26 مرداد 1397
فردين احمدي زر

فردین احمدی زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان رساله: زمانبندی کارگاه گروهی تحت شرایط زمانهای ورود و پردازش احتمالی با معیار زمان اتمام کلیه کارها یا مجموع وزنی زمان تکمیل آنها
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1375 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: توسعه الگوریتم کارلی یر در حل مسأله زمانبندی n کار بر روی m ماشین
 • کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1370 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت در واحد پذیرش هتل انقلاب تهران
بیشتر

علایق پژوهشی

 • زمانبندی و توالی عملیات
 • بهینه سازی ترکیباتی
 • بهینه سازی زنجیره تأمین
 • الگوریتم های فراابتکاری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Fardin Ahmadizar, Zeinab amiri (2018) Outsourcing and scheduling for a two-machine flow shop with release times ENGINEERING OPTIMIZATION: 50; 483-498
2
Fardin Ahmadizar, Ahmad Rabanimotlagh, Jamal Arkat (2017) Stochastic group shop scheduling with fuzzy due dates JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS: 33; 2075-2084
3
محمد محمدنژاد، عیسی نخعی کمال آبادی، رامین صادقیان، فردین احمدی زر (1396) ارائه مدل توام قیمت گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه: شماره 1 پیاپی 37; 101-127
4
جمال ارکات، پرک قدس، فردین احمدی زر (1395) بهینه سازی توالی و تخصیص کامیون های ورودی و خروجی در باراندازهای متقاطع نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران: 50; 177-189
5
Fardin Ahmadizar, Jafar Eteghadi Pour (2017) Single-machine earliness–tardiness scheduling with two competing agents and idle time ENGINEERING OPTIMIZATION: 49; 499-512
6
Isa Nakhai Kamalabadi, Mohammad Mohammadnejad, Ramin Sadeghian, Fardin Ahmadizar (2017) A New Mathematical Model for Closed-loop Supply Chains Considering Product Pricing, Fleet of Hetero Geneous Vehicles, and Inventory Costs Journal of Optimization in Industrial Engineering: 21; 29-40
7
فردین احمدی زر، خه بات سلطانیان، فردین اخلاقیان طاب (1395) طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیلۀ استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی پردازش علائم و داده ها: 1; 101-114
8
Jamal Arkat, Parak Qods, Fardin Ahmadizar (2016) Truck scheduling problem in a cross-docking system with release time constraint Journal of industrial and systems engineering: 9; 1-17
9
Fardin Ahmadizar, Mehdi Zeynivand, Jamal Arkat (2015) Two-level vehicle routing with cross-docking in a three-echelon supply chain: A genetic algorithm approach APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 39; 7065-7081
10
Fardin Ahmadizar, khabat Soltanian, Fardin Ahklaghian Tab, Ioannis Tsoulos (2015) Artificial neural network development by means of a novel combination of grammatical evolution and genetic algorithm Engineering Applications of Artificial Intelligence: 39; 1-13
11
12
Fardin Ahmadizar, Parmis Shahmaleki (2014) Group-shop scheduling with sequence-dependent set-up and transportation times APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 38; 5080–5091
13
Fardin Ahmadizar, Ahmad Rabanimotlagh (2014) Group shop scheduling with uncertain data and a general cost objective International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 70; 1313-1322
14
Fardin Ahmadizar, Mehdi HossinAbadi (2014) Clustering fuzzy objects using ant colony optimization International Journal of Industrial Engineering Computations: 5; 115-126
15
Fardin Ahmadizar, Mehdi Zeynivand (2014) Bi-objective supply chain planning in a fuzzy environment JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS: 26; 153-164
16
فردین احمدی زر، بهرام چاره خواه (1392) بررسی پتانسیل استان کردستان از نظر دسترسی به انرژی زیست توده مطالعات اقتصاد انرژی-موسسه مطالعات بین المللی انرژی: 37; 131-166
17
