1403/03/05
عرفان رجبی

عرفان رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 9642
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، کوی اساتید، بلوک 12
تلفن: 1205

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی (1386 - 1391)
    عنوان رساله: تحلیل گفتمان انتقادی و تونی ماریسون: بوطیقا و سیاست هویت سازی و هویت زدایی
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی (1376 - 1379)
    عنوان رساله: The Concept of Imagination in Shelley's Criticism
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی نقد و نظریۀ ساختارگرایی در مقالات مجله های « نقد ادبی» و « زانکوی سلیمانیه» باخان احمد حمه امین، نسرین علی اکبری، عرفان رجبی (1399)
تصویر در نئوکلاسیسیم عرفان رجبی (1386)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
خوانش بوم گرایانه ی گلستان سعدی عرفان رجبی، نرجس قابلی (1395)
تصویر در نئوکلاسیسم عرفان رجبی (1385)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
شناختنامه شیرکو بیکس عرفان رجبی (1400)
تحلیل گفتمان چیست؟ عرفان رجبی، پدرام منیعی (1397)
ادبیات انگلیسی در بستر تاریخی آن عرفان رجبی، دیاکو ابراهیمی (1397)
پایان نامه
Shabnam Mardukhi, Erfan Rajabi (2023)
خوانش بوم گرایانه ی سروده های بیکس و سهراب سپهری خالد یوسفی، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1396)
The Politics of Social Space Production in Don Dellilo's White Noise and Cosmoplis Farzin Mohammadi, Erfan Rajabi, Bakhtiar Sadjadi (2017)
بررسی رئالیسم اجتماعی در آثار محمد بهمن بیگی ناصر راز نهان، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1393)
بررسی ساختاری روایت های هفت گنبد نظامی براساس نظریه ی گرماس نرجس قابلی، سید احمد پارسا، عرفان رجبی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • نمایشنامه ها و رمان های معاصر انگلیسی
  • نقد و نظریه ادبی، تحلیل گفتمان انتقادی، زبان شناسی نقش گرا،
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه ربان و ادبیات انگلیسی (1392 - 1395)
بیشتر