29 خرداد 1397

فرزاد اسکندری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش و ترویج کشاورزی
تلفن: 08717273140
دانشکده: دانشکده کشاورزی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
شهین شامحمدی، بایزید مردوخی، هدایت اله غضنفری، احمد ولی پور، فرزاد اسکندری (1396) آیندهپژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: شماره یکم سال نهم; 57-84
2
Asaad Mahdavi, Seyed Ataollah Hoseini, Mohammad Reza Pourmajidian, Farzad Eskandari (2015) Evaluating the Degree of Development of forest-covered villages of Armardeh Region, Baneh, Employing Morris Model International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE): 5(1); 17-22
3
Farzad Eskandari, Sardar Hassanzadeh (2015) Factors Influencing Entrepreneurial Success of Businesses Supported by the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs of Alborz province, Iran Management and Administrative Sciences Review: Volume 4, Issue 2; 449-462
4
خوشقدم خالدی، حسین آگهی، فرزاد اسکندری (1393) نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکده های کشاورزی غرب کشور پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی-موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی: 30; 3-15
5
راهله استادهاشمی، تیمور رستمی شاهرجی، فرزاد اسکندری (1392) تاثیر تعاونی های جنگلداری در حفاظت و احیای جنگل های استان گیلان تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی: سال دوم شماره 8; 46 تا 62
6
احمد یعقوبی فرانی، عطیه سلیمانی، رضا موحدی، فرزاد اسکندری (1392) تأثیر عوامل آموزشی و نهادی بر کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان همدان) توسعه کارآفرینی: دوره ششم شماره دوم; 115-134
7
Mahmood Hossini, Farzad Eskandari (2013) Investigating Entrepreneurial Orientation and Firm Performance in the Iranian Agricultural Context Journal of Agricultural Science and Technology: 15; 203-214
8
فرزاد اسکندری، مهدی صالحی (1388) بررسی تأثیر مطابقت میان سبک های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان (مطالعة موردی: دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق): 2; 169-180
9
10
سید محمود حسینی، فرزاد اسکندری (1387) ساز و کارهای ارتباطی موجود میان تحقیق و ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی: 4; 1-11
11
Mahmood Hossini, Khalil Kalantari, Farzad Eskandari (2008) The Role of Iranian Higher Agricultural Education System on Entrepreneurial Success of Its Graduates: Some Policy Implications for Entrepreneurship Education American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences: 3; 394- 402
12
فرزاد اسکندری، سید محمود حسینی، خلیل کلانتری (1385) عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه: 14; 107-132
مقاله ارائه‌شده
1
Farzad Eskandari, Farzad Sarshoi, Abdolkarim Khashayar, Zagros Tokmechi (2010) The Role of Iranian Higher Agricultural Education System on Entrepreneurial Success of Its Graduates: Some Policy Implications for Entrepreneurship Education Internationalizing Entrepreneurship Education and Training (IntEnt) conference
2
سعیده آل بویه، مسعود برادران، فرزاد اسکندری (1388) عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر ایجاد نوآوری در جامعة روستایی با استفاده از مفهوم کارآفرینی اولین همایش ملی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی، ایران، شیراز
3
کیومرث زرافشانی، علی اصغر میرک زاده، فرزاد اسکندری، خدیجه مرادی (1387) تحلیل دوره های کارآموزی دانشجویان به منظور ارتقاء کیفی این دوره ها: مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
4
فرزاد اسکندری، مهدی صالحی، کیومرث زرافشانی (1387) تأثیر انگیزه و علاقه بر رابطة میان سبک های تدریس- سبک های یادگیری مطابق/ نامطابق و عملکرد درسی دانشجویان (مطالعة موردی: دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
5
Farzad Eskandari (2007) Factors Influencing Entrepreneurial Performance of the Graduates of Iranian Higher Agricultural Education System 7th Annual IFERA Conference: Theory Building and the Survival of Family Firms
6
سید محمود حسینی، فرزاد اسکندری (1385) نقش آموزش عالی کشاورزی در توسعة کارآفرینی در بخش کشاورزی ایران همایش علمی آموزش کشاورزی کشور، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
سالار بساطی، محمود حاجی رحیمی، حامد قادرزاده، فرزاد اسکندری (1395) تحلیل عوامل موثربر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصولات ارگانیک کشاورزی
4
5
6
7
شهین شامحمدی، هدایت اله غضنفری، بایزید مردوخی، احمد ولی پور، فرزاد اسکندری (1393) ارزیابی آینده نگرانه میزان وابستگی جوامع محلی به جنگل در آرمرده
8
زینب گراوند، هدایت اله غضنفری، فرزاد اسکندری (1392) جایگاه زغالگیری در نظام معیشتی ساکنان منطقه اولادقباد (لرستان – کوهدشت)
9
سمیرا شایان مهر، حامد قادرزاده، فرزاد اسکندری (1392) جایگاه بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی دشت قروه-دهگلان
10
11
سمیه جعفری، حامد قادرزاده، محمود حاجی رحیمی، فرزاد اسکندری (1391) بررسی اقتصادی ساختار تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان کردستان
12
عیسی عزتی، فرزاد اسکندری، محمود حاجی رحیمی، اسماعیل مام محمودی (1390) برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی آبیدر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
13
14
15
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!