29 خرداد 1397
شاهرخ اسماعيلي

شاهرخ اسماعیلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه کردستان
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 08733664600
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1386 - 1390)
    عنوان رساله: روش مانده های وزنی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری
بیشتر

علایق پژوهشی

  • چندجمله ایهای متعامد و انتگرالگیری عددی
  • روشهای عددی برای معادلات دیفرانسیل کسری
  • روشهای طیفی و شبه طیفی برای حل معادلات دیفرانسیل
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Shahrokh Esmaeili (2017) The Numerical Solution of the Bagley-Torvik Equation by Exponential Integrators scientia iranica: 24 (6); 2941-2951
2
Shahrokh Esmaeili (2017) Numerical Solution of Gas Solution in a Fluid: Fractional Derivative Model Iranian Journal of Mathematical Chemistry: 8; 425-437
3
Shahrokh Esmaeili (2017) A piecewise nonpolynomial collocation method for fractional differential equations Journal of Computational and Nonlinear Dynamics: 12 (5); 051020-7
4
Shahrokh Esmaeili (2017) Solving 2D time-fractional diffusion equations by a pseudospectral method and Mittag-Leffler function evaluation MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES: 40; 1838–1850
5
Shahrokh Esmaeili, Roberto Garrappa (2015) A pseudo-spectral scheme for the approximate solution of a time-fractional diffusion equation International Journal of Computer Mathematics: 92; 980-994
6
Shahrokh Esmaeili, Gradimir V. Milovanović (2014) Nonstandard Gauss-Lobatto quadrature approximation to fractional derivatives Fractional Calculus and Applied Analysis: 17; 1075-1099
7
Shahrokh Esmaeili, Mostafa Shamsi, Mehdi Dehghan (2013) Numerical solution of fractional differential equations via a Volterra integral equation approach Central European Journal of Physics: 11; 1470-1481
8
Shahrokh Esmaeili, Mostafa Shamsi (2011) A pseudo-spectral scheme for the approximate solution of a family of fractional differential equations Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: 16; 3646–3654
9
Shahrokh Esmaeili, Mostafa Shamsi, Yury Luchko (2011) Numerical solution of fractional differential equations with a collocation method based on Müntz polynomials Computers & Mathematics with Applications: 62; 918–929
10
Amjad Alipanah, Shahrokh Esmaeili (2011) Numerical solution of the two-dimensional Fredholm integral equations using Gaussian radial basis function JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: 235; 5342–5347
مقاله ارائه‌شده
1
Shahrokh Esmaeili (2016) Numerical Solution of Fractional Linear Systems The 6th Seminar on Numerical Analysis and its Applications 20-21 July, Iran, Maragheh
2
Shahrokh Esmaeili (2013) Numerical solution of the Basset equation via Müntz polynomials The 10th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, Iran, Babolsar
3
Shahrokh Esmaeili (2013) A pseudo-spectral method for the time fractional diffusion equation The 4th Conference on Numerical Analysis and its Applications
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فخرالدین معروفی نقدهی، کمال کمالی، محمد صدیق محمدی، شاهرخ اسماعیلی (1384) نقش صنایع کوچک در توسعه صادرات دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
2
سمیه ایرتوند، شاهرخ اسماعیلی، محمد قاسمی (1396) گره های هم مکانی بهینه برای عملگرهای کسری
3
فاطمه قادرمزی، شاهرخ اسماعیلی، محمد قاسمی (1395) هم مکانی طیفی مستطیلی
4
5
سنبل محمدی، محمد قاسمی، شاهرخ اسماعیلی (1395) کا‏‏ر‏برد روش هم محلی اسپلاین برای معادلات ولترای کوردیال
6
آزاد درودی، شاهرخ اسماعیلی، مراد احمد نسب (1395) روش های حل کم-رتبه برای معادلات دیفرانسیل کسری
7
آسو حسینی، شاهرخ اسماعیلی، امجد علی پناه (1394) انتگرالگیرهای نمایی برای معادلات دیفرانسیل کسری
8
نرگس پورلرستانی، محمد قاسمی، شاهرخ اسماعیلی (1394) روش هم محلی مرکب برای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی با هسته ی منفرد ضعیف
9
نشمین محمدی سرواله، شاهرخ اسماعیلی، فردین ساعد پناه (1394) روش هم مکانی طیفی کسری
10
11
زهرا منفردی پور، شاهرخ اسماعیلی، محمد قاسمی (1393) محاسبه توابع میتاگ-لفلر روی خط حقیقی
12
فرشته عباس بیگی، محمد قاسمی، شاهرخ اسماعیلی (1393) کاربرد روش سینک گالرکین در حل مسائل مقادیر مرزی منفرد
13
مریم قاسمیان، امجد علی پناه، شاهرخ اسماعیلی (1392) حل تقریبی معادلات انتگرال با استفاده از تابع مولتی کوادریک
14
طاهره طاهرنژاد، امجد علی پناه، شاهرخ اسماعیلی (1391) حل عددی معادله ی انتگرو-دیفرانسیل از مرتبه کسری با روش موجک سینوسی و کسینوسی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
شاهرخ اسماعیلی (1393) تقریب مشتق کسری با کوادراتور گاوسی آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
2
شاهرخ اسماعیلی (1392) انتگرالگیرهای نمایی آمفی تئاتر دانشکده علوم
3
شاهرخ اسماعیلی (1391) حسابان کسری آمفی تئاتر دانشکده علوم
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!