31 خرداد 1397
سعيد خضري

سعید خضری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: سنندج/ دانشگاه کردستان/ دانشکده منابع طبیعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژئومورفولوژی
تلفن: 00989126343252
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

معرفی

بیوگرافی مختصر: سعید خضری لیسانس خود را در رشته جغرافیای طبیعی در سال 1370(1992) از دانشگاه تبریز اخذ کرد و در سال 1375(1997) در رشته جغرافیای طبیعی گرایش هیدروکلیماتولوژی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شد. ایشان در سال 1385(2006) دکتری خود را در رشته جغرافیای طبیعی،گرایش ژئومورفولوژی در دانشگاه تبریز به پایان رسانید. نامبرده دارای تجارب کاری در پروژه های مختلفی چون مطالعات غارهای شمال غرب ایران و بررسی مخاطرات طبیعی ناپایداری های دامنه ای و مطالعات مناطق کارستی است و در خصوص مطالعات کردستان شناسی (با تاکید بر محیط طبیعی) دارای چندین مقاله و کتا ب می باشد. ایشان هماکنون دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان بوده و به کار تدریس و پژوهش اشتغال دارد.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی( ژئومورفولوژی) ، دانشگاه تبریز ، ایران (1380 - 1385)
  عنوان رساله: تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفولوژی بخش مرکزی حوضه زاب با استفاده از GIS
 • کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (هیدرو کلیماتولوژی) ، - ، ایران (1373 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: هیدرولوژی و ژئومورفولوژی حوضه رودخانه زاب کوچک
 • کارشناسی جغرافیای طبیعی ، - ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه خصوصیات جغرافیای طبیعی شهرستان سردشت
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مطالعه مناطق کارستی با تاکید بر بررسی مخاطرات غارها و آب های سطحی و زیرزمینی. // مطالعات کردستان شناسی با تاکید بر مسائل جغرافیایی و تحقیقات محیطی.
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سعید خضری، هیمن شهابی، سارا محمدی (1396) ارزیابی و پهنه بندی تحول کارست حوضه آبریز غار سهولان مهاباد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی: 6; 21-39
2
محمد حسین رضایی مقدم، محمد رضا نیکجو، امیرمهرداد حجازی، سعید خضری، آفاق کاظمی (1396) اثر عوامل هیدروژئومورفولوژی بر تغییرات کیفیت آب رودخانه سیمینه رود در ایستگاه های مختلف مطالعاتی طی سال های 1382-1392 اکوهیدرولوژی: دوره 4 شماره 2; 395-405
3
آفاق کاظمی، محمد حسین رضایی مقدم، محمد رضا نیکجو، امیرمهرداد حجازی، سعید خضری (1395) پهنه بندی و مدیریت مخاطرات سیلاب در رودخانه سیمینه رود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق): دوره 3 شماره 4; 393-379
4
عزت الله قنواتی، داوود طالب پور اصل، سعید خضری (1395) ارزیابی آثار انتقال آب بین حوضه ای بر مورفولوژی بستر رودخانه در حوضه ی مبدأ مطالعه ی موردی: حوضه ی رودخانه ی زاب جغرافیا و توسعه: مقاله 4، دوره 14، شماره 44، پاییز 1395،; صفحه 65-88
5
عزت الله قنواتی، سعید خضری، داود طالب پور (1394) ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه ای بر مخازن آب زیرزمینی و نشست زمین (مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه) پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی: سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 14); 29-44
6
بختیار ولدی، سعید خضری، محمدصدیق قربانی (1394) تحلیل و پهنه بندی مخاطرات مورفوتکتونیک شهرستان کامیاران مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق): شماره 2، تابستان 1394،; صفحه 251-268
7
سعید خضری، محمد احمدی، احمد محمدی مطلق (1394) تحلیل و پهنه بندی خطر جریانات واریزه ای و مخروط های آن در منطقۀ کوهستانی پاوه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی: 1. 1394; 3 (4); :1-16
8
سعید خضری، مهوش مروتی (1394) ارزیابی مخاطرات آلودگی شیمیایی آب کارستی غار قوری قلعه مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق): 1; 85-104