Fardin Ahmadizar, Alireza Zarei (2013) Minimizing makespan in a group shop with fuzzy release dates and processing times International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 66; 2063-2074
18
Fardin Ahmadizar, Lila Hosaini (2013) Minimizing makespan in a single-machine scheduling problem with a learning effect and fuzzy processing times International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 65; 581-587
19
Fardin Ahmadizar, Mehdi HossinAbadi, Jamal Arkat (2012) Machine-Part Grouping Using a Bi-Population Genetic Algorithm International Journal of Innovative Computing Information and Control: 8; In press
20
Fardin Ahmadizar, Lila Hosaini (2012) Bi-criteria single machine scheduling with a time-dependent learning effect and release times APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 36; 6203-6214
21
Jamal Arkat, Mehdi HossinAbadi, Fardin Ahmadizar (2012) Multi-objective genetic algorithm for cell formation problem considering cellular layout and operations scheduling International Journal of Computer Integrated Manufacturing: vol. 25 No. 7; 625-635
22
Fardin Ahmadizar, Mehdi HossinAbadi (2012) A novel hybrid genetic algorithm for the open shop scheduling problem International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 62; 775-787
23
Fardin Ahmadizar (2012) A new ant colony algorithm for makespan minimization in permutation flow shops COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING: 63; 355-361
24
Jamal Arkat, Forozan Naseri, Fardin Ahmadizar (2011) A stochastic model for the generalised cell formation problem considering machine reliability International Journal of Computer Integrated Manufacturing: 24; 1195-1102
25
Fardin Ahmadizar, Lila Hosaini (2011) Single-machine scheduling with a position-based learning effect and fuzzy processing times International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 56; 693-698
26
Fardin Ahmadizar, Lila Hosaini (2011) A Novel Ant Colony Algorithm for the Single-Machine Total Weighted Tardiness Problem with Sequence Dependent Setup Times International Journal of Computational Intelligence Systems: 4; 456-466
27
Fardin Ahmadizar, heresh soltanpanah (2011) Reliability optimization of a series system with multiple-choice and budget constraints using an efficient ant colony approach EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS: 38; 3640-3646
28
Fardin Ahmadizar, Farnaz BarzinPor (2010) A hybrid algorithm to minimize makespan for the permutation flow shop scheduling problem International Journal of Computational Intelligence Systems: 3; 853-861
29
Fardin Ahmadizar, Mehdi ghazanfari, said mohamad taghi fatemi ghomi (2010) Group shops scheduling with makespan criterion subject to random release dates and processing times COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH: 37; 152-162
30
Fardin Ahmadizar, Mehdi ghazanfari, said mohamad taghi fatemi ghomi (2009) Application of chance-constrained programming for stochastic group shop scheduling problem International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 42; 321-334
31
32
هیرش سلطان پناه، فردین احمدی زر استفاده از جدول IFA برای بررسی جریانات بین بخشی در استان کردستان مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد(دانشگاه اصفهان): 0; 117-132
مقاله ارائه‌شده
1
سروه کاکائی، فردین احمدی زر (1396) بهینه ‏سازی چند هدفه زمانبندی دسته ای در محیط تک ماشین با در نظر گرفتن هزینه انرژی چهارمین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تهران
2
کسری مهدوی، فردین احمدی زر، محمد رحیم پور (1396) زمانبندی تک ماشینه با در نظر گرفتن فعالیتهای نگهداری و تعمیرات وابسته به حجم کارها و محدودیتهای پردازش کارها چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
3
