1403/03/05
کیومرث کرمی

کیومرث کرمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22979495000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی نجوم (1378 - 1382)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد نجوم (1376 - 1378)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی فیزیک (1372 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Generalized second law of thermodynamics in massive gravity Mohammad Beigmohammadi, Kayoomars Karami (2024)
Higher-Order mimetic gravity after GW170817 Kimia Sherafati, Soma Heydari, Kayoomars Karami (2023)
Non-Gaussianity and secondary gravitational waves from primordial black holes production in α-attractor inflation Kazem Rezazadeh Sarab, Zeinab Teimoori, Saeid Karimi, Kayoomars Karami (2022)
Mechanism of primordial black holes production and secondary gravitational waves in α-attractor Galileon inflationary scenario Zeinab Teimoori, Kazem Rezazadeh Sarab, mariwan Ahmad rasheed, Kayoomars Karami (2021)
The Effect of Flow on the Resonance Absorption of Slow MHD Waves in Magnetic Flux Tubes Mohammad Sadeghi, Karam Bahari, Kayoomars Karami (2021)
Resonant absorption of kink MHD waves in inclined and asymmetric coronal loops Sirwan amiri, Kayoomars Karami, Zanyar Ebrahimi (2021)
The growth of DM and DE perturbations in DBI non-canonical scalar field scenario Kazem Rezazadeh Sarab, somaye Asadzadeh, Kaveh Fahimi, Kayoomars Karami, Ahmad Mehrabi (2020)
Phase Mixing of Kink MHD Waves in the Solar Corona: Viscous Dissipation and Heating Zanyar Ebrahimi, Roberto Soler, Kayoomars Karami (2020)
f (G) gravity after GW170817 Saeid Karimi, Kayoomars Karami (2020)
Warm DBI inflation with constant sound speed Sara Rasouli, Kazem Rezazadeh Sarab, asrin Abdolmaleki, Kayoomars Karami (2019)
Structure formation in clustering DBI dark energy model with constant sound speed Kaveh Fahimi, Kayoomars Karami, somaye Asadzadeh, Kazem Rezazadeh Sarab (2018)
Galileon intermediate inflation Zeinab Teimoori, Kayoomars Karami (2018)
Resurrecting the Power-law, Intermediate, and Logamediate Inflations in the DBI Scenario with Constant Sound Speed Roonak Amani, Kazem Rezazadeh Sarab, asrin Abdolmaleki, Kayoomars Karami (2018)
Tachyon inflation with steep potentials Kazem Rezazadeh Sarab, Kayoomars Karami, Saeed Hashemi (2017)
Generalized Brans-Dicke inflation with a quartic potential Behzad Tahmasebzadeh, Kayoomars Karami (2017)
Logamediate inflation in f(T) teleparallel gravity Kazem Rezazadeh Sarab, asrin Abdolmaleki, Kayoomars Karami (2017)
Structure formation and generalized second law of thermodynamics in some viable f(R)-gravity models somaye Asadzadeh, Mohammad Saeid Khaledian, Kayoomars Karami (2016)
Brans-Dicke inflation in light of the Planck 2015 data Behzad Tahmasebzadeh, Kazem Rezazadeh Sarab, Kayoomars Karami (2016)
Power-law and intermediate inflationary models in f(T)-gravity Kazem Rezazadeh Sarab, asrin Abdolmaleki, Kayoomars Karami (2016)
