1403/01/31
فرهاد وفایی

فرهاد وفایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 45685
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای حرفه‌ای مدیریت – گرایش پژوهش عملیاتی ، تربیت مدرس ، ایران (1381 - 1386)
  عنوان رساله: طراحی یک مدل ریاضی برای اندازه گیری کارایی مدل های جبرانی MADM به کمک روش تحلیل پوششی داده ها DEA در مدل تعالی سازمانی EFQM
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - پژوهش عملیاتی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان رساله: طراحی یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تخصیص بهینه کارانه در واحدهای ستادی بانک رفاه کارگران
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تدوین مدل پنجره فرصت کارآفرینی و تاثیر آن بر چابکی سازمانی صنعت خودروسازی هادی مفتاحی، علیرضا شیرمحمدی، فرهاد وفایی، صید مهدی ویسه (1400)
فراترکیب ابعاد و عوامل مؤثر بر شکلگیری پنجرههای فرصت کارآفرینی هادی مفتاحی، فرهاد وفایی، فرشید نمامیان، صید مهدی ویسه (1399)
طراحی الگوی پایداری کسبوکار در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فراترکیب علیرضا شیرمحمدی، فرهاد وفایی، فرشید نمامیان، محمد تابان (1399)
Using Multi Criteria Decision Making Methods for Evaluation the Entrepreneurship and Innovation Indicators Mehdi Karimi, Farshid Namamian, Farhad Vafaie, Alireza moradi (2020)
طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تأمین با استفاده از روش فراترکیب هادی مفتاحی، فرهاد وفایی، فرشید نمامیان، صید مهدی ویسه (1398)
اندازه گیری توان یادگیری سازمانی اصغر مشبکی، فرهاد وفایی (1383)
عوامل بازدارنده شکوفایی خلاقیت در سازمان اصغر مشبکی، فرهاد وفایی (1382)
موانع خلاقیت در سازمانها اصغر مشبکی، فرهاد وفایی (1382)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
تصمیم گیری کلامی فرهاد وفایی (1398)
اهمیت شکست در کسب و کار فرهاد وفایی (1398)
پایان نامه
نقش سیاست های پاسخ سریع به بحران کرونا در عملکرد شرکت روژین فرهادی، آرمان احمدی زاد، فرهاد وفایی (1400)
تأثیر رهبری خدمتگزار بر وفادار سازی کارکنان و دانشجویان بیستون عبدلله کریم، رضا شافعی، فرهاد وفایی (1400)
رتبه بندی موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده با رویکرد تصمیم گیری مهدی عزیزی، فرهاد وفایی، سید محمد موسوی جد (1399)
اثر بازاریابی توصیهای بر میزان مقاومت مصرفکننده در برابر جایگزینی برند کالای تند مصرف فرشته احمدی، رضا شافعی، فرهاد وفایی، سید محمد موسوی جد، خبات نسائی (1399)
محرک های تاثیر گذار بر رضایت گردشگران پزشکی شهر سنندج سارا سلیمی، آرمان احمدی زاد، فرهاد وفایی (1398)
اثر بازارگرایی بر کیفیت ارائه خدمات شرکتهای بیمه ای صباح شیخ مرادی، پرویز کفچه، فرهاد وفایی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • بهینه سازی ریاضی
 • ارزیابی عملکرد
 • منطق فازی
 • تصمیم گیری چند معیاره
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کارگروه بررسی توانمندی علمی دانشگاه علمی کاربردی کردستان (1400 - ادامه دارد)
 • دبیر اجرایی همایش ملی مدیریت کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان (1399 - 1400)
 • استاد مشاور انجمن علمی مدیریت بازرگانی (1397 - ادامه دارد)
 • رییس انجمن مدیریت صنعتی ایران_شعبه کردستان (1400 - ادامه دارد)
 • نماینده دانشکده در کمیته HSE دانشگاه (1399 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی (1400 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته پژوهشی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان (1387 - 1389)
 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه (1386 - 1388)
 • مدیرگروه مدیریت بازرگانی (1387 - 1388)
 • سرپرست مرکز کارآفرینی دانشگاه (1386 - 1387)
 • عضو هسته مطالعات سازمان بازرگانی (1386 - 1388)
بیشتر