کسری مهدوی، فردین احمدی زر (1396) زمانبندی ماشینهای موازی غیرمرتبط تک هدفه با در نظر گرفتن فعالیتهای نگهداری و تعمیرات برای ماشینها و محدودیتهای پردازش کارها سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، ایران، تهران
4
سیدمحمد هادیان، فردین احمدی زر (1396) برنامه ریزی و زمانبندی عملیات ها در زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن چند مرکز پردازش سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، ایران، تهران
5
فردین احمدی زر، محسن ترکاشوند، حشمت الله عطایی (1396) حل مسئله زمانبندی کارکارگاهی با استفاده از الگوریتم BBO سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، ایران، تهران
6
فردین احمدی زر، محسن ترکاشوند، حشمت الله عطایی (1396) حل مسئله زمانبندی تحویل به موقع در یک سیستم پردازش دسته ای با استفاده از الگوریتم فراابتکاری سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، ایران، تهران
7
فردین احمدی زر، امیر خالقی (1396) الگوریتم هیبریدی تکاملی و شاخه و کران برای حل مسئله مکان یابی p-hub با تخصیص یگانه (مطالعه موردی: شبکه پستی ترکیه) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، ایران، تهران
8
فردین احمدی زر، یاشار منطقی، عیسی نخعی کمال آبادی (1396) رویکرد سه مرحله ای برای انتخاب تامین کننده با استفاده از هزینه کل مالکیت و با در نظرگرفتن پارامترهای غیرقطعی سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، ایران، مشهد
9
فردین احمدی زر، وحید رحیمی، جمال ارکات (1396) ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای طراحی جانمایی چندطبقه ای یک سیستم تولید سلولی پویا با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور، آموزش اپراتورها و مجاز دانستن تکرار ماشین ها دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
10
مهدیه شیری، فردین احمدی زر (1396) مسأله زمانبندی کامیون در انبار عبوری با شرایط غیرقطعی و حل آن با رویکرد بهینه سازی استوار دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
11
فردین احمدی زر، منا طاهری (1396) کنترل سیگنال های ترافیکی در تقاطع با توجه به طول صف و متوسط زمان انتظار دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
12
مهدیه شیری، هیوا فاروقی، فردین احمدی زر (1396) زمانبندی پرستاران با سطوح مختلف مهارت در محیطی تصادفی و حل آن با روش تقریب میانگین نمونه دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
13
فردین احمدی زر، هیوا فاروقی، فرید عبدی (1395) بهینه سازی همزمان قابلیت اطمینان، هزینه و وزن سیستم با امکان انتخاب استراتژی افزونگی و لحاظ کردن سیاستهای تخفیف سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، بابلسر
14
Fardin Ahmadizar, Nima Shafiei, shakour barzanjeh (2017) A mathematical model for unrelated parallel-machine scheduling with two competing agents and a fixed non-availability interval 13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC 2017), Iran, Babolsar
15
فردین احمدی زر، وحید رحیمی، جمال ارکات (1395) ارائه یک مدل ریاضی جدید برای طراحی جانمایی چندطبقه ای یک سیستم تولیدسلولی پویا با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران، ایران، همدان
16
فردین احمدی زر، شکوفه زمانی (1395) مکان یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با در نظر گرفتن احتمال خرابی تسهیلات و مسیر های ارتباطی در هنگام وقوع بحران سومین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، ایران، تهران
17
فردین احمدی زر، هیوا فاروقی، سید حامد موسوی پور (1395) ارائه ی تابع زمان کارآمد برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه مراکز توزیع و پخش بازرگانی با در نظر گرفتن ترافیک مسیر و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، شیراز
18
لیلا ایزدی، فردین احمدی زر، جمال ارکات (1395) ارائه مدلی برای زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، شیراز
19
راحله معظمی گودرزی، فردین احمدی زر (1394) طراحی یک الگوریتم جستجوی همسایگی برای حل مساله شبکه زنجیره تامین چهارسطحی با کمبود دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، ترکیه، استانبول
20