Intermediate inflation from a non-canonical scalar field Kazem Rezazadeh Sarab, Kayoomars Karami, KARIMI parvin (2015)
Generalized second law of thermodynamics in scalar-tensor gravity asrin Abdolmaleki, najafi tayebeh, Kayoomars Karami (2014)
Cosmological Constraints on Polytropic Gas Model somaye Asadzadeh, KARIMI parvin, Kayoomars Karami, asrin Abdolmaleki (2013)
Holographic f(T)-gravity model with power-law entropy correction Kayoomars Karami, somaye Asadzadeh, asrin Abdolmaleki, ghazanfari zahra (2013)
QCD ghost f (T )-gravity model Kayoomars Karami, asrin Abdolmaleki, somaye Asadzadeh, ghazanfari zahra (2013)
Holographic, new agegraphic, and ghost dark energy models in fractal cosmology Kayoomars Karami, Mubasher Jamil, Shayeste Ghaffari, Kaveh Fahimi, Ratbay Myrzakulov (2013)
Resonantly damped oscillations of elliptically shaped stratified emerging coronal loops Kayoomars Karami, Sirwan amiri, Karam Bahari, Zanyar Ebrahimi (2013)
QCD MODIFIED GHOST SCALAR FIELD DARK ENERGY MODELS Kayoomars Karami, somaye Asadzadeh, mosivand MARZIYEH, ghazanfari zahra (2013)
Ghost Chaplygin scalar field model of dark energy Farzin Adabi, Kayoomars Karami, mosivand MARZIYEH (2013)
Power-Law Entropy-Corrected HDE and NADE in Brans-Dicke Cosmology Ahmad Shokhi, Kayoomars Karami, Mubasher Jamil, Ebrahim Kazemi, Mehdi Haddad (2012)
Holographic dark energy in Brans–Dicke theory with logarithmic correction Ahmad Shokhi, Kayoomars Karami, Mubasher Jamil, Ebrahim Kazemi, Mehdi Haddad (2012)
Application of a probabilistic neural network in analysis of the radial velocity curve of spectroscopic binary stars Kamal Qaderi, Kayoomars Karami, Ali Pirkhedri, Hamid Haj Seyyed Javadi, Touba Rostami (2012)
POLYTROPIC AND CHAPLYGIN f(R)-GRAVITY MODELS Kayoomars Karami, Mohammad Saeid Khaledian (2012)
Holographic Dark Energy in Brans-Dicke Cosmology with Granda-Oliveros Cut-off Mubasher Jamil, Kayoomars Karami, Ahmad Shokhi, Ebrahim Kazemi, Zohre Azarmi (2012)
The generalized second law of gravitational thermodynamics on the apparent horizon in f(R)-gravity Kayoomars Karami, Mohammad Saeid Khaledian, ABDOLAHI NASHMIN (2012)
Power-law entropy-corrected new agegraphic dark energy in Hořava–Lifshitz cosmology Kayoomars Karami, Ahmad Shokhi, Mubasher Jamil, Ratbay Myrzakulov, Shayeste Ghaffari, asrin Abdolmaleki (2012)
Power-law entropy-corrected new agegraphic dark energy in Hořava–Lifshitz cosmology Kayoomars Karami, Ahmad Shokhi, Mubasher Jamil, Ratbay Myrzakulov, Shayeste Ghaffari, asrin Abdolmaleki (2012)
Generalized second law of thermodynamics in f(T) gravity Kayoomars Karami, asrin Abdolmaleki (2012)
Entropy-corrected new agegraphic dark energy in Horava-Lifshitz cosmology Kayoomars Karami, Mubasher Jamil, Matts Roos, Shayeste Ghaffari, asrin Abdolmaleki (2012)
Thermodynamics of apparent horizon in modified FRW universe with power-law corrected entropy Kayoomars Karami, asrin Abdolmaleki, Neda Sahraei, Shayeste Ghaffari (2011)
Interacting entropy-corrected new agegraphic dark energy in Brans–Dicke cosmology Kayoomars Karami, Ahmad Shokhi, Mubasher Jamil, Zohre Azarmi, M.Mahdi Soltanzadeh (2011)
Restoring New Agegraphic Dark Energy in RS II Braneworld Mubasher Jamil, Kayoomars Karami, Ahmad Shokhi (2011)
Thermodynamical description of interacting entropy-corrected new agegraphic dark energy Kayoomars Karami, Ahmad Shokhi, Mubasher Jamil, Fereshte Felegary, M.Mahdi Soltanzadeh (2011)
Generalized second law of thermodynamics in modified FRW cosmology with corrected entropy-area relation Kayoomars Karami, Ahmad Shokhi, Neda Sahraei, Shayeste Ghaffari (2011)
Irreversible thermodynamics of dark energy on the entropy-corrected apparent horizon Kayoomars Karami, Mubasher Jamil, Neda Sahraei (2010)
Interacting new agegraphic tachyon, K-essence and dilaton scalar field models of dark energy in non-flat universe Kayoomars Karami, Mohammad Saeid Khaledian, Fereshte Felegary, Zohre Azarmi (2010)
Interacting polytropic gas model of phantom dark energy in non-flat universe Kayoomars Karami, Shayeste Ghaffari, Jamile Fehri (2009)
Phase-Mixing and Dissipation of Standing Shear Alfvén Waves Kayoomars Karami, Zanyar Ebrahimi (2009)
Resonant absorption in dissipative flux tubes h Safari, Salem Nasiri, Kayoomars Karami, y Sobouti (2006)
Normal modes of magnetic flux tubes and dissipation Kayoomars Karami, Sadollah Nasiri, Yousef Sobouti (2002)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
رمبش گرانشی در مدل انرژی تاریک DBI خوشه شونده با سرعت صوت متغیر کاظم رضازاده سراب، سمیه اسعد زاده، کاوه فهیمی، کیومرث کرمی، احمد مهرابی (1398)
The effect of viscosity on the kink magnetohydrodynamic waves in coronal flux tubes Zeynab ebrahimi, Kayoomars Karami, Roberto Soler (2020)
قانون دوم تعمیم یافته ی ترمودینامیک در گرانش اسکالر-تانسور طیبه نجفی، کیومرث کرمی، اسرین عبدالملکی (1398)
Warm DBI inflation with constant sound speed Sara Rasouli, Kazem Rezazadeh Sarab, Kayoomars Karami, asrin Abdolmaleki (2018)
تورم لگامدیت در گرانش f(T) کاظم رضازاده سراب، اسرین عبدالملکی، کیومرث کرمی (1395)
تورم در حضور میدان اسکالر غیرکانونی زینب تیموری، کیومرث کرمی (1395)
تورم در گرانش اسکالر- تانسور بهزاد طهماسب زاده، کیومرث کرمی (1395)
تورم توانی و بینابینی در گرانش f(T) کاظم رضازاده سراب، اسرین عبدالملکی، کیومرث کرمی (1394)
تورم در گرانش برنز- دیکی بهزاد طهماسب زاده، کاظم رضازاده سراب، کیومرث کرمی (1394)
Intermediate inflation in a non-canonical setting Kazem Rezazadeh Sarab, Kayoomars Karami, KARIMI parvin (2015)
Structure formation and GSL in some viable f(R)-gravity models somaye Asadzadeh, Mohammad Saeid Khaledian, Kayoomars Karami (2015)
قیدهای مشاهداتی بر روی مدل های تورمی با استفاده از نتایج پلانک 2013 و بایسپ2 کیومرث کرمی، سعید هاشمی بزچلو، کاظم رضازاده سراب (1393)
مطالعه ی تورم بینابینی در چارچوب میدان اسکالر غیرکانونی کاظم رضازاده سراب، پروین کریمی، کیومرث کرمی (1393)
