25 تیر 1397
فردين تمجيدي

فردین تمجیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج – دانشگاه کردستان – دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم و مهندسی صنایع غذایی
تلفن: +988733620552
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی (1389 - 1393)
  عنوان رساله: تولید و ارزیابی حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آستازانتین و غنی سازی آبجو بدون الکل (ماءالشعیر) با آن
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: ریزپوشینه دار کردن روغن منابع دریایی حاوی اسیدهای چرب زنجیره بلند چندغیراشباعی امگا-3 و بررسی خصوصیات حسی و فیزیکی ماست غنی شده با آن
 • کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی (1383 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • کلوئیدها و بیوپلیمرهای غذایی
 • میکرو- و نانو-پوشینه دار کردن و کنترل رهایش
 • غذاهای فراسودمند
 • رئولوژی غذا
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Fardin Tamjidi, Mohammad Shahedi, Jaleh Varshosaz, Ali Nasirpour (2017) Stability of astaxanthin‐loaded nanostructured lipid carriers in beverage systems JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE: 98; 511–518
2
Fardin Tamjidi, Mohammad Shahedi, Jaleh Varshosaz, Ali Nasirpour (2017) Stability of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers as affected by pH, ionic strength, heat treatment, simulated gastric juice and freeze-thawing JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE: 54(10); 3132–3141
3
Zahra Izadi, Ali Nasirpour, Ghasem Ali Garousi, Fardin Tamjidi (2015) Rheological and physical properties of yogurt enriched with phytosterol during storage JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE: 52; 5341-5346
4
Fardin Tamjidi, Ali Nasirpour, Mohammad Shahedi (2014) Rheological Characteristics of Yogurt Enriched with Microencapsulated Fish Oil Journal of Agricultural Science and Technology: 16; 1073-1082
5
Fardin Tamjidi, Mohammad Shahedi, Jaleh Varshosaz, Ali Nasirpour (2014) Design and characterization of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers Innovative Food Science & Emerging Technologies: 26; 366–374
6
Fardin Tamjidi, Mohammad Shahedi, Jaleh Varshosaz, Ali Nasirpour (2014) EDTA and a‐tocopherol improve the chemical stability of astaxanthin loaded into nanostructured lipid carriers EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY: 116; 968–977
7
Fardin Tamjidi, Mohammad Shahedi, Jaleh Varshosaz, Ali Nasirpour (2013) Nanostructured lipid carriers (NLC): A potential delivery system for bioactive food molecules Innovative Food Science & Emerging Technologies: 19; 29–43
8
Fardin Tamjidi, Ali Nasirpour, Mohammad Shahedi (2013) Mixture Design Approach for Evaluation of Fish Oil Microencapsulation in Gelatin-Acacia Gum Coacervates International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials: 62; 444–449
9
Fardin Tamjidi, Ali Nasirpour, Mohammad Shahedi (2012) Physicochemical and sensory properties of yogurt enriched with microencapsulated fish oil FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL: 18; 381–390
مقاله ارائه‌شده
1
گلناز حسامی، فردین تمجیدی (1394) ریزپوشانی پروبیوتیکها به منظور بهبود بقای آنها در غذا و دستگاه گوارش سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، ایران، اصفهان
2
فردین تمجیدی (1394) اثر ماتریکس غذایی بر زیست دستیابی مولکول های زیست فعال سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، ایران، اصفهان
3
فردین تمجیدی (1394) توسعه سامانه های انتقال نانوساختار برای کاربردهای غذایی سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، ایران، اصفهان
4
فردین تمجیدی، محمد شاهدی، ژاله ورشوساز، علی نصیرپور (1392) اثر میزان روغن و سورفکتانت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی آستازانتین بیست ­و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، ایران، شیراز
5
فردین تمجیدی، محمد شاهدی، ژاله ورشوساز، علی نصیرپور (1392) حامل های لیپیدی نانوساختار: یک سیستم انتقال بالقوه برای کاربردهای غذایی بیست ­و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، ایران، شیراز
6
فردین تمجیدی، علی نصیرپور، محمد شاهدی (1390) ریزپوشینه دار کردن روغن ماهی با توده های صمغ عربی-ژلاتین بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران، تهران
7
فردین تمجیدی، علی نصیرپور، محمد شاهدی (1390) ریزپوشینه دار کردن روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب زنجیره بلند چندغیراشباعی امگا 3 (LCn-3PUFAs) و تولید ماست غنی شده با آن نخستین همایش فرا ملی بهینه ­سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، ایران، گرگان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته تخصصی صنایع کشاورزی جهت تدوین سند استانی "اولویت های تحقیقاتی(کوتاه-، میان- و بلند-مدت) کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان" (1395 - ادامه دارد)
 • عضو شورای پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی (1394 - ادامه دارد)
بیشتر

گالری تصاویر

لويي پاستور 1822-1892 دوره كارشناسي ارشد ط سنندج، آبيدر پيشگيري از سرطان مصرف ماهي مصرف ماهي 2