9
جواد میرنظری، هیمن شهابی، سعید خضری (1393) ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP و عملگرهای منطق فازی در حوضه ی آبریز پشت تنگ سرپل ذهاب (استان کرمانشاه) جغرافیا و توسعه: مقاله 8، دوره 12، شماره 37; 53-70
10
Himan Shahabi, Saeed Khezri, Baharin Ben Ahmad, Tajul Ariffin Musa (2014) Application of moderate resolution imaging spectroradiometer snow cover maps in modeling snowmelt runoff process in the central Zab basin, Iran Journal of Applied Remote Sensing: 8; 1-19
11
هیمن شهابی، سعید خضری (1393) ارزیابی و پهنه بندی مخاطرات لغزشی در حوضه های آبخیز با استفاده از عملگرهای منطق فازی و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زاب مرکزی) جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)-موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: 14; 161-176
12
13
Saeed Khezri, Himan Shahabi, Baharin Ben Ahmad (2013) Landslide Susceptibility Mapping in Central Zab Basin in GIS-based models, Northwest of Iran Journal of Basic and Applied Scientific Research: vol.3 No.3; 924-930
14
Saeed Khezri, Himan Shahabi, Baharin Ben Ahmad (2013) Application of GIS and Remote sensing Techniques in Assessment of Natural Hazards in the Central Zab Basin, Northwest of Iran Journal of Basic and Applied Scientific Research: vol.3 No.3; 765-773
15
Himan Shahabi, Saeed Khezri, Baharin Ben Ahmad, Hamid Allawerdi Asl (2012) Application of Satellite images and fuzzy set theory in Landslide hazard Mapping in Central Zab basin IOSR Journal of Applied Physics (IOSRJAP): Volume 1, Issue 4 .; 17-24
16
Himan Shahabi, Baharin Ben Ahmad, Saeed Khezri (2012) Landslide Susceptibility Mapping Using Image Satellite and GIS Technology International Journal of Engineering Research and Technology: Vol. 1 (02), 2012; 1-5
17
Himan Shahabi, Saeed Khezri, Baharin Ben Ahmad, Hamid Allawerdi Asl (2012) Application of Satellite Images and Comparative Study of AnalyticalHierarchy Process and Frequency Ratio Methods to LandslideSusceptibility Mapping in Central Zab Basin, Nw Iran. International Journal of Advances in Engineering & Technology (IJAET): Vol. 4, Issue 2; 103-112
18
Himan Shahabi, Baharin Ben Ahmad, Saeed Khezri (2012) Evaluation and comparison of bivariate and multivariate statistical methods for landslide susceptibility mapping (case study: Zab basin) Arabian Journal of Geosciences: Volume 1, Issue 4 .; 17-24
19
Himan Shahabi, Baharin Ben Ahmad, Saeed Khezri (2012) Application of Satellite remote sensing for detailed landslide inventories using Frequency ratio model and GIS IJCSI International Journal of Computer Science Issues: Vol. 9, Issue 4, No 1; 108-117
20
21
Saeed Khezri (2011) landslide susceptibility in the Zab basin, northwest of Iran Procedia - Social and Behavioral Sciences: 19(2011); 726-731
22
Saeed Khezri (2011) Discovery of the “Tuzhal” Cave from Geomorphological Procedia - Social and Behavioral Sciences: 19(2011); 677-682
23
سعید خضری، جعفر ملکی (1390) بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد کردستان با استفاده از باند 6 سنجندهTM,ETM+ فصلنامه مهندسی نقشه برداری، دورسنجی و علوم جغرافیایی، سپهر: 79; 61-67
24
داود طالب پور، سعید خضری (1389) بررسی رابطه کاربری اراضی و شیب با تولید رسوب در زیرحوضه های جنوبی رودخانه مهاباد مجله منابع طبیعی ایران: 63(3); 341-358
25
محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1389) ارزیابی ارتباط بارش ایران با پدیده النینو فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان: -هنوز چاپ نشده است.; --هنوز چاپ نشده است.
