1403/01/27
سهیلا رستمی

سهیلا رستمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 45689
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه فقه شافعی
تلفن: 33664600

تحصیلات

 • کارشناسی فقه شافعی (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد فقه شافعی (1379 - 1381)
  عنوان رساله: ترجمه و تحقیق کتاب دیه المراه فی ضوء الکتاب و السنه
 • دکترای تخصصی فقه شافعی (1386 - 1391)
  عنوان رساله: نقش عرف در استنیاط احکام فقهی زنان در عصر حاضر
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تأثیر حجامت بر احکام عبادی از دیدگاه مذاهب اسلامی یوسف احمدی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی، سید نوید نقشبندی (1402)
پیشه حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن وریا حفیدی، سهیلا رستمی، سید نوید نقشبندی، یوسف احمدی (1402)
تبیین و بازخوانی اقوال و ادله فقهای اهل سنت در حکم جراحی ترمیم پرده بکارت سیده عاطفه ابراهیمی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1402)
دور زوجات الرسول (صلی الله علیه وسلم) فی تکوین الفقه الإسلامی ونشره ناظم مجیدپور، سهیلا رستمی، سید محمد شیخ احمدی (1400)
دور النساء فی نشر الفقه الإسلامی فی العهد الأموی سهیلا رستمی، وریا حفیدی، سید محمد شیخ احمدی، ناظم مجیدپور (1400)
عربی Wrya Hafidi, Soheila Rostami (2021)
آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی عابدین مؤمنی، سهیلا رستمی، ابوبکر احمدی، شیلان سجادی (1399)
مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی سهیلا رستمی، وریا حفیدی، فرزاد پارسا، زهرا احمدی (1399)
بررسی فقهی وقوع طلاق در فضای مجازی محمدعادل ضیائی، سهیلا رستمی، محمد مولودی (1398)
The effect of Urf (common law) on family laws in Islamic Jurisprudence Soheila Rostami, Wrya Hafidi, Mehrangiz Roustaie (2019)
دراسه قضیه الحقیقه الشرعیه فی أصول فقه السنه فرزاد پارسا، سهیلا رستمی، شرافت کریمی (1398)
روشهای تدریس حدیث فرزاد پارسا، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1397)
واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت سهیلا رستمی، مهرانگیز روستایی (1396)
مطالعه تطبیقی سن یائسگی در فقه مذاهب اسلامی سهیلا رستمی، سیده ریحانه یوسفی، زهرا تخت مینا (1395)
مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر سهیلا رستمی، اسماعیل قاضی نیا (1394)
زن از نگاه قرآن سهیلا رستمی (1393)
امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه سهیلا رستمی، روژین خالدی، مهناز ابراهیمی (1393)
دیه زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنت جلیل امیدی، سهیلا رستمی (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
شهید و احکام فقهی آن از منظر مذاهب اسلامی وریا حفیدی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1397)
انواع غرر در بیع از دیدگاه اهل سنت فرزاد پارسا، سهیلا رستمی، ایرج یونسی (1397)
بررسی حکم سرقت زوجین از یکدیگر در فقه مذاهب اهل سنت فرزاد پارسا، سهیلا رستمی، شادی جلالی (1396)
بررسی ماهیت خواب و تأثیر آن بر احکام عبادی در فقه مذاهب اهل سنت فرزاد پارسا، سهیلا رستمی، وریا حفیدی، حلیمه کریمی (1396)
بررسی حکم قرعه(کشی) و مواضع اجرا و شرایط آن در فقه مذاهب اسلامی سالم افسری، سهیلا رستمی، روژین خالدی (1396)
بررسی احکام ولد الزنا در مذاهب اهل سنت سهیلا رستمی، فرزاد پارسا، سعدی جلالی (1396)
موارد مجاز عدم تمکین زوجه در فقه امام شافعی سهیلا رستمی، شیلان سجادی (1396)
سخنرانی
احکام خاص زنان سهیلا رستمی (1399)
بررسی حکم قضاوت زنان سهیلا رستمی (1392)
بررسی آیه 222 سوره بقره سهیلا رستمی (1391)
تدریس در کارگاه
کتاب
پایان نامه
تاثیر وفات زوجین بر مهریه از نظر مذاهب اربعه و قانون مدنی ایران سلام الدین عبدی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1402)
احکام احداد بانوان در مذاهب اربعه اهل سنت سمیرا وفایی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1402)
احکام سجده تلاوت در فقه مذاهب اربعه اسماء باغبانی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1401)
بررسی تطبیقی احکام ترمیم پرده بکارت در فقه مذاهب اسلامی سیده عاطفه ابراهیمی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1400)
بررسی تطبیقی احکام رجم زناکار در اسلام و یهود محمد علی حمه امین، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1400)
حکم فقهی اجاره رحم در مذاهب اربعه اهل سنت پریا محمدی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1400)
بررسی احکام روزه سنت در فقه مذاهب اربعه سمیه میرصاحب، سهیلا رستمی، وریا حفیدی (1400)
بررسی حکم ازدواج سفید در فقه شافعی سوران فریدی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1400)
تحلیل دیدگاه فقها درباره حکم لفظ طلاق (ته ڵاقم که وتبێ) نزد کردها احمد محمد عبدالله، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1399)
زکات فطر و احکام آن در فقه مذاهب اربعه محمد بشیر ضیائی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1399)
نقش زنان در شکل گیری فقه اسلامی از صدر اسلام تا پایان دوره اموی ناظم مجیدپور، سهیلا رستمی، سید محمد شیخ احمدی (1399)
تلقین محتضر و میت در فقه مذاهب اربعه خالد محمودی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1398)
بررسی اهداف اخلاقی آیات و احادیث مربوط به روزه بهاره ساعدی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1398)
بررسی احکام حیض و استحاضه در مذاهب اربعه نشمیل اطلسی، سهیلا رستمی، سیده ریحانه یوسفی (1398)
بررسی احکام سم در فقه مذاهب خمسه زهرا احمدی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1398)
احکام لباس زن در مذاهب اربعه اهل سنت ریزان اندری، سهیلا رستمی، سالم افسری (1397)
خصایص فقهی عبادی پیامبر اکرم از دیدگاه اهل سنت خالد مریدی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1397)
سیر تحول علم اصول فقه از ابتدای قرن سوم تا پایان قرن پنجم حیدر فاطمی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1396)
تغریر در بیع و احکام متعلق به آن در فقه مذاهب أربعه ایرج یونسی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1396)
جزیه و احکام آن در مذاهب اربعه اهل سنت سوران دوست منش، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1396)
بررسی تقلید به مذهب از دیدگاه مذاهب أربعه بهمن کرمی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1396)
تأثیر لمس بر نقض وضو در مذاهب اربعه آرام انوری، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1396)
بررسی احکام لیله القدر در شریعت اسلام گونا احمد نژاد، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1396)
بررسی تطبیقی احکام ولد الزنا با ولد اللعان در مذاهب اربعه سعدی جلالی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1396)
احکام و آثار یائسگی در مذاهب اربعه - بررسی سن یائسگی زهرا تخت مینا، سهیلا رستمی، سیده ریحانه یوسفی (1395)
چشم زخم از دیدگاه اهل سنت مصطفی محمودی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1394)
بررسی مبانی فقهی تمکین زوجه نسبت به زوج در مذاهب اربعه شیلان سجادی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1394)
حکم قرعه و آثار آن در مذاهب خمسه روژین خالدی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1393)
بررسی حکم جهل و آثار مترتب بر آن در فقه اهل سنت لولاو محمدی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1393)
ضوابط تیسیر فقهی و بررسی و نقد تطبیقات معاصر آن اسماعیل قاضی نیا، سالم افسری، سهیلا رستمی (1393)
بازتاب اختلاف فقها در احتجاج به احادیث مرسل در فروع فقهی جمیله پرکار، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1393)
بررسی ماهیت، احکام و آثار خواب در فقه مذاهب اربعه اهل سنت حلیمه کریمی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1393)
حکم شرعی قرائت سوره توسط مأموم از دیدگاه مذاهب اربعه صغری عثمانی، سید نوید نقشبندی، سهیلا رستمی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • فقه و حقوق اسلامی - اصول فقه- مطالعات زنان
بیشتر