فردین احمدی زر، مائده زارعی سودانی (1394) حل یک مساله دوهدفه مکان یابی مسیریابی حمل و نقل چندمحصولی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب شده غیرمغلوب(NSGA II) کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، ایران، بابلسر
21
فردین احمدی زر، شهناز کریمی (1394) استفاده از کروموزوم مصنوعی در الگوریتم ژنتیک برای مسأله زمانبندی تک ماشین دو هدفه با زمان آماده سازی وابسته به توالی کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، ایران، بابلسر
22
جمال ارکات، فردین احمدی زر، شکوفه زمانی (1394) مکان یابی تسهیلات سلامت مستعد ازدحام با در نظر گرفتن زمان های خدمت دهی وابسته به مسافت دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
23
فردین احمدی زر، حامد گلابیان، مریم قبادی (1394) حل مسأله تخصیص افزونگی با استراتژی های انتخاب چندگانه با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
24
حامد نوروزی، فردین احمدی زر، بهنام حسینیان نژاد (1392) ارائه مدل ریاضی برای مسأله زمانبندی کارگاه جریان دو ماشینه با در نظر گرفتن زمان دسترسی و تحویل دسته ای کارها ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، تهران
25
هیرش سلطان پناه، فردین احمدی زر، مهران طبری (1392) بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تحقق اهداف پروژه های عمرانی با در نظر گرفتن عوامل حیاتی موفقیت پروژه دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، ایران، خوانسار
26
فردین احمدی زر، زینب امیری (1391) مسائل زمانبندی با در نظر گرفتن برون سپاری: مرور و دسته بندی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
27
هیرش سلطان پناه، فردین احمدی زر، نوید خورشیدی (1391) استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره جهت ارزیابی پیمانکاران فرعی هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ایران، تهران
28
هیرش سلطان پناه، فردین احمدی زر، فرهاد نقره ای (1391) ارائه مدلی جهت انتخاب پیمانکاران جزء در مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ایران، تهران
29
فردین احمدی زر، سوما فرهادی (1391) مروری بر زمانبندی تولید در سیستم تحویل گروهی همایش ملی علوم مدیریت نوین، ایران، گرگان
30
جمال ارکات، حشمت الله عطایی، فردین احمدی زر (1391) مسأله ی مکان یابی- مسیریابی دو هدفه در مدیریت بحران نقش تکنولوژی و فناوری های نوین در مدیریت بحران، ایران، سنندج
31
جمال ارکات، شکوفه زمانی، فردین احمدی زر (1391) مروری بر مدل های مکان یابی تسهیلات اضطراری (پناه گاه ها و مراکز اورژانس) نقش تکنولوژی و فناوری های نوین در مدیریت بحران، ایران، سنندج
32
جمال ارکات، حشمت الله عطایی، فردین احمدی زر (1391) مدلی جدید برای مسأله مکان یابی، مسیریابی و کنترل موجودی پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، ایران، تبریز
33
Fardin Ahmadizar, Hamid Farvaresh, Soma Farhadi (2012) A Mathematical Modeling of Batch Delivery Single-Machine Scheduling Problem , Iran
34
Fardin Ahmadizar, Majid Hemmati, Ahmad Rabanimotlagh (2012) Two-stage text feature selection method using fuzzy entropy measure and ant colony optimization 20th Conference on Electrical Engineering, Iran, Tehran
35
فردین احمدی زر، مجید همتی، پرهام مرادی دولت آبادی (1390) انتخاب ویژگی در متن با استفاده از معیار آنتروپی فازی و الگوریتم ژنتیک پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، ایران، تهران
36
خه بات سلطانیان، فردین احمدی زر، فردین اخلاقیان طاب (1390) طراحی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از استراتژی تکاملی اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، تبریز
37
Lila Hosaini, Fardin Ahmadizar (2011) Single Machine Scheduling with a Time-Dependent Learning Effect and Fuzzy Due Dates 4th International Conference of Iranian Operations Research Society, Iran, Rasht
38
39
Fardin Ahmadizar, Mehdi HossinAbadi, Lila Hosaini (2010) Bi-criteria single machine scheduling using a new fuzzy multiobjective linear programming method , Iran
40
Fardin Ahmadizar, Farnaz BarzinPor, Jamal Arkat (2007) Solving Permutation Flow Shop Sequencing using Ant Colony Optimization IEEE International Conference on Industrial Engineering & Engineering Management