26
مسعود عبدالهی، سعید خضری (1388) مطالعه تغییرات عوامل مختلف هواشناسی در روزهای آبیاری و غیر آبیاری در یک پارک گیاه شناسی مجهز به سیستم آبیاری بارانی فصل نامه جغرافیای طبیعی لار دانشگاه آزاد لارستان: 4; 75-84
27
28
محمد مهدی حسین زاده، محمدرضا ثروتی، عادل منصوری، بابک میرباقری، سعید خضری (1388) پهنه بندی ریسک وقوع حرکات توده ای با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: محدوده مسیر سنندج– دهگلان) فصلنامه زمین شناسی ایران: 3(11); 27-37
29
سعید خضری (1388) جغرافیای تاریخی موکریان در چهار سده اخیر فصلنامه تحقیقات جغرافیایی: 24(1 (پیاپی 92); 129-164
30
محمدرضا ثروتی، سعید خضری، توفیق رحمانی (1388) بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران: (67); 13-29
31
محمدرضا ثروتی، محمد مهدی حسین زاده، سعید خضری، عادل منصوری (1387) پهنه بندی حرکات توده ای در مسیر سنندج- دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS فصلنامه مهندسی نقشه برداری، دورسنجی و علوم جغرافیایی، سپهر: سال هفدهم، شماره 68،زمستان 1387; 25-32
32
سعید خضری، شهرام روستایی، عبدالحمید رجایی (1387) پهنه بندی و تحلیل سلولی ناپایداری دامنه ای در بخش مرکزی حوضه آبریز رودخانه زاب جغرافیا و برنامه ریزی: 22; 143 - 167
33
34
سعید خضری، شهرام روستایی، عبدالحمید رجایی (1385) ارزیابی و پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در بخش مرکزی حوضه زاب (شهرستان سردشت) به روش آنبالاگان مدرس علوم انسانی: 110(پیاپی 48) ویژه نامه جغرافیا; 49-80
35
سعید خضری (1382) مفاهیم تئوریک پروسه های سطح دامنه ها فصل نامه ژینگه (محیط زیست): 4; 3-6
36
سعید خضری (1378) بازتاب محیط در زندگی هنرمندان کردستان فرهنگ کردستان: 1; 13- 17
37
سعید خضری (1377) بازتاب محیط در زندگی انسانی مردم کردستان رشد جغرافیا: 1; 36 تا 43
38
سعید خضری جغرافیای جمعیت کردستان دایره المعارف بزرگ اسلام: -هنوز چاپ نشده است.; --هنوز چاپ نشده است.
39
سعید خضری جغرافیای کرد و کردستان دایره المعارف بزرگ اسلام: -هنوز چاپ نشده است.; --هنوز چاپ نشده است.
40
سعید خضری جغرافیای تاریخی موکریان دایره المعارف بزرگ اسلام: -هنوز چاپ نشده است.; --هنوز چاپ نشده است.
مقاله ارائه‌شده
1
پری شریعتی، سعید خضری، هیمن شهابی (1395) بررسی آلودگی میکروبی آب شرب شهر سردشت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، ایران، تهران
2
سعید خضری، هیمن شهابی، سارا محمدی (1395) ارزیابی توانمندی های زمین گردشگری غار سهولان به عنوان میراث ژئومورفولوژیک با روش پرالونگ چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ایران، تهران
3
سعید خضری، سارا محمدی، مهوش مروتی (1395) ارزیابی مخاطره آلودگی آب های زیرزمینی سه غار کارستی قوری قلعه، سهولان و کرفتو در شمال غرب ایران اولین همایش ملی کرفتو، ایران، دیواندره
4
5
آفاق کاظمی، سعید خضری (1395) ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی غار کرفتو به روش رینارد اولین همایش ملی کرفتو، ایران، دیواندره
6
سعید خضری، مژگان یوسفی (1395) ارزیابی و پهنه بندی توسعه کارست در حوضه غار کرفتو کردستان اولین همایش ملی کرفتو، ایران، دیواندره
7
سعید خضری، بختیار ولدی، محمدصدیق قربانی (1395) بررسی تکتونیک فعال شهرستان کامیاران با استفاده از شاخص های مورفومتری دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، ایران، تبریز
8
سعید خضری، بختیار ولدی (1395) ارزیابی مخاطرات زیست محیطی ژئومورفولوژیک شهرستان کامیاران با تاکید بر مناطق فقیر نشین شهری همایش بین‎‏المللی سکونت‏گاه‏های فقیرنشین شهری؛ به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، ایران، سنندج
9
سعید خضری، بختیار ولدی، محمدصدیق قربانی (1394) پهنه بندی خطر آسیب های تکتونیکی در شهرستان کامیاران(استان کردستان) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
10
Saeed Khezri (2015) Geo-tourism analysis of Rabat Cave in HawaraBarza Park in North West of Iran Large parks in large cities, Sweden, Stockholm
11
Saeed Khezri, Afaq Kazemi, Omid Eskandari (2015) A Survey Prevalence of Skin Cancer and Environmental Risk Factors influencing the Kurdistan Province of Iran VII. Mesopotamian Medicine Congress, Turkey, Van
12
سعید خضری، مریم کریمی (1394) بررسی و تحلیل کیفیت منابع آب کارستی منطقۀ تخت سلیمان تکاب سومین همایش ملی ژئومورفولوژی و بحران آب، ایران، تهران
13
سعید خضری، مژگان یوسفی (1394) بررسی و تحلیل کیفیت منابع آب کارستی منطقۀ جوار غارکرفتو دیواندره کردستان سومین همایش ملی ژئومورفولوژی و بحران آب، ایران، تهران
14
عزت الله قنواتی، سعید خضری، داوود طالب پور اصل (1394) پیامدهای منفی فقدان نگرش سیستمی در اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای از دیدگاه ژئومورفولوژی سومین همایش ملی ژئومورفولوژی و بحران آب، ایران، تهران
15
سعید خضری، مهوش مروتی، سحر خسروی (1393) شناسایی و ارزیابی مخاطرات طبیعی و انسانی- طبیعی غار قوری قلعه کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
16
17
18
Saeed Khezri, Maryam Karimi (2014) The impact of groundwater pollution on human health in the Takhte Sloyman (Afshar) area, North West of Iran VI. Mesopotamian Medicine Congress, Turkey, Mêrdîn
19
Saeed Khezri, Mojgan Yousefi (2014) Evaluation of karstic water pollution on human health in Karaftoo cave, Kurdistan, IRAN VI. Mesopotamian Medicine Congress, Turkey, Mêrdîn
20
سعید خضری، عاطفه احمدی (1392) مکان یابی دفن پسماند شهری با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک- مطالعه موردی شهر ربط در شمال غرب ایران دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی)، ایران، تهران
21
سعید خضری، محسن اویسی موخر (1392) شناسایی و اکتشاف غار ربط با بهره گیری از شواهد ژئومورفولوژی و عملیات ژئوفیزیک نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین- غارشناسی، ایران، همدان
22
Saeed Khezri (2013) Evaluation of historical and social geography of Mokiryan Kurdistan during the last four centuries 8th International Academic Conference (IISES), Italy, Naples
23
Saeed Khezri (2013) The evaluation of geomorphological features of the karstic cave discovered in Rabat, Sardasht, north-west of Iran 8th IAG International Conference on Geomorphology, France, paris
24
Saeed Khezri, Shirin zaheri (2013) Exploration and recognition of the “Dolaneh” cave, Sardasht, Iran 8th IAG International Conference on Geomorphology, France, paris
25
سعید خضری، احمد محمدی مطلق (1391) مخاطرات طبیعی جاده های کوهستانی با تاکید بر ریزش سنگی-بهمن برفی و سیلاب مطالعه موردی: جاده پاوه- نودشه همایش ملی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان (فرصت ها و محدودیت ها)، ایران، تهران
26
Saeed Khezri, Hooshmand Alizadeh (2012) The recognition and evaluation of geomorphological features of the “Dolaneh” cave, Sardasht, Iran The First Geological Conference of Kurdistan - GEOKURDISTAN-2012
27
Hooshmand Alizadeh, Saeed Khezri, kyoumars Habibi, Kayoumars Irandoost (2012) Initial geomorphological observations in karstic cave discovered in ancient area of Rabat in Sardasht, north-west of Iran The First Geological Conference of Kurdistan - GEOKURDISTAN-2012
28
kyoumars Habibi, Hooshmand Alizadeh, Kayoumars Irandoost, Saeed Khezri (2012) Developing a New Model for Assessing Vulnerability of Iranian Cities against Earthquakes (Case study: Sanandaj city in Kurdistan province in Iran) The First Geological Conference of Kurdistan - GEOKURDISTAN-2012
29
سعید خضری، آفاق کاظمی (1391) مخاطرات محیطی طبیعی در حوزه زاب و مدیریت بحران کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، ایران، تبریز
30
بهاره قاسمیان، موسی عابدینی، عطاالله شیرزادی، سعید خضری (1391) ارزیابی کمی فعالیت های تکتونیکی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری و نقش آن در مدیریت و توسعه پایدار(شهرستان بیجار) همایش ملی علوم مدیریت نوین، ایران، گرگان
31
سعید خضری (1391) بررسی نقش عوامل هیدرومورفولوژیک در مکان گزینی و طراحی شهر سردشت همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل در ایران، ایران، سنندج
32
سعید خضری، شهرام روستایی، محمد حسین رضایی مقدم (1391) بررسی نام های جغرافیایی جهت استاندارد سازی آنها در نقشه های توپوگرافی شهرستان سردشت پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی، ایران، تهران
33
