31 خرداد 1397

مراد احمد نسب

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی (1382 - 1386)
    عنوان رساله: Homotopic Deviation theory: a qualitative study
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بهینه سازی خطی و غیر خطی
  • محاسبات فوق کارا
  • روش های مستقیم و تکراری حل مسائل مقدار ویژه و دستگاه معادلات خطی
  • محاسبات کیفی، انحراف هم مکان و کاربردهای آن
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Morad Ahmadnasab, F. Chaitin-Chatelin (2007) Matrix pencils under Homotopic deviation theory Technical Report: 0; 1 - 8
3
Morad Ahmadnasab, F. Chaitin-Chatelin, Nasreddine Megrez (2005) Homotopic deviation in the light of algebra Technical Report: 1; 1 - 31
مقاله ارائه‌شده
1
Morad Ahmadnasab (2015) Application of generalized Arnoldi method in computing PageRank The 8th Seminar on Linear Algebra and its Applications, Iran, Sanandaj
2
3
4
Morad Ahmadnasab (2009) Robustness assessment of QZ method by some unstable generalized eigenproblems The 5th seminar on linear algebra and its applications, Iran
5
F. Chaitin-Chatelin, Morad Ahmadnasab (2008) Some contributions of Homotopic Deviation to the theory of matrix pencils NAA2008
6
Morad Ahmadnasab, F. Chaitin-Chatelin (2007) Parameter analysis of the structure of regular matrix pencil by homotopic deviation 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics
7
Morad Ahmadnasab, F. Chaitin-Chatelin (2005) Backward analysis for matrix eigenvalues 2eme Congres National de Mathematiques Appliquees et Industrielles
8
مراد احمد نسب (1381) درونیابی مثلثاتی هفته ی پژوهش 81 دانشگاه کردستان، ایران، دانشگاه کردستان
9
10
مراد احمد نسب (1373) تجزیه و تحلیل احتمالی الگوریتم های جریان در شبکه اولین سمینار ارایه نتایج تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ایران، دانشگاه تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
آزاد درودی، شاهرخ اسماعیلی، مراد احمد نسب (1395) روش های حل کم-رتبه برای معادلات دیفرانسیل کسری
3
نصرالدین عبدالهی، امجد علی پناه، مراد احمد نسب (1395) حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از پایه‏ های ترکیبی قطعه‏ ای پیوسته
4
بهاره ناصری، فردین ساعد پناه، مراد احمد نسب (1395) همگرایی قوی روش عنصر متناهی برای معادله کان-هیلیارد-کوک
5
6
معصومه کریمی، مراد احمد نسب، فردین ساعد پناه (1393) روش آرنولدی شتاب داده شده تطبیقی برای محاسبه رتبه صفحه ای
7
چنور قماشچی، فردین ساعد پناه، مراد احمد نسب (1393) همگرایی قوی روش عنصر متناهی برای معادله ی گرمای خطی تصادفی با نوفه جمعی
8
9
عارف عطایی، مراد احمد نسب، امجد علی پناه (1392) حل دستگاه های معادلات خطی نامعین با ساختار بلوکی
10
اقبال منصوری، مراد احمد نسب، فردین ساعد پناه (1392) پیش بهبود دهنده های جدید بر اساس تجزیه متقارن و مثلثی برای مسائل نقطه زینی
11
وحید قاسمی، مراد احمد نسب، کمال شانظری (1391) اصلاح رتبه یک غیر خطی از مسئله ی مقدار ویژه متقارن
12
13
14
سمیه پور حسام، فردین ساعد پناه، مراد احمد نسب (1391) تخمین خطای پسین برای مسائل سهموی با استفاده از بازسازی بیضوی و دوگان
15
16
17
18
فاطمه بابالو، مراد احمد نسب، منصور دانا (1389) کاربرد پالایش تکراری در بهبود جواب های مسائل مقدار ویژه متقارن
19
ابوبکر آدربار، امجد علی پناه، مراد احمد نسب (1389) حل مسائل حساب تغییرات با استفاده از روش های شبه طیفی
20
عباس صحرایی، منصور دانا، مراد احمد نسب (1389) ماتریس های توپلتس نرمال و ماتریس های هنکل نرمال
21
22
نسرین محمدی بلبان آب، کمال شانظری، مراد احمد نسب (1388) کاربرد روش تجزیه دامنه همپوش در روش جوابهای اساسی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
Morad Ahmadnasab (2011) Linearization of matrix polynomials دانشگاه کردستان هفته پژوهش
2
Morad Ahmadnasab (2008) On floating-point computations دانشگاه کردستان هفته پژوهش 87
3
مراد احمد نسب (1380) جایگاه آنالیز عددی دانشگاه کردستان هفته پژوهش 80
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه ریاضی (1391 - 1393)
  • رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه کردستان (1387 - 1389)
بیشتر