41
Fardin Ahmadizar, Mehdi Zeynivand (2007) Application of Fuzzy Mathematical Programming to Optimize an Integrated Production-distribution System IEEE International Conference on Industrial Engineering & Engineering Management
42
هیرش سلطان پناه، هیوا فاروقی، فردین احمدی زر (1384) استفاده از جدول IFA برای بررسی جریانات بین بخشی در استان کردستان اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان، ایران، سنندج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فردین احمدی زر، جمال ارکات، وحید رحیمی (1396) طراحی جانمایی چندطبقه ای سیستمهای تولید سلولی پویا با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور دانشگاه کردستان
2
جمال ارکات، فردین احمدی زر، شکوفه زمانی (1394) مکان یابی تسهیلات اضطراری با در نظر گرفتن زمان های خدمت وابسته به پوشش مشتریان دانشگاه کردستان
3
4
5
فردین احمدی زر (1388) خوشه بندی داده های فازی دانشگاه کردستان
6
عیسی نخعی کمال آبادی، فردین احمدی زر (1387) تعیین سیاست نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنایع نساجی (مورد کارخانه نساجی کردستان) دانشگاه کردستان
7
هیرش سلطان پناه، فردین احمدی زر (1385) آنالیز جریانات بین بخشی در استان کردستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان
8
9
هیوا فاروقی، فردین احمدی زر (1381) تعیین پتانسیل ها واولویت های سرمایه گذاری بخش صنعت در استان کردستان دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
2
سید شکور برزنجه، فردین احمدی زر، هیوا فاروقی (1395) مسأله زمانبندی کارگاه گروهی با دو عامل
3
4
5
6
7
8
امیرحسین نتاج، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1394) مسئله مکان یابی-تخصیص و مسیریابی در زنجیره تأمین خون
9
مائده زارعی سودانی، فردین احمدی زر، هیوا فاروقی (1394) مسئله دو هدفه مکان یابی، مسیریابی حمل ونقل چندمحصولی
10
11
حسام میرزایی، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1394) سیستم تخلیه و بارگیری بنادر باری: تحلیل و شبیه سازی بر پایه سیستم ‏صف
12
13
نسرین لاهوتی یگانه، هیوا فاروقی، فردین احمدی زر (1394) مساله تعیین سیاست بهینه تعمیرات بادر نظر گرفتن حالات خرابی و عمر ناهمگن قطعات
14
15
سمیرا شیروانی، فردین احمدی زر، جمال ارکات (1394) زمان بندی سیستم حمل الوار با پنجره های زمانی مجزا
16
17
جواد گریوانی، فردین احمدی زر، هیوا فاروقی (1393) زمان بندی مجدد ماشین های موازی یکنواخت ناشی از اختلال دوباره کاری
18
شهروز نیکخواه، فردین احمدی زر، جمال ارکات (1393) مسأله زمانبندی تک ماشینه دوعامله با محدودیت دسترسی به ماشین
19
20
رحیم شیخی، فردین احمدی زر، پرهام مرادی دولت آبادی (1392) یک روش ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچگان برای انتخاب ویژگی در متن
21
22
حامد نوروزی، فردین احمدی زر، جمال ارکات (1392) مسأله زمانبندی کارگاه جریان دو ماشینه با در نظر گرفتن تحویل دسته ای
23
شکوفه زمانی، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1392) مسأله مکان یابی شبکه ای برای تسهیلات پرازدحام با مشتریان کم حوصله
24
25
26
27
28
حشمت الله عطایی، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1391) مسأله مکان یابی مسیریابی کنترل موجودی با در نظر گرفتن پنجره های زمانی
29
30
31
خه بات سلطانیان، فردین احمدی زر، فردین اخلاقیان طاب (1390) طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی بااستفاده از الگوریتم‏های تکاملی با نمایش جدید
32
مجید همتی، فردین احمدی زر، پرهام مرادی دولت آبادی (1390) انتخاب ویژگی در متن با استفاده از یک روش بهینه سازی ترکیبی
33
34
35
36
مهدی حسین ابادی فراهانی، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1389) بررسی مسئله تشکیل سلول با در نظر گرفتن جانمایی سلولی و زمان بندی عملیات
37
38
کتاب
1
عیسی نخعی کمال آبادی، فردین احمدی زر (1382) نظریه زمانبندی و ترتیب عملیات: تئوری و الگوریتم ها شابک:ISBN 964-94865-7-7

سوابق اجرایی

 • معاون اداری و مالی دانشگاه (1393 - 1395)
 • مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (1390 - 1391)
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی (1388 - 1389)
 • مدیر گروه مهندسی صنایع (1378 - 1382)
بیشتر