1403/01/27
سعید خضری

سعید خضری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 48161354800
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج/ دانشگاه کردستان/ دانشکده منابع طبیعی
تلفن: 00989126343252

معرفی

بیوگرافی مختصر: سعید خضری لیسانس خود را در رشته جغرافیای طبیعی در سال 1370(1992) از دانشگاه تبریز اخذ کرد و در سال 1375(1997) در رشته جغرافیای طبیعی گرایش هیدروکلیماتولوژی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شد. ایشان در سال 1385(2006) دکتری خود را در رشته جغرافیای طبیعی،گرایش ژئومورفولوژی در دانشگاه تبریز به پایان رسانید. نامبرده دارای تجارب کاری در پروژه های مختلفی چون مطالعات غارهای شمال غرب ایران و بررسی مخاطرات طبیعی ناپایداری های دامنه ای و مطالعات مناطق کارستی است و در خصوص مطالعات کردستان شناسی (با تاکید بر محیط طبیعی) دارای چندین مقاله و کتا ب می باشد. ایشان هماکنون دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان بوده و به کار تدریس و پژوهش اشتغال دارد.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی (هیدرو کلیماتولوژی) ، - ، ایران (1373 - 1375)
  عنوان رساله: هیدرولوژی و ژئومورفولوژی حوضه رودخانه زاب کوچک
 • کارشناسی جغرافیای طبیعی// ژئومورفولوژی ، - ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه خصوصیات جغرافیای طبیعی شهرستان سردشت
 • دکترای تخصصی ژئومورفولوژی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1380 - 1385)
  عنوان رساله: تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفولوژی بخش مرکزی حوضه زاب با استفاده از GIS
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Prediction of landslides by machine learning algorithms and statistical methods in Iran Saeed Khezri, Atefeh Ahmadi Dehrashid, Bahram Nasrolahizadeh, Hossein Moayedi, Hosayn Ahmadi Dehrashid, Jürgen Scheffran, Hosayn Azadi (2022)
Human Resilience Settlements against Landslide Risk: The Case of Kurdistan Province, Iran Saeed Khezri, Atefeh Ahmadi, Masoud Bijani, Naser valizadeh, Bahram Nasrolahizadeh, Jurgen Scheffran, Hosayn Azadi, Hosayn Ahmadi Dehrashid, Farnaz Izady (2021)
Effects of Inter-Basin Water Transfer on Water Flow Condition of Destination Basin DieuTien Bui, Davod Talebpur Asl, Ezatollah Qanavati, Nadhir Al-Ansari, Saeed Khezri, Kamran Chapi, Binh Thai Pham, Ata Amini (2020)
اثر عوامل هیدروژئومورفولوژی بر تغییرات کیفیت آب رودخانه سیمینه رود در ایستگاه های مختلف مطالعاتی طی سال های 1382-1392 محمد حسین رضایی مقدم، محمد رضا نیکجو، امیرمهرداد حجازی، سعید خضری، آفاق کاظمی (1396)
پهنه بندی و مدیریت مخاطرات سیلاب در رودخانه سیمینه رود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS آفاق کاظمی، محمد حسین رضایی مقدم، محمد رضا نیکجو، امیرمهرداد حجازی، سعید خضری (1395)
تحلیل و پهنه بندی مخاطرات مورفوتکتونیک شهرستان کامیاران بختیار ولدی، سعید خضری، محمدصدیق قربانی (1394)
Application of Satellite images and fuzzy set theory in Landslide hazard Mapping in Central Zab basin Himan Shahabi, Saeed Khezri, Baharin Ben Ahmad, Hamid Allawerdi Asl (2012)
Landslide Susceptibility Mapping Using Image Satellite and GIS Technology Himan Shahabi, Baharin Ben Ahmad, Saeed Khezri (2012)
ارزیابی ارتباط بارش ایران با پدیده النینو محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1389)
پهنه بندی ریسک وقوع حرکات توده ای با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: محدوده مسیر سنندج– دهگلان) محمد مهدی حسین زاده، محمدرضا ثروتی، عادل منصوری، بابک میرباقری، سعید خضری (1388)
بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج محمدرضا ثروتی، سعید خضری، توفیق رحمانی (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی آلودگی میکروبی آب شرب شهر سردشت پری شریعتی، سعید خضری، هیمن شهابی (1395)
Evaluation of Chemical quality of karstic water of Cave (Sohoolan cave, Mahabad in Iran) Saeed Khezri, Himan Shahabi, Sara Mohammadi, Kamran Chapi (2016)
پهنه بندی خطر آسیب های تکتونیکی در شهرستان کامیاران(استان کردستان) سعید خضری، بختیار ولدی، محمدصدیق قربانی (1394)
Natural constraints of the development of the city of Sanandaj Rojin Taymori, Saeed Khezri, Tofiq Rahmani (2010)
بررسی و مطالعه توسعه فیزیکی شهر سنندج با تأکید بر ویژگی های توپوگرافی و زمین شناسی سعید خضری، توفیق رحمانی، روژین تیموری، محمدرضا ثروتی (1389)
