1403/01/27
فاطمه سرجوقیان

فاطمه سرجوقیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55207257000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی پترولوژی (1387 - 1391)
  عنوان رساله: ماهیت پلوتونیسم کوه دم (شمال شرق اردستان)، سرگذشت زمین شناسی و تحولات ماگمایی آن
 • کارشناسی ارشد پترولوژی (1383 - 1386)
  عنوان رساله: پترولوژی و ژئوشیمی توده نفودی کوه دم (شمال اردستان)
 • کارشناسی زمین شناسی (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: نداشتیم
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Juvenile crust and mantle sources for the Nasrand intrusive rocks, the central Urumieh–Dokhtar magmatic arc, Iran: Insights from elemental and isotopic geochemistry Farzaneh Sepahvand, Zahra Tahmasbi, Fatemeh Sarjoughian, Mohamamd Ebrahimi, Wenli Ling, Rasoul Esmaeili, Zhiyong Zhang (2022)
نقش منطقه بندی بلورهای فلدسپار در تفسیر دگرگونی ماگمایی توده گرانیتوئیدی گوشه (جنوب شرق بروجرد) اسماء موسوی، زهرا طهماسبی، فاطمه سرجوقیان، احمد احمدی خلجی، معصومه زارع شولی (1399)
Geochemical and Sr–Nd isotopic constraints on the genesis of the Soheyle-PaKuh granitoid rocks (central Urumieh-Dokhtar magmatic belt, Iran) Fatemeh Sarjoughian, Somayeh javadi, Hossein Azizi, Wenli Ling, YoshiHero Asaha, David Lentz (2020)
Magnetite compositions from the Baba Ali iron deposit in the Sanandaj-Sirjan zone, western Iran: Implications for ore genesis Fatemeh Sarjoughian, Iraj Habibi, David Lentz, Hossein Azizi, Amir Esna-Ashari (2020)
ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان) علی کنعانیان، فاطمه قهرمانی، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان، کاظم کاظمی (1396)
Eocene K-rich adakitic rocks in the Central Iran: Implications for evaluating its Cu–Au–Mo metallogenic potential Jamshid Ahmadian, Fatemeh Sarjoughian, David Lentz, Amir Esna-Ashari, Mamoru Murata, Hiroaki Ozawa (2016)
ژئوشیمی و پتروژنز توده های نفوذی منطقه مهرآباد، شرق اردستان علی کنعانیان، حامد علی اشرف زاده، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1394)
سن سنجی توده نفوذی کوه دم، دایک ها و آنکلاوهای موجود در آن به روش اورانیوم-سرب فاطمه سرجوقیان، علی کنعانیان، امیر اثنی عشری، جمشید احمدیان (1394)
شیمی کانی های اصلی در توده نفوذی نصرند و دایک های آن فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان، علی کنعانیان (1394)
بررسی تحولات ماگمایی در توده گرانیتی نصرند و دایک های همراه آن زهرا حمزه ای، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1393)
مطالعه منطقه بندی بلورهای فلدسپار در سنگ های نفوذی کوه دم فاطمه سرجوقیان، علی کنعانیان، جمشید احمدیان (1393)
منشأ و جایگاه تکتونیکی سنگ های گرانیتی و دایک های دلریتی توده نفوذی نصرند جنوب شرق اردستان علی کنعانیان، زهرا حمزه ای، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1393)
پتروزنز گرانیتوئیدهای نوع- I باتولیت کیکی، شمال ایران مرکزی کاظم کاظمی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان (1392)
کاربرد شیمی پیروکسن در ارزیابی دما و فشار مجموعه نفوذی کوه دم فاطمه سرجوقیان، علی کنعانیان، جمشید احمدیان (1391)
Magma mingling and hybridization in the Kuh-e Dom pluton, Central Iran Fatemeh Sarjoughian, Ali Kananian, Michael Haschke, Jamshid Ahmadian, Wenli Ling, Keqing Zong (2012)
خاستگاه ماگماتیسم آداکیتی در منطقه ی مسجد داغی جلفا ی آذربایجان شرقی روح اله یدالهی، علی کنعانیان، محمد معانی جو، فاطمه سرجوقیان، شهره حسن پور (1390)
پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی تحولات ماگمایی گدازه های منطقه جنوب غرب بردسیر (استان کرمان) بر اساس شیمی کانی ها زهرا نجفی، حمید احمدی پور، عباس مرادیان، فاطمه سرجوقیان (1399)
Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of I-type Haji-Abad pluton, SW Buin Zahra, Iran Kazem Kazemi, Ali Kananian, Xiao Yilin, Fatemeh Sarjoughian (2018)
Origin of the Mafic Microgranular Enclaves in the Gheshlagh-Aftabrow Pluton, Central Part of UDMA, Iran Kazem Kazemi, Ali Kananian, Xiao Yilin, Fatemeh Sarjoughian (2018)
شیمی کانی فلدسپات و شواهد کانی شناسی اختلاط ماگمایی در توده ساب ولکانیک قرق دره (جنوب غرب اراک) فرزانه میر، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، فاطمه سرجوقیان (1395)
ویژگی های بافتی وشیمی بلورهای فلدسپار در توده گرانیتوئیدی گوشه:شواهدی براختلاط ماگمایی اسماء موسوی، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، فاطمه سرجوقیان (1395)
مطالعه منطقه بندی بلورهای فلدسپار در توده ساب ولکانیک قرق دره (جنوب غرب شازند) فرزانه میر، زهرا طهماسبی، احمد احمدی خلجی، فاطمه سرجوقیان (1395)
پتروژنز سنگ های ولکانیکی نئوژن منطقه آیسک (جنوب شرق فردوس) زهرا نجفی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان (1395)
ژئوشیمی و بررسی جایگاه تکتونیکی توده نفوذی مهرزمین در شمال غرب قم ماریا چاویده، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1392)
مطالعه منطقه بندی پلاژیوکلازها در سنگ های نفوذی کیاب، شمال غرب قم علی کنعانیان، طیبه زارعی، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1392)
شیمی کانی ها و ارزیابی دما و فشار توده دیوریتی کیاب، شمال غرب قم طیبه زارعی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1392)
منشا آنکلاوهای موجود در توده نفوذی مهرزمین، شمال غرب قم علی کنعانیان، ماریا چاویده، جمشید احمدیان، فاطمه سرجوقیان (1392)
Copper mineralization prevented by arc-root delamination during Alpine- Himalayan collision in Iran Michael Haschke, Jamshid Ahmadian, Fatemeh Sarjoughian, Behnam Shafiei (2013)
Petrogenesis and tectonic setting of the Nasrand granitoid pluton, southeast of Ardestan Ali Kananian, Zahra hamzeii, Fatemeh Sarjoughian, Jamshid Ahmadian (2013)
بررسی تغییرات عناصر اصلی ،کمیاب و نادر خاکی در توده ی نفوذی فشارک و آنکلاوهای آن علی کنعانیان، فاطمه قهرمانی، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1391)
بررسی جایگاه تکتونیکی توده نفوذی نصرند، جنوب شرق اردستان زهرا حمزه ای، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1391)
منشاء دایک های دیوریتی موجود در توده گرانیتوئیدی نصرند (جنوب شرق اردستان) زهرا حمزه ای، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1391)
تجزیه و تحلیل توزیع اندازه بلورهای پلاژیوکلاز در سنگهای آتشفشانی ائوسن جنوب شرق اردستان زهرا حمزه ای، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1391)
پتروگرافی وژئوشیمی توده نفوذی فشارک, شمال شرق اصفهان فاطمه قهرمانی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1391)
شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دما بالا در توده گرانیتوئیدی جنوب غرب بیارجمند کاظم کاظمی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، مهدی خداپرست (1390)
بررسی تغییرات عناصر اصلی و کمیاب در توده نفوذی جنوب کیکی کاظم کاظمی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان (1390)
بررسی پتروگرافی و شواهد متاسوماتیسم در توده گرانیتوئیدی جنوب کیکی کاظم کاظمی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان (1390)
محیط زمین ساختاری توده نفوذی جنوب غرب بیارجمند کاظم کاظمی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان (1390)
ماهیت و منشأ توده گرانیتوئیدی جنوب کیکی کاظم کاظمی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان (1390)
پتروژنز سنگ های آتشفشانی و توده های نیمه عمیق ائوسن- الیگوسن در منطقه مسجد داغی، شرق جلفا فاطمه سرجوقیان، علی کنعانیان، روح اله یدالهی، محمد معانی جو (1389)