سعید خضری، آفاق کاظمی (1390) جغرافیای تاریخی سرزمین اردلان از ظهور خاندان اردلان(سال 564 هجری قمری) تا به امروز همایش ملی اردلان شناسی، ایران، سنندج
34
لیلا حیدریان، سعید خضری (1390) برآورد فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز حسین آباد با استفاده ازGIS یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، ایران، تهران
35
عذرا ساعد، سعید خضری (1390) پهنه بندی خطر سیل خیزی شهر سنندج و بالادست حوضه قشلاق با تاکید بر مدیریت بحران یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، ایران، تهران
36
سعید خضری (1389) بررسی نقش عمل انحلال و لیتولوژی کارستی در ژنز غار اکتشافی توژل در شهرستان سردشت اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
37
سعید خضری، جعفر ملکی (1389) کاربرد تصاویر ماهواره ای در شناسایی چشمه های آب -مطالعه موردی: استان کردستان اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
38
Saeed Khezri (2010) Cave “Tuzhal” discovery from geomorphological aspect GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya
39
Saeed Khezri (2010) landslide susceptibility in the Zab basin, northwest of Iran GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya
40
Rojin Taymori, Saeed Khezri, Tofiq Rahmani (2010) Natural constraints of the development of the city of Sanandaj GEOMED2010-The 2nd international geography symposium-Mediterranean Environment- Kemer-Antalya
41
Saeed Khezri, Khaled babai (2010) A landslide susceptibility using the Analytical Hierarchy Process method in the Zab basin, northwest of Iran First International conference of soil and roots engineering relationship, Iran
42
سعید خضری، توفیق رحمانی، روژین تیموری، محمدرضا ثروتی (1389) بررسی و مطالعه توسعة فیزیکی شهر سنندج با تأکید بر ویژگی های توپوگرافی و زمین شناسی دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، ایران، مشهد
43
اصغر فرج الهی، خالد اوسطی، سعید خضری، حسین پوزش (1389) بررسی فرسایش پذیری بر مبنای ویژگی های ذاتی سنگ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسین آباد سنندج) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، ایران، نور
44
سعید خضری (1388) آسیب شناسی جغرافیایی بحران شهری - مطالعه موردی: بمباران شیمیایی سردشت دومین همایش علمی پژوهشی پدافند غیر عامل، ایران، تهران
45
سعید خضری، جعفر ملکی (1387) بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد کردستان با استفاده از باند 6 سنجندهTM,ETM+ سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
46
سعید خضری، خضر کاک درویشی (1387) اکتشاف و شناسایی اشکال کارستی با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم- مطالعه موردی:آون های آسو،آکو و سعید سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
47
محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1387) بررسی نقش انسوی سرد بر خشکسالی ایران سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
48
محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1387) بررسی نقش پدیده انسوی گرم بر بارش ایران سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
49
هیمن شهابی، سعید خضری، هادی نیری (1387) بررسی فاکتورهای مؤثر در مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات جاده سقز - سنندج با استفاده از مدل ترکیب خطی وزین (WLC) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل، ایران، تهران
50
سعید خضری (1387) بمباران شیمیایی سردشت- جغرافیا و مدیریت بحران اولین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل، ایران، دانشگاه تهران
51
سعید خضری (1387) بازتاب نقش عوامل اکولو‍ژیک در زندگی و سکونتگاههای انسانی ساکنین زاگرس کنفرانس بین المللی سکونتگاه های سنتی زاگرس، ایران، کردستان
52
سعید خضری (1386) نقدی بر مکانیابی رصد آخرین خورشیدگرفتگی قرن بیستم در کردستان و ایران دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور)، ایران، سنندج
53
سعید خضری (1386) بررسی توان های محیطی و جغرافیایی کردستان موکریان دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور)، ایران، سنندج
54
سعید خضری (1386) سردشت قربانی جنایت علیه بشریت همایش بررسی حقوقی منع سلاح های کشتارجمعی، ایران، تهران
55