دانشجویان

 • سیده عاطفه ابراهیمی
  نام: سیده عاطفه ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الهیات- فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: بررسی تطبیقی احکام ترمیم پرده بکارت در فقه مذاهب اسلامی
 • سمیه میرصاحب
  نام: سمیه میرصاحب
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: بررسی احکام روزه سنت در فقه مذاهب اربعه
 • ناظم مجیدپور
  نام: ناظم مجیدپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: نقش زنان در شکل گیری فقه اسلامی از صدر اسلام تا پایان دوره اموی
 • نشمیل اطلسی
  نام: نشمیل اطلسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الهیات- فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: بررسی احکام حیض و استحاضه در مذاهب اربعه
 • زهرا احمدی
  نام: زهرا احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الهیات- فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: بررسی احکام سم در فقه مذاهب خمسه
 • ریزان اندری
  نام: ریزان اندری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الهیات- فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: احکام لباس زن در مذاهب اربعه اهل سنت
 • سوران دوست منش
  نام: سوران دوست منش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: جزیه و احکام آن در مذاهب اربعه اهل سنت
 • گونا احمد نژاد
  نام: گونا احمد نژاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: بررسی احکام لیله القدر در شریعت اسلام
 • زهرا تخت مینا
  نام: زهرا تخت مینا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: احکام و آثار یائسگی در مذاهب اربعه - بررسی سن یائسگی
 • شیلان سجادی
  نام: شیلان سجادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فقه و حقوق شافعی
  پایان نامه: بررسی مبانی فقهی تمکین زوجه نسبت به زوج در مذاهب اربعه
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده شورای نشرِ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر مسئول دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر مسئول نشریه علمی تخصصی رووناهی (1392 - 1398)
 • مدیر گروه فقه و حقوق شافعی (1397 - 1399)
 • مشاور بانوان ریاست محترم دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • استاد مشاور انجمن فقه و حقوق شافعی (1392 - 1395)
بیشتر