1403/01/31
احمد نهیرات

احمد نهیرات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 2316
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Human Image from the Viewpoint of Mutanabi Ahmad Nohairat, Jamil Jafari, Khaled Mohammadzadeh (2016)
نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم احمد نهیرات، عباد محمدیان (1392)
بررسی و اولویت بندی مصادیق اسراف، مطالعه موردی استان کردستان در سال 1390 سید جعفر بیات، احمد نهیرات، سید محسن بیاتی (1391)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اغتراب در دیوان الخمائل ایلیا ابوماضی احمد نهیرات، فرخنده محمدی (1395)
چند معنایی واژه سبیل در سوره نساء با نظر به دیدگاه های مفسران احمد نهیرات، آزیتا محمدی نژاد، فرزانه عباسی (1395)
سخنرانی
پایان نامه
بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی در رمان فرانکشتاین در بغداد اثر احمد سعداوی ابتسام منیشد زاده، احمد نهیرات، محمد رضا عزیزی پور (1396)
سیر تحول معنایی شیطان و غول در شعر دوره ی جاهلی تا پایان دوره ی اموی آمنه طاهری فرد، محسن پیشوایی علوی، احمد نهیرات (1396)
بررسی عنصر شخصیت و شیوه شخصیت پردازی در رمان سابق البامبو سعود السنعوسی زینب ظهیری، احمد نهیرات، محمد رضا عزیزی پور (1396)
تاثیر چند معنایی واژگان در برداشت مفسرین (نمونه موردی جزء 29 قرآن کریم) آزیتا محمدی نژاد، احمد نهیرات، جمیل جعفری (1395)
هم آیی در آیات مرتبط با عذاب های جهنم سارا عزتی، احمد نهیرات، شرافت کریمی (1395)
بررسی تطبیقی غزلیات صفی الدین حلی و سعدی شیرازی مصلح مرادی نژاد، محمد رضا عزیزی پور، احمد نهیرات (1394)
اغتراب در شعر ایلیا ابوماضی ناصر قدمی، احمد نهیرات، جمیل جعفری (1393)
مؤلفه ها و مظاهر رمانتیک در دیوان علی محمود طه برزان محمودی، احمد نهیرات، محمد رضا عزیزی پور (1393)
بررسی چالش های آموزشی درس عربی در مقطع دبیرستان (نمونه موردی شهرستان سروآباد) محمد دلسوز احمدی، احمد نهیرات، محمد امجد زبردست (1393)
تحلیل و بررسی صور خیال در «کتاب الایمان» صحیح مسلم نیشابوری جمال منصوری، حسن سرباز، احمد نهیرات (1392)
بررسی عناصر داستانی رمان عصفور من الشرق توفیق حکیم صغری بیات، جمیل جعفری، احمد نهیرات (1391)
بررسی جلوه های ادبیات پایداری در شعر صالح محمود هواری مسعود باوان پوری، احمد نهیرات، محسن پیشوایی علوی (1391)
صور خیال در صحیفه سجادیه محمد منوچهری، احمد نهیرات، حسن سرباز (1390)
تحلیل و بررسی مفاهیم فکر و ذکر و شکر در قرآن کریم داود گرگیج زرین پور، عبدالله رسول نژاد، احمد نهیرات (1390)
بازتاب مضامین سیاسی واجتماعی در اشعار معروف الرصافی سهیلا سادات امیری، احمد نهیرات، صادق فتحی دهکردی (1390)
بررسی و تحلیل نوآوری های ایلیا ابو ماضی سرگل عزیزی، محمد رضا عزیزی پور، احمد نهیرات (1389)
تحلیل و بررسی مبانی انسان دوستی جبران خلیل جبران کبری شاکری، محمد رضا عزیزی پور، احمد نهیرات (1389)
بررسی قصه شعری در دیوان سیاب زهرا فاضلی، احمد نهیرات، صادق فتحی دهکردی (1389)
تاثیر قرائات بر مکتب نحوی کوفه اسماعیل یوسفی، احمد نهیرات، هادی رضوان (1389)
بازتاب میراث درشعر صلاح عبدالصبور سعید نظری، احمد نهیرات، صادق فتحی دهکردی (1388)
سیر تطور رثا از عصر جاهلی تا اموی زینب افلاکی بدر لو، احمد نهیرات، حسن سرباز (1388)
گرایشهای رمانتیکی ادبیات داستانی جبران خلیل جبران علی زارعی، احمد نهیرات، صادق فتحی دهکردی (1387)
بررسی پدیده حزن در شعر خلیل مطران شهلا شکیبایی فر، حسن سرباز، احمد نهیرات (1387)
کارکرد نقاب در اشعار عبدالوهاب البیانی پیمان ابراهیمی باروق، محسن پیشوایی علوی، احمد نهیرات (1387)