
اثر اندازه درخت و شدت تنک کردن بر رویش و تولید زادآوری شاخه زاد ویول در جنگل های زاگرس شمالی سمیه (صفیه) ابراهیمی، احمد ولی پور، لقمان قهرمانی، هرمز سهرابی (1394)
ارزیابی توان تولید چوب (زغال) در جنگل های مریوان – گماره لنگ شبنم احمدی، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، زاهد شاکری (1393)
مقایسه برخی پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی اکوسیستم های جنگلی و مرتعی هما ابراهیمی، لقمان قهرمانی، کامران چپی، مسعود داوری (1392)
ارزیابی کاربران عرفی گلاجارها بر پایه شاخص های زیست سنجی گونه وی ول (Quercus libani Oliv ) ئاسو مرادی، هدایت اله غضنفری، لقمان قهرمانی، احمد ولی پور (1392)
ارزیابی پیامدهای برداشت سقز بر نمایه های زیست سنجی درختان بنه فریده سعیدی زاده، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری (1392)
بررسی فرآیند زغال گیری و ارزیابی پیامدهای آن در جنگل ( مطالعه موردی: جنگل های گمارلنگ شهرستان مریوان) رحمت نامداری، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، مهتاب پیرباوقار (1391)
پراکنش مکانی گونه ارغوان تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی الهام جافریان، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1391)
تعیین مناسبترین روش آماربرداری برای تعیین تنوع درختی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای بلکه) سوما اعتماد، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، لقمان قهرمانی (1390)
بررسی اقتصادی محصولات غیر چوبی جنگل های زاگرس شمالی ( مطالعه موردی بخش 2حوزه آرمرده شهرستان بانه ) هانیه احمدی لشکناری، لقمان قهرمانی، حامد قادرزاده، اسعد مهدوی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • بیومتری جنگل، بررسی اثرات مدیریت سنتی (گلازنی، سقز گیری و زغال گیری) بر ساختار جنگل
بیشتر

دانشجویان

 • ماندانا علی رمائی
  نام: ماندانا علی رمائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگل داری
  پایان نامه: میزان تولید علوفه درختی در سیستم جنگل چرایی در ارتباط با جهت جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل آرمرده بانه)
 • حلیمه جهانی
  نام: حلیمه جهانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگل داری
  پایان نامه: پایش تغییرات نمایه های زیست سنجی درختان بلوط در فرآیند گلازنی در زاگرس شمالی (آرمرده)
 • حسنا کرمی
  نام: حسنا کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگل داری
  پایان نامه: پایش تغییرات نمایه های زیست سنجی درختان بلوط
 • امید بیننده
  نام: امید بیننده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگل داری
  پایان نامه: توان تولید و پیامد های زغال گیری بر ساختار جنگل (مطالعه موردی: جنگل وشکلان- مریوان)
 • آشنا یوسفی
  نام: آشنا یوسفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی نمایه های زیست سنجی گونه بنه ( Pistacia atlantica Desf) در توده های بهره برداری شده و کمتردست خورده
 • شیما امجدی
  نام: شیما امجدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی پیامدهای دوره بهره برداری در فرآیند گلازنی (پژوهش موردی: جنگل آرمرده، بانه)
 • سامان لطفی
  نام: سامان لطفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی روش های نمونه برداری در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه)
 • تریفه صالحیان
  نام: تریفه صالحیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی ساختار توده های کمتر دست خورده و گلازنی شده (پژوهش موردی: انجیله- بانه)
 • لیلا خدری زیویه
  نام: لیلا خدری زیویه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی کارکرد بهره برداران گلاجار در سامانه جنگل چرایی (مطالعه موردی: آرمرده، بانه).
 • شبنم احمدی
  نام: شبنم احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی توان تولید چوب (زغال) در جنگل های مریوان – گماره لنگ
 • سیما شهاب الدینی
  نام: سیما شهاب الدینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی جدول برآورد میزان تولید علوفه ی درختی در سیستم گلازنی هواره خول بانه
 • سیران عزیزی
  نام: سیران عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: توان تولید علوفه ی درختی بلوط وی ول در سیستم جنگل چرایی شاخه زاد ناهمسال (مطالعه موردی: جنگل هواره خول بانه)
 • الهه قلاوند
  نام: الهه قلاوند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی و مقایسه شاخص های زیست سنجی گونه وی ول در توده های تحت مدیریت سنتی (گلازنی شده) و کمتر دخالت شده
 • عبدالله نادری
  نام: عبدالله نادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی پیامدهای کارکرد بهرهبرداران گلاجار، بر رویش قطری گونه ی وی ول(Quercus libani Oliv.) در جنگل های آرمرده شهرستان بانه
 • هما ابراهیمی
  نام: هما ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: مقایسه برخی پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی اکوسیستم های جنگلی و مرتعی
 • فریده سعیدی زاده
  نام: فریده سعیدی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی پیامدهای برداشت سقز بر نمایه های زیست سنجی درختان بنه
 • الهام جافریان
  نام: الهام جافریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: پراکنش مکانی گونه ارغوان تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی
 • رحمت نامداری
  نام: رحمت نامداری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی فرآیند زغال گیری و ارزیابی پیامدهای آن در جنگل ( مطالعه موردی: جنگل های گمارلنگ شهرستان مریوان)
 • امیر رنجبر
  نام: امیر رنجبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: تأثیر سرشاخه زنی (گلازنی) بر رویش قطری و برخی ویژگی های کمی گونه وی ول در جنگلهای بلکه شهرستان بانه
 • آیدا رستمی جلیلیان
  نام: آیدا رستمی جلیلیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی و مقایسه رویش قطری گونه مازودار در توده های گلازنی شده و کمتر دست خورده در زاگرس شمالی (مطالعه موردی : جنگل های یعقوب آباد بانه)
 • محسن صالحیان
  نام: محسن صالحیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی و مقایسه ساختار جنگل در توده های تحت بهره برداری سنتی(گلازنی و چرای دام) و کمتر دست خورده در زاگرس شمالی(مطالعه موردی: جنگل های بانه)
 • هانیه احمدی لشکناری
  نام: هانیه احمدی لشکناری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی اقتصادی محصولات غیر چوبی جنگل های زاگرس شمالی ( مطالعه موردی بخش 2حوزه آرمرده شهرستان بانه )
 • رستگار مرادی
  نام: رستگار مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: بررسی تغییرات گستره جنگل با عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های بانه)
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده (1397 - 1399)
 • معاون پژوهشی دانشکده (1393 - 1396)
 • معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی (1386 - 1391)
 • مدیر گروه جنگلداری (1384 - 1386)
بیشتر