بررسی نقش انسوی سرد بر خشکسالی ایران محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1387)
بررسی نقش پدیده انسوی گرم بر بارش ایران محمد حسین قلی زاده، سعید خضری (1387)
سخنرانی
کتاب
جغرافیای سردشت سعید خضری (1391)
جغرافیا و فلسفه جغرافیا سعید خضری، احمد عبدالرحمن (1391)
ئاو و ههوای گؤی زهوی= آب و هوای کره زمین سعید خضری، ئاسو عبدالرحمن (1389)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1388)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1387)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1386)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1385)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1384)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1383)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1382)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1381)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1380)
بهارانه سوم ابتدایی سعید خضری، شهلا سلطان نژاد (1380)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1379)
1230 آزمون جغرافیا سعید خضری، سهیلا عظیمی وزیری، عادل غریبی (1379)
جغرافیای استان کردستان جمال ایرانی، سعید خضری، اقبال وحدانی، سهیلا عظیمی وزیری (1379)
سرآغاز جغرافیای عمومی سعید خضری (1378)
نوآوری
کشف غار توژل سعید خضری (1387)
پایان نامه
The Role of Dams on Little Zab and Sirwan Rivers in Iran and its Impacts on Kurdistan Region Sarhad Taregh Mohamad, Saeed Khezri, Ata Mohamad Alaadin (2022)
شناسایی و تحلیل مخاطرات محیطی شهر کلار و حومه-کردستان عراق بختیار محمود محمد، سعید خضری، سلیمان عبدالله اسماعیل (1398)
شناسایی و تحلیل ژئومورفولوژیکی غار کوترل (سردشت) پریسا مولودی، سعید خضری، عبدالله نصرتی (1398)
شناسایی و تحلیل ژئومورفولوژیکی غار نستان و سیسر در شهرستان سردشت دلنیا گیتوی، سعید خضری، عبدالله نصرتی (1398)
ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی کارستی (مطالعه موردی: شهر سردشت) پری شریعتی، سعید خضری، کامران چپی، هیمن شهابی (1397)
ارزیابی وضعیت اکوژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه سیمینه رود آفاق کاظمی، محمد رضا نیکجو، محمد حسین رضایی مقدم، سعید خضری، اسداله حجازی (1397)
بررسی و تحلیل ژئوتوریسمی غار علی صدر با دیدگاه مخاطره-شناسی رضوان همتی، هیمن شهابی، ممند سالاری، سعید خضری (1397)
ارزیابی مخاطرات محیطی غار سهولان مهاباد سارا محمدی، سعید خضری، هیمن شهابی (1395)
بررسی و تحلیل مخاطرات محیطی در منطقه ی کارستی تخت سلیمان تکاب مریم کریمی، سعید خضری، محمد رضا قدری (1394)
تحلیل و بررسی مخاطرات محیطی غارکرفتو (شهرستان دیواندره) مژگان یوسفی، سعید خضری، محمد رضا قدری (1394)
Landslide susceptibility maping in central Zab basin using satelite data Himan Shahabi, Saeed Khezri, Baharin Ben Ahmad, Mazlan Hashima (2014)
بررسی تحول و تکوین ژئومورفولوژیکی دریاچه زریوار با تاکید بر حوضه آبریز قزلجه ژیان رستم نژاد، محمد حسین رضایی مقدم، محمد رضا نیکجو، سعید خضری (1392)
تغییرات ریخت شناسی حوضه سیروان در دوره کواترنر حسام ملکی، ایرج جباری، سعید خضری (1390)
ژئومورفولوژی و مخاطرات طبیعی جاده سنندج- دهگلان با تاکید بر حرکات توده ای عادل منصوری، محمد مهدی حسین زاده، محمدرضا ثروتی، سعید خضری (1387)
مطالعه هیدروژئومورفولوژی پایین دست سد قشلاق سنندج عدنان ناصری، حسن صدوق، سعید خضری، بابک میرباقری، حسن لشکری (1387)
ژئوتوریسم و توسعه پایدار مطالعه موردی شهرستان مریوان پرستو رشه شاعری، محمود لاجوردی، بهروز دهزاد، سعید خضری (1387)
هیدروژئومورفولوژی حوضه حسین آباد با تأکید بر فرسایش و رسوب لیلا حیدریان، ابراهیم مقیمی، مجتبی یمانی، سعید خضری (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بازنگری اسامی مکان های جغرافیایی شهرستان سنندج سعید خضری، هلاله فهیمی، عبدالله نصرتی، امید قادرزاده، بختیار سجادی (1400)
تحلیل و پیش بینی سینوپتیکی بارش های سیل آسا در استان کردستان محمد حسین قلی زاده، بختیار محمدی، سعید خضری (1389)
تحلیل آنومالی حرارتی سطح زمین و شناسایی منابع آب گرو استان کردستان سعید خضری، هادی امین رسولی، جعفر ملکی، محمد حسین قلی زاده (1389)
شناسایی و اکتشاف غار توژل با نگرش ژئومورفولوژی و ژئوتوریسم سعید خضری، هادی امین رسولی، محمد حسین قلی زاده، خضر کاک درویشی (1389)
تأثیر یخبندان در تولید گندم دراستان کردستان و برآورد وقوع آن محمد حسین قلی زاده، جمال اسدی، سعید خضری (1387)

علایق پژوهشی

 • مطالعه مناطق کارستی با تاکید بر بررسی مخاطرات غارها و آب های سطحی و زیرزمینی. مطالعات کردستان شناسی با تاکید بر مسائل جغرافیایی و تحقیقات محیطی.
بیشتر

دانشجویان

 • اکرم رحیمی
  نام: اکرم رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: بررسی، شناسایی و ارزیابی آثار یخچالی دوران چهارم در کوهستان های پرآو با تاکید بر سیرک های یخچالی
 • شینا محمدی
  نام: شینا محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی/ طبیعی
  پایان نامه: تحلیل مخاطرات ژئومورفولوژیکی و ارزیابی توان های ژئوتوریسمی غار توره مهاباد
 • فرشته وحیدی زاده
  نام: فرشته وحیدی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ژئومورفولوژی
  پایان نامه: ارزیابی وتحلیل نقش کارست در تولید رواناب (مطالعه موردی : حوضه رودخانه های کنگیر ومیمه در استان ایلام)
 • مژگان نصرتی
  نام: مژگان نصرتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی/ طبیعی
  پایان نامه: بررسی و تحلیل مخاطرات طبیعی و مسائل انسانی و محیطی شهر سنندج به منظور ارائه ی راهکارهای مناسب
 • بختیار محمود محمد
  نام: بختیار محمود محمد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی(طبیعی)
  پایان نامه: شناسایی و تحلیل مخاطرات محیطی شهر کلار و حومه- کردستان عراق
 • سروه گفتاری
  نام: سروه گفتاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی (طبیعی)
  پایان نامه: شناسایی مخاطرات محیطی بستر رودخانه قشلاق از پایین دست سد تا فرودگاه سنندج
 • پریسا مولودی
  نام: پریسا مولودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی (طبیعی)
  پایان نامه: شناسایی و تحلیل ژئومورفولوژیکی غار کوترل (سردشت)
 • دلنیا گیتوی
  نام: دلنیا گیتوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی (طبیعی)
  پایان نامه: شناسایی و تحلیل ژئومورفولوژیکی غار سیسر و نستان در شهرستان سردشت
 • پری شریعتی
  نام: پری شریعتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: ارزیابی و تجزیه و تحلیل کیفیت منابع آب کارستی شهری با تاکید بر مخاطرات محیطی ( مطالعه موردی : شهر سردشت)
 • عدنان ناصری
  نام: عدنان ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ژئومورفولوژی// دانشگاه شهید بهشتی
  پایان نامه: مطالعه خصوصیات هیدروژئومورفولوژیکی پایین دست سد رود قشلاق، سنندج
 • آفاق کاظمی
  نام: آفاق کاظمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ژئومورفولوژی// دانشگاه تبریز
  رساله: تحلیل های اکوژئومورفولوژی رودخانه سیمینه رود
 • اکبر کریمی
  نام: اکبر کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: ارزیابی و تحلیل مخاطرات و پتانسیل ژئوتوریسمی غار کون شمشم مریوان
 • سارا محمدی
  نام: سارا محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی // دانشگاه کردستان
  پایان نامه: تحلیل و ارزیابی مخاطرات محیطی غار سهولان مهاباد
 • مریم کریمی
  نام: مریم کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: بررسی و تحلیل مخاطرات محیطی در منطقه ی کارستی تخت سلیمان تکاب
 • مژگان یوسفی
  نام: مژگان یوسفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: تحلیل و بررسی مخاطرات محیطی غارکرفتو (شهرستان دیواندره)
 • بختیار ولدی
  نام: بختیار ولدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی// دانشگاه کردستان
  پایان نامه: تحلیل مخاطرات مورفوتکتونیک و پهنه بندی خطر آسیب های تکتونیکی شهرستان کامیاران(استان کردستان)
 • احمد محمدی مطلق
  نام: احمد محمدی مطلق
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی // دانشگاه کردستان
  پایان نامه: ارزیابی و تحلیل توان مخروط های واریزه ای در تولید رسوب و ایجاد مخاطرات محیطی؛ مطالعه موردی: شهرستان پاوه
 • مهوش مروتی
  نام: مهوش مروتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات محیطی
  پایان نامه: شناسایی و ارزیابی مخاطرات طبیعی تهدیدکننده غار قوری قلعه
 • داود طالب پور اصل
  نام: داود طالب پور اصل
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ژئومورفولوژی// دانشگاه خوارزمی
  رساله: تحلیل تغییرات محیطی انتقال آب از حوضه آبریز رودخانه زاب به دریاچه ارومیه با تاکید بر مخاطرات ژئومورفولوژیک
 • هیمن شهابی
  نام: هیمن شهابی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: سنجش از دور (دانشگاه یو تی ام مالزی)
  رساله: Landslide susceptibility maping in central Zab basin using satelite data
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ژئومورفولوژی (1389 - 1395)
 • مدیر گروه جغرافیای طبیعی (1387 - 1389)
بیشتر

گالری تصاویر

01 02