جهان تورمی گرم با پتانسیل شکست تقارن خودبخودی کیومرث کرمی، کاظم رضازاده سراب، پروین کریمی (1392)
The effect of twisted magnetic field on the kink waves Kayoomars Karami, Karam Bahari (2013)
بررسی قیدهای کیهانشناسی روی مدل گاز پالیتروپ کیومرث کرمی، زهرا صفری، سمیه اسعد زاده (1391)
مدل گرانش (f(T شبح کیومرث کرمی، اسرین عبدالملکی، سمیه اسعد زاده، زهرا صفری (1391)
Generalized Second Law of Thermodynamics in Power-Law Entropy-Corrected Gravity Kayoomars Karami, asrin Abdolmaleki, Neda Sahraei, Shayeste Ghaffari (2012)
Generalized second law of thermodynamics in f(R)-gravity Kayoomars Karami, Mohammad Saeid Khaledian, ABDOLAHI NASHMIN (2012)
Polytropic and Chaplygin f(T)-gravity models Kayoomars Karami, asrin Abdolmaleki (2011)
Adiabatic Pulsation Code Kayoomars Karami (2005)
Resonance absorption in a dissipative flux tube h Safari, Salem Nasiri, Kayoomars Karami, y Sobouti (2004)
سخنرانی
پایان نامه
مطالعه مدل های تورمی آلفا-جاذب ندا سرداری، کیومرث کرمی (1399)
مطالعه ی حیات در کیهان اکرم میهمی، کیومرث کرمی (1398)
مطالعه امواج گرانشی در نظریه های گرانش اصلاح شده سعید کریمی پتانلار، کیومرث کرمی (1398)
مطالعه ی مدل های تورمی میدان اسکالر غیرکانونی کاظم رضازاده سراب، کیومرث کرمی (1396)
بررسی تورم کیهانی در گرانش برانزـ دیکی کژال الوندی، کیومرث کرمی (1395)
مدل های کیهان شناسی تورمی در گرانش اسکالر-تانسور بهزاد طهماسب زاده، کیومرث کرمی، یوسف ثبوتی (1394)
اثر انرژی تاریک بر دینامیک خوشه های کهکشانی زهرا غفوری زاده، کیومرث کرمی، یوسف ثبوتی (1394)
بررسی مدل های کیهان تورمی وابسته به پتانسیل سعید هاشمی بزچلو، کیومرث کرمی (1393)
بررسی مدل تورمی میدان اسکالر کوینتسنس پروین کریمی، کیومرث کرمی (1392)
مطالعه انبساط شتابدار کیهان در گرانش (f(R محمد سعید خالدیان، کیومرث کرمی (1391)
بررسی ترمودینامیک کیهان شتابدار در گرانش (f(R نشمین عبداللهی، کیومرث کرمی (1390)
بررسی مدل میدان اسکالر تاخیون در گرانش انشتینی فرشته فعله گری، کیومرث کرمی (1389)
بررسی مدل انرژی تاریک گاز چاپلین عالم شتابدار شایسته غفاری، کیومرث کرمی (1388)
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سیستم های خطی و غیر خطی کمال قادری، کیومرث کرمی، رحمت صادقی (1387)
بررسی ساختار وجوه نوسانی لوله های شار مغناطیده با چگالی غیر یکنواخت سیروان امیری، سعداله نصیری، کیومرث کرمی (1386)
بررسی ساختار وجوه نوسانی لوله های شار مغناطیده با چگالی غیر یکنواخت سیروان امیری، کیومرث کرمی، سعداله نصیری (1386)
نوسانات g مدها و پایداری درونی خورشید محمد اسماعیل زاده اقدم، علی عجب شیری زاده، کیومرث کرمی (1386)
تحلیل منحنی سرعت ستاره های دوتایی طیفی رزیتا محبی، کیومرث کرمی، یوسف ثبوتی (1385)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • خورشید و ستاره لرزه نگاری، انرژی تاریک و ماده تاریک، نظریه های گرانش اصلاح شده، تشکیل ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی، نظریه تورم
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهش و نوآوری دانشگاه (1397 - ادامه دارد)
 • عضو اتحادیه بین المللی نجوم (1391 - ادامه دارد)
 • عضو انجمن فیزیک ایران (1385 - ادامه دارد)
 • عضو انجمن نجوم ایران (1384 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه فیزیک (1386 - 1388)
بیشتر