29 خرداد 1397
جميل بهرامي

جمیل بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران سنندج صندوق پستی 416
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 087133665310
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران آب (1385 - 1389)
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب (1374 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی ضریب آبگذری سرریز لبه پهن مثلثی
 • کارشناسی مهندسی عمران (1370 - 1374)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تعادل بخشی ٱبهای زیرزمینی
 • مدیریت سیلاب شهری
 • پیش بینی مقادیر حدی هیدرولوژیک
 • توسعه کم اثر
 • تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
جمیل بهرامی، فرزین فاروقی، سید امیر حسینی، داوود رفیعی (1396) تاثیر ابزارهای نفوذ و ذخیره ایی توسعه کم اثر در مدیریت سیلاب سنندج آب و فاضلاب: 128 شماره 5; 118_124
2
Mohammad Zarei, Abdolvahab Seif, Khaled Azizi, Mohanna Zarei, Jamil Bahrami (2016) Effect of phenolic radicals on the geometry and electronic structure of DNA base pairs: computational study INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C: 27; 1650119-1-1650119-17
3
Jamil Bahrami, Mohamad Reza Kavianpour, Mohamad Shahrokh Abdi, Abdolrasol Telvari, Karim Abbaspour, behzad Rozkhash (2011) A comparison between artificial neural network method and nonlinear regressionmethod to estimate the missing hydrometric data JOURNAL OF HYDROINFORMATICS: 13; 245-254
4
مسعود قدسیان، جمیل بهرامی (1377) تعیین شدت جریان سرریزهای لبه پهن مثلثی نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق): 10; 15-25
مقاله ارائه‌شده
1
Jamil Bahrami, mohanna zarei (2017) Water Resources Management in the Tigris-Euphrates Basins and Water, Energy, Food Security: Call for Action The First Biennial Conference of the International Institute for the Study of Kurdish Societies, Germany, Frankfurt
2
سیروان نیلی، سید امیر حسینی، جمیل بهرامی، کامران چپی (1395) مذلسازی بارش رواناب تا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC - HMS و ارزیابی آنها ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
3
سعید طالع شایان، سیدمختار هاشمی، جمیل بهرامی (1395) حکمرانی خوب آب راهکاری برای توسعه پایدار و امنیت ملی ذر ایران ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
4
جمیل بهرامی، هدی جوزاده (1395) روش توسعه کم اثر (Low Impact Development) شیوه ای سازگار با محیط زیست در کنترل سیلاب شهری ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
5
سیروان نیلی، سید امیر حسینی، جمیل بهرامی، کامران چپی (1395) مدلسازی بارش رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC- HMS و ارزیابی آنها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آدینان سقز) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
6
جمیل بهرامی، مهنا زارعی، شادی فتحی (1395) دریاچه ارومیه: بحران، راههای نجات و مدیریت منابع آب ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
7
Seyed Mokhtar Hashemi, Jamil Bahrami (2016) A New Direction in Urban Water Management to Build Sustainable Cities in Kurdistan Region of Iraq 1st International conference on Engineering and Innovative Technology, Iraq, Erbil, Kurdistan
8
Seyed Mokhtar Hashemi, Jamil Bahrami (2016) A New Direction in Urban Water Management to Build Sustainable Cities in Iran 3rd National Conference and 1st International Conference On Applied Researches in Civil Engineering Architecture and Urban Management, Iran, Tehran
9
جمیل بهرامی، شادی فتحی، مهنا زارعی (1394) بحران آب ایران و راهکارهای برون رفت از آن سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری، ایران، تهران
10
جمیل بهرامی، مسعود زراعتکار، سید امیر حسینی (1394) تاثیر استفاد از ابزارهای توسعه کم اثر در تغییر رٍواناب (مطالعِه موردی: شهر همدان شهرک بهشتی) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری، ایران، سنندج
11
داوود رفیعی، جمیل بهرامی، فرزین فاروقی، سید امیر حسینی (1394) تاثیر توسعه بر میزان حجم سیلاب شهری توسط نرم افزار SWMM (مطالعه موردی شهر سنندج) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، ایران، شیراز
12
