1403/03/05
زاهد شریفی

زاهد شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22935328500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشگاه کردستان، گروه علوم و مهندسی خاک، سنندج، ایران
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی علوم و مهندسی خاک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1374 - 1378)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک (گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1381 - 1384)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی علوم و مهندسی خاک (گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سیاه دانه به بیوچار در رژیم‌های مختلف آبیاری هاوری کیانی، شیوا خالص رو، زاهد شریفی، علی مختصی بیدگلی (1403)
اثر سطوح مختلف آب آبیاری و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه کینوا در دشت دهگلان دیبا شیخی سنندجی، غلامرضا حیدری، پرویز فتحی، حبیب خداوردیلو، زاهد شریفی (1403)
Soil properties and quinoa yield as affected by irrigation and vermicompost application under a drip-tape irrigation system Diba Sheikhi Sanandaji, Gholamreza Heidari, Parviz Fathi, Habib Khodaverdiloo, zahed Sharifi (2024)
تأثیر بیوچار و تنش خشکی بر برخی سازوکارهای حفاظتی سیاهدانه ( .Nigella sativa L) هاوری کیانی، شیوا خالص رو، علی مختصی بیدگلی، زاهد شریفی (1402)
بررسی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) دیبا شیخی سنندجی، غلامرضا حیدری، پرویز فتحی، زاهد شریفی، حبیب خداوردی لو (1402)
The potential impacts of soil sampling on erosion Mehran Gholami, zahed Sharifi, Zahra Karami, Shno Haghighi, Seyedeh Faranak Minouei, Manuel Esteban Lucas-Borja, Demetrio Antonio Zema (2020)
Remediation of heavy metals and enhancement of fertilizing potential of a sewage sludge by the synergistic interaction of woodlice and earthworms Nesa Ahadi, zahed Sharifi, sayed mohammad taher Hossaini, Amin Rostami, Giancarlo Renella (2020)
The response of glomalin-related soil proteins to fire or tillage zahed Sharifi, Nahid Azadi, Sharmin Rahimi, Giacomo Certini (2018)
اثر آتش سوزی بر برخی از ویژگی های خاک در جنگل های بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه مریوان) زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1396)
Hydrochemical characterization of groundwater in around Tirupati Area, Chittoor District, Andhra Pradesh, South India Etikala Balaji, Arveti Nagaraju, Yenamala sreedhar, Arveti Thejaswi, zahed Sharifi (2017)
Assessment of Groundwater Quality and Evolution of Hydrochemical Facies around Tummalapalle Area, Cuddapah District, Andhra Pradesh, South India Arveti Nagaraju, Yenamala sreedhar, Kondenti Sunil Kumar, Arveti Thejaswi, zahed Sharifi (2014)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
ارزیابی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط گیاهان دارویی زنیان و شنبلیله منیره زندی، شیوا خالص رو، زاهد شریفی، فریبا وفاعهد (1401)
دستگاه برش و فرم دهی کاغذ صافی آزمایشگاهی با مکانیسم پنوماتیک زهرا کرمی، زاهد شریفی، ریبوار علیخانی، مهران غلامی (1399)
اسپاتول کنترل ریزش توزین مواد آزمایشگاهی با مکانیسم پیستون فشاری زاهد شریفی، زهرا کرمی، مهران غلامی، ریبوار علیخانی (1399)
اثر سه آتش سوزی متوالی بر فراوانی میکروفلور خاک در جنگل های بلوط زاگرس شمالی در شهرستان مریوان زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1394)
بررسی اثرات باقی مانده شیمیایی آتش سوزی در یک خاک جنگلی پس از گذشت 3 سال از وقوع آن زاهد شریفی، چیاکو نظری، کیومرث محمدی سمانی، نقی شعبانیان (1393)
پیامد کاربرد کودهای آلی در یک خاک آلوده به سرب ، روی وکادمیوم بر برخی از ویژگی های ییولوژیکی خاک نثار اله ویسی، علی اکبر صفری سنجانی، سید محمدطاهر حسینی، زاهد شریفی (1389)
گیاه بهسازی خاک آلوده به سرب، روی و کادمیوم به وسیله آفتابگردان و شاهدانه نثار اله ویسی، علی اکبر صفری سنجانی، محسن علمایی، زاهد شریفی (1389)
کشاورزی زیستی زاهد شریفی (1385)
بررسی توانایی چند گونه زراعی در تخلیه پتاسیم قابل جذب خاک ریزوسفری زاهد شریفی، علی اکبر صفری سنجانی، علیرضا حسین پور (1384)
بررسی همدماهای جذب فسفر در برخی از خاک های همدان و شمال کشور سروه سدری، علی اکبر صفری سنجانی، زاهد شریفی، محمد حسین سدری (1384)
نوآوری
پایان نامه
اثر آلودگی نفت بر برخی ویژگی های بیولوژیک خاک سیده فرانک مینویی، زاهد شریفی، جانکارلو رنلا (1398)
بررسی توان روش های زیستی در افزایش ارزش کودی لجن حاصل از فاضلاب شهری نساء احدی، سید محمدطاهر حسینی، زاهد شریفی، امین رستمی (1397)
برآورد آب گریزی خاک با استفاده از رفتارسنجی طیفی خاک سهیلا فهمیده، حسینعلی بهرامی، مسعود داوری، زاهد شریفی، محمدرضا مصدقی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • آلودگی آب و خاک
 • کنترل کیفیت محیط
 • بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
بیشتر