ارزیابی فشار و دمای گرانودیوریتهای توده نفوذی کوه دم، شمال شرق اردستان علی کنعانیان، جمشید احمدیان، فاطمه سرجوقیان (1385)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
شناسایی سنگ ها و کانی ها فاطمه سرجوقیان (1395)
پایان نامه
بررسی مطالعات ایزوتوپی هافنیم زیرکن در توده نفوذی آلموقولاق شعله پورکریم، فاطمه سرجوقیان، رسول اسماعیلی (1401)
پتروژنز و تکامل ماگماتیسم نصرند (شمال شرق اصفهان) با استفاده از شواهد ژئوشیمی و ایزوتوپی فرزانه سپه وند، فاطمه سرجوقیان، زهرا طهماسبی، محمد ابراهیمی (1401)
ژنز و نحوه تکامل کانسار آهن باباعلی (شمال غرب همدان)، براساس شیمی مانیتیت با استفاده از LA-ICP-MS ایرج حبیبی، فاطمه سرجوقیان، امیر اثنی عشری، حاجی حسین عزیزی (1397)
پترولوژی و توان کانه زایی طلا-مس توده های گرانیتوئیدی جنوب باختری بوئین زهرا کاظم کاظمی، علی کنعانیان، زائو ییلین، فاطمه سرجوقیان (1397)
بررسی ژئوشیمیایی سنگ کل و ایزوتوپی Nd-Sr توده گرانیتوئیدی گلشکنان، شمال نائین بهاره زاهدی، فاطمه سرجوقیان، حاجی حسین عزیزی (1397)
ویژگی های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی سنگ های گرانیتوئیدی مارشنان، شمال شرق اصفهان مژگان عزیزی مهرآبادی، فاطمه سرجوقیان، دیوید لنتز، ونلی لینگ (1396)
بررسی ژئوشیمیایی نسبت های ایزوتوپی کمپلکس آذرین ـ دگرگونی پنجه جنوب غربی قروه شیما حسن نژاد، فاطمه سرجوقیان، حاجی حسین عزیزی، متوهیرو چوبوئی (1395)
بررسی شیمی کانی فلدسپات در توده ساب ولکانیک قرق دره (جنوب غرب شازند) فرزانه میر، زهرا طهماسبی، فاطمه سرجوقیان، احمد احمدی خلجی (1395)
بررسی شیمی کانی های بلورهای فلدسپات در سنگ های گرانیتوئیدی گوشه- تواندشت (جنوب شرق بروجرد) اسماء موسوی، زهرا طهماسبی، فاطمه سرجوقیان، احمد احمدی خلجی (1395)
ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی پالئوژن منطقه آیسک، شرق فردوس امیر حسین ثنایی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان (1393)
پترولوژی سنگ های نفوذی ترشیری در منطقه وسفونجرد، شمال غرب قم طیبه زارعی، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1392)
پتروژنز توده های نفوذی منطقه مهرآباد، شرق اردستان حامد علی اشرف زاده، علی کنعانیان، فاطمه سرجوقیان، جمشید احمدیان (1392)
پترولوژی سنگ های نفوذی مهرزمین در غرب قم ماریا چاویده، علی کنعانیان، جمشید احمدیان، فاطمه سرجوقیان (1392)
پتروژنز توده نفوذی نصرند در جنوب شرق اردستان زهرا حمزه ای، علی کنعانیان، جمشید احمدیان، فاطمه سرجوقیان (1391)
پتروژنز و ژئوشیمی آنکلاوهای توده نفوذی فشارک (شمال شرق اصفهان) فاطمه قهرمانی، علی کنعانیان، جمشید احمدیان، فاطمه سرجوقیان (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
پتروژنز و سن سنجی توده های نفوذی منطقه اردستان فاطمه سرجوقیان، علی کنعانیان، سونجیون آاو، ونجی آاو زائو، دیوید لنتز، حاجی حسین عزیزی (1395)

علایق پژوهشی

 • علاقمندی به مطالعه سیستم های پرفیری در کمربند ماگمایی ارومیه دختر
 • ژئوشیمی، ایزوتوپ، سن سنجی، شیمی کانی، ترموبارومتری، پترولوژی
بیشتر

دانشجویان

 • شعله پورکریم
  نام: شعله پورکریم
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زمین شیمی
  پایان نامه: بررسی مطالعات ایزوتوپی هافنیم زیرکن در توده نفوذی آلموقولاق
 • ایرج حبیبی
  نام: ایرج حبیبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ژئوشیمی
  پایان نامه:
 • سمیه جوادی
  نام: سمیه جوادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ژئوشیمی
  پایان نامه:
 • بهاره زاهدی
  نام: بهاره زاهدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ژئوشیمی
  پایان نامه:
 • مژگان عزیزی
  نام: مژگان عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ژئوشیمی
  پایان نامه:
 • شیما حسن نژاد
  نام: شیما حسن نژاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ژئوشیمی
  پایان نامه:
بیشتر