سعید خضری (1386) گذری بر جُغرافیای موکریان در قرن سیزدهم هجری قمری (دورة عزیزخان موکری) اولین همایش عزیز خان مکری، ایران، سردشت
56
سعید خضری، داود طالب پور (1385) بررسی تطابق نقشه های توپوگرافی بخش جنوبی حوضه زاب با پدیده های مکانی اولین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
57
داوود طالب پور اصل، سعید خضری (1385) برآورد تولید رسوب در دریاچه سدها بااستفادهازGISو RS مطالعه موردی:دریاچه سد مهاباد اولین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
58
سعید خضری (1377) بازتاب محیط در زندگی انسانی هنرمندان سومین همایش کردستان شناسی، ایران، دانشگاه کردستان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سعید خضری (1392) شناسایی و اکتشاف غار ربط با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم شهرداری ربط- سردشت/ آذربایجان غربی
2
محمد حسین قلی زاده، سعید خضری، بختیار محمدی (1388) تحلیل و پیش بینی سینوپتیکی بارش های سیل آسا در استان کردستان دانشگاه کردستان
3
سعید خضری، هادی امین رسولی، محمد حسین قلی زاده، جعفر ملکی (1387) تحلیل آنومالی حرارتی سطح زمین و شناسایی منابع آب گرو استان کردستان دانشگاه کردستان
4
سعید خضری، هادی امین رسولی، محمد حسین قلی زاده، خضر کاک درویشی (1387) شناسایی و اکتشاف غار توژل با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم دانشگاه کردستان
5
محمد حسین قلی زاده، سعید خضری، جمال اسدی (1386) تأثیر یخبندان در تولید گندم دراستان کردستان و برآورد وقوع آن دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
سارا محمدی، سعید خضری، هیمن شهابی (1395) ارزیابی مخاطرات محیطی غار سهولان مهاباد
2
3
مریم کریمی، سعید خضری، محمد رضا قدری (1394) بررسی و تحلیل مخاطرات محیطی در منطقه ی کارستی تخت سلیمان تکاب
4
مژگان یوسفی، سعید خضری، محمد رضا قدری (1394) تحلیل و بررسی مخاطرات محیطی غارکرفتو (شهرستان دیواندره)
5
6
7
8
9
Himan Shahabi, Saeed Khezri, Baharin Ben Ahmad, Mazlan Hashima (2014) Landslide susceptibility maping in central Zab basin using satelite data
10
ژیان رستم نژاد، محمد حسین رضایی مقدم، سعید خضری، محمد رضا نیکجو (1392) بررسی تحول و تکوین ژئومورفولوژیکی دریاچه زریوار با تاکید بر حوضه آبریز قزلجه
11
12
حسام ملکی، ایرج جباری، سعید خضری (1390) تغییرات ریخت شناسی حوضه سیروان در دوره کواترنر
13
عادل منصوری، محمدرضا ثروتی، محمد مهدی حسین زاده، سعید خضری (1387) ژئومورفولوژی و مخاطرات طبیعی جاده سنندج- دهگلان با تاکید بر حرکات توده ای
14
عدنان ناصری، سعید خضری، حسن صدوق، بابک میرباقری، حسن لشکری (1387) مطالعه هیدروژئومورفولوژی پایین دست سد قشلاق سنندج
15
پرستو رشه شاعری، محمود لاجوردی، سعید خضری، بهروز دهزاد (1387) ژئوتوریسم و توسعه پایدار مطالعه موردی شهرستان مریوان
16
لیلا حیدریان، ابراهیم مقیمی، سعید خضری، مجتبی یمانی (1386) هیدروژئومورفولوژی حوضه حسین آباد با تأکید بر فرسایش و رسوب
کتاب
1
سعید خضری (1391) جغرافیای سردشت شابک:2-46-2797-964-978
2
3
4
سعید خضری، جعفر خضری (1391) زبان کُردى و پراکندگى جغرافیایى لهجه هاى آن- چاپ دوم شابک:978-964-7105-47-7
5
سعید خضری، احمد عبدالرحمن (1391) جغرافیا و فلسفه جغرافیا
6
سعید خضری (1391) راهنمای گردشگری روستاهای استان کردستان شابک:978-964-04-8170-7
7
8
سعید خضری، ئاسو عبدالرحمن (1389) ئاو و هةوای گؤی زةوی= آب و هوای کره زمین
9
سعید خضری، جعفر خضری (1389) زبان کُردى و پراکندگى جغرافیایى لهجه هاى آن شابک:978-964-7105-47-7
10
11
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1388) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
12
13
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1387) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
14
سعید خضری (1387) جغرافیای طبیعی کردستان موکریان شابک:944-6759-99-8
15
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1386) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
16
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1385) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
17
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1384) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
18
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1383) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