جمیل بهرامی، فرزین فاروقی، داوود رفیعی، آرینا نوسودی (1394) بررسی اثرات روش های LID / BMP درمدیریت رواناب های شهری اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، ایران، تهران
13
سید امیر حسینی، جمیل بهرامی، سرگل امانی (1394) درآمدی بر اثرات زیست محیطی سد (مطالعه موردی سد داریان) اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، ایران، تهران
14
محمد لنگری، محمدرضا کاویانپور، جمیل بهرامی، حسین کلابی (1393) بررسی روش های توسعه کم اثر روی رواناب شهری مطالعه موردی شهرستان بجنورد اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، ایران، تهران
15
حسین کلابی، محمد لنگری، جمیل بهرامی، محمدرضا کاویانپور (1393) مدلسازی عددی جریان ناشی از شکست سد اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، ایران، تهران
16
جمیل بهرامی، سید امیر حسینی (1393) کنترل سیلاب شهری به کمک روش توسعه کم اثر (مطالعه موردی منطقه 19/4 سنندج) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری، ایران، تهران
17
جمیل بهرامی (1392) مدیریت سیلاب شهری به کمک روش های نوین اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری، ایران، سنندج
18
Jamil Bahrami, Jalil Mobaraki, Mohamad Reza Kavianpour, Karim Abbaspour (2010) Assessment of time to peak formulas by hyetograph - hydrograph analysis AWRA 2010 ANNUAL CONFERENCE, USA, Philadelphia
19
Jamil Bahrami, Mohamad Reza Kavianpour, Karim Abbaspour, Zana Amini Banah, Seyed Mokhtar Hashemi (2010) REGIONAL FLOOD FREQUENCY ANALYSIS Empa PhD Student’s Symposium 2010
20
محمدشاهرخ عبدی، جمیل بهرامی، محمدرضا کاویانپور، کریم عباسپور، سارا عبدی، بهزاد روزخش (1389) مقایسه روش منطقه مؤثر و تجزیه خوشه ای در تعیین مناطق همگن،(مطالعه موردی: حوزه های آبریز استان کردستان) همایش علمی چالش آب در استان قم گذشته، حال، آینده، ایران، قم
21
Jamil Bahrami, Jalil Mobaraki, Mohamad Reza Kavianpour (2010) Assessment of empirical equations accuracy in estimation of concentration time The Water Research Conference - Challenges in Organic and Bioorganic Chemistry
22
جمیل بهرامی، محمدرضا کاویانپور، فرهاد اصلانی، حمید شاملو (1387) آنالیز منطقه ای دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سفیدرود در استان کردستان) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، ایران، تبریز
23
جمیل بهرامی، محمدشاهرخ عبدی، محمدرضا کاویانپور (1385) بررسی فراوانی سیلاب در حوضه آبریز سفید رود هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، ایران، اهواز
24
جمیل بهرامی، وریا تباک، محمدرضا کاویانپور، وریا حسام شریعتی (1385) تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی حوضه آبریز سیروان هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، ایران، اهواز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
جمیل بهرامی (1385) آنالیز منطقه ای سیل در حوضه های آبخیز سفیدرود و رازآور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان
3
جمیل بهرامی، محمدشاهرخ عبدی (1385) بررسی فراوانی سیلاب ها در حوضه آبریز سفید رود دانشگاه کردستان
4
جمیل بهرامی (1384) هیدروگراف واحد مصنوعی حوضه آبریز سیروان دانشگاه کردستان
5
فخرالدین معروفی نقدهی، محمد صدیق محمدی، جمیل بهرامی (1383) تحقیق صنایع کوچک و نقش آن در فرآیند تو سعه صنعتی استان کردستان دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
2
سینا سلیمی، سلمان احمدی، جمیل بهرامی (1396) مکان یابی تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی
3
4
5
6
داوود رفیعی، جمیل بهرامی، فرزین فاروقی (1394) بررسی اثرات توسعه شهر بر سیلاب، مطالعه موردی: شهر سنندج
7
محمد لنگری، جمیل بهرامی، محمدرضا کاویانپور (1393) بررسی روش های توسعه کم اثر بر رواناب شهری مطالعه موردی شهر بجنورد
کتاب
1
جمیل بهرامی، سید امیر حسینی، هوشیار میرزایی (1396) آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک
2
جمیل بهرامی، سید امیر حسینی، هوشیار میرزایی (1395) آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک شابک:978-600-2797-75-2
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
جمیل بهرامی (1395) چالش های منابع آب ایران با تاکید بر استان کردستان دانشگاه کردستان
2
جمیل بهرامی (1395) تعادل بخشی دانشگاه کردستان
3
جمیل بهرامی (1394) روش های توسعه کم اثر دانشگاه کردستان
4
جمیل بهرامی (1393) راه کارهای برون رفت از مشکلات آبی در ایران دانشگاه کردستان
5
6
جمیل بