1403/01/27
شاهرخ اسمعیلی

شاهرخ اسمعیلی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15834719000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه کردستان
تلفن: 08733624133

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان رساله: بررسی مسئله مقدار مرزی شامل یک معادله انتگرودیفرانسیل در ناحیه کراندار
 • کارشناسی ریاضی کاربردی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1373 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: روش مانده های وزنی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ترکیب تجزیه نامنفی ماتریسی با روابط اعتماد برای توصیه در شبکه های اجتماعی هاشم پروین، پرهام مرادی دولت آبادی، شاهرخ اسمعیلی (1399)
آنالیز عددی شاهرخ اسمعیلی (1398)
TCFACO: Trust-aware collaborative filtering method based on ant colony optimization Hashem Parvin, Parham Moradi, Shahrokh Esmaeili (2019)
A scalable and robust trust-based nonnegative matrix factorization recommender using the alternating direction method Hashem Parvin, Parham Moradi, Shahrokh Esmaeili, Nooruldeen Nasih Qader (2019)
Nonstandard Gauss-Lobatto quadrature approximation to fractional derivatives Shahrokh Esmaeili, Gradimir V. Milovanović (2014)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
انتگرالگیرهای نمایی شاهرخ اسمعیلی (1392)
حسابان کسری شاهرخ اسمعیلی (1391)
تدریس در کارگاه
روشهای عددی در حسابان کسری شاهرخ اسمعیلی (1395)
پایان نامه
روش‌های بهینه‌سازی از دیدگاه یادگیری ماشین احسان محمدی، شاهرخ اسمعیلی (1402)
مباحثی دربارۀ تابع میتاگ-لفلر ماتریسی سید نعمت حسینی میرحصاری، شاهرخ اسمعیلی (1402)
درستی فرمول های کوادراتو‎ر سامان شیخی، شاهرخ اسمعیلی (1401)
پدیده های ریاضیاتی قابل توجه در یادگیری عمیق اسرا شیرگیر، شاهرخ اسمعیلی (1401)
حل دستگاه های واندرموند با متعامدسازی آرنولدی لاله فتاحی، شاهرخ اسمعیلی (1400)
تقریب عملگرهای کسری با کوادراتورهای گاوسی ره هیل احمد کریم، شاهرخ اسمعیلی (1400)
ساختن تقریب های چندجمله ای با رهیافت کمترین مربعات ابوبکر حسین حمه، شاهرخ اسمعیلی (1400)
رتبۀ ماتریس های مربوط به داده های بزرگ امین احمدی، شاهرخ اسمعیلی (1400)
روشهای بهینه سازی برای یادگیری ماشین بزر‎گ‎ مقیاس فرهاد زندکریمی، شاهرخ اسمعیلی (1398)
تقریبهای گویا در عملگرهای دیفرانسیل کسری بنار حمه زمان حمه علی، شاهرخ اسمعیلی (1398)
کاربردهایی از جبر خطی عددی در داده ‬کاوی مجتبی پورصفر، شاهرخ اسمعیلی (1398)
الگوریتم هایی برای تجزیۀ نامنفی ماتریسی اسرین میرزایی، شاهرخ اسمعیلی (1398)
الگوریتم‎AAA ‎ برای تقریب گویا‎ شهرام احمدی، شاهرخ اسمعیلی (1397)
تقریب مینیماکس گویا با نمایش های گرانیگاهی تطبیقی شادی رشیدی کره سی، شاهرخ اسمعیلی (1397)
گره های هم مکانی بهینه برای عملگرهای کسری سمیه ایرتوند، شاهرخ اسمعیلی، محمد قاسمی (1396)
هم مکانی طیفی مستطیلی فاطمه قادرمزی، شاهرخ اسمعیلی، محمد قاسمی (1395)
کا ر برد روش هم محلی اسپلاین برای معادلات ولترای کوردیال سنبل محمدی، محمد قاسمی، شاهرخ اسمعیلی (1395)
روش های حل کم-رتبه برای معادلات دیفرانسیل کسری آزاد درودی، شاهرخ اسمعیلی، مراد احمدنسب (1395)
انتگرالگیرهای نمایی برای معادلات دیفرانسیل کسری آسو حسینی، شاهرخ اسمعیلی، امجد علی پناه (1394)
روش هم محلی مرکب برای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی با هسته ی منفرد ضعیف نرگس پورلرستانی، محمد قاسمی، شاهرخ اسمعیلی (1394)
روش هم مکانی طیفی کسری نشمین محمدی سرواله، شاهرخ اسمعیلی، فردین ساعد پناه (1394)
محاسبه توابع میتاگ-لفلر روی خط حقیقی زهرا منفردی پور، شاهرخ اسمعیلی، محمد قاسمی (1393)
کاربرد روش سینک گالرکین در حل مسائل مقادیر مرزی منفرد فرشته عباس بیگی، محمد قاسمی، شاهرخ اسمعیلی (1393)
حل تقریبی معادلات انتگرال با استفاده از تابع مولتی کوادریک مریم قاسمیان، امجد علی پناه، شاهرخ اسمعیلی (1392)
حل عددی معادله ی انتگرو-دیفرانسیل از مرتبه کسری با روش موجک سینوسی و کسینوسی طاهره طاهرنژاد، امجد علی پناه، شاهرخ اسمعیلی (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
نقش صنایع کوچک در توسعه صادرات فخرالدین معروفی نقدهی، شاهرخ اسمعیلی، محمد صدیق محمدی، کمال کمالی (1384)

علایق پژوهشی

 • تجزیه های ماتریسی برای سیستم های توصیه گر
 • روشهای طیفی و شبه طیفی برای حل معادلات دیفرانسیل
 • روشهای عددی برای معادلات دیفرانسیل کسری
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضویت در هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی (1401 - 1403)
 • عضویت در هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی (1398 - 1400)
بیشتر