19
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1382) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
20
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1381) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
21
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1380) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
22
سعید خضری، شهلا سلطان نژاد (1380) بهارانه سوم ابتدایی شابک:ندارد- زیر نظر سازمان آموزش و پرورش چاپ شده
23
24
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1379) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
25
سعید خضری، سهیلا عظیمی وزیری، عادل غریبی (1379) 1230 آزمون جغرافیا شابک:964-310-130-4
26
سعید خضری (1379) جغرافیای طبیعی کردستان موکریان شابک:944-6759-99-8
27
جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1379) جغرافیای استان کردستان شابک:964-05-0675-3
28
سعید خضری (1378) سرآغاز جغرافیای عمومی شابک:964-310-097-9
نوآوری
1
سعید خضری (1387) کشف غار توژل
سخنرانی
1
سعید خضری (1392) مروری بر مطالعات ژئومورفولوژیکی غارها در غرب ایران دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی
2
سعید خضری (1388) بمباران شیمیایی سردشت از نگاه دوربین دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی
3
سعید خضری (1387) شناسایی و اکتشاف غار توژل با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی

دانشجویان

 • آفاق كاظمي
  نام و نام خانوادگی: آفاق کاظمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ژئومورفولوژی// دانشگاه تبریز
  رساله: تحلیل های اکوژئومورفولوژی رودخانه سیمینه رود
 • عدنان ناصري
  نام و نام خانوادگی: عدنان ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ژئومورفولوژی// دانشگاه شهید بهشتی
  پایان نامه: مطالعه خصوصیات هیدروژئومورفولوژیکی پایین دست سد رود قشلاق، سنندج
 • احمد محمدي مطلق
  نام و نام خانوادگی: احمد محمدی مطلق
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی // دانشگاه کردستان
  پایان نامه: ارزیابی و تحلیل توان مخروط های واریزه ای در تولید رسوب و ایجاد مخاطرات محیطی؛ مطالعه موردی: شهرستان پاوه
 • مهوش مروتي
  نام و نام خانوادگی: مهوش مروتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: شناسایی و ارزیابی مخاطرات طبیعی تهدیدکننده غار قوری قلعه
 • مژگان يوسفي
  نام و نام خانوادگی: مژگان یوسفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: تحلیل و بررسی مخاطرات محیطی غارکرفتو (شهرستان دیواندره)
 • مريم كريمي
  نام و نام خانوادگی: مریم کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: بررسی و تحلیل مخاطرات محیطی در منطقه ی کارستی تخت سلیمان تکاب
 • بختيار ولدي
  نام و نام خانوادگی: بختیار ولدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: تحلیل مخاطرات مورفوتکتونیک و پهنه بندی خطر آسیب های تکتونیکی شهرستان کامیاران(استان کردستان)
 • اكبر كريمي
  نام و نام خانوادگی: اکبر کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: ارزیابی و تحلیل مخاطرات و پتانسیل ژئوتوریسمی غار کون شمشم مریوان
 • سارا محمدي
  نام و نام خانوادگی: سارا محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی // دانشگاه کردستان
  پایان نامه: تحلیل و ارزیابی مخاطرات محیطی غار سهولان مهاباد
 • پري شريعتي
  نام و نام خانوادگی: پری شریعتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: ارزیابی و تجزیه و تحلیل کیفیت منابع آب کارستی شهری با تاکید بر مخاطرات محیطی ( مطالعه موردی : شهر سردشت)
 • داود طالب پور اصل
  نام و نام خانوادگی: داود طالب پور اصل
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ژئومورفولوژی// دانشگاه خوارزمی
  رساله: تحلیل تغییرات محیطی انتقال آب از حوضه آبریز رودخانه زاب به دریاچه ارومیه با تاکید بر مخاطرات ژئومورفولوژیک
 • هيمن شهابي
  نام و نام خانوادگی: هیمن شهابی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: سنجش از دور (دانشگاه یو تی ام مالزی)
  رساله: Landslide susceptibility maping in central Zab basin using satelite data
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ژئومورفولوژی (1389 - 1395)
 • مدیر گروه جغرافیای طبعی (1387 - 1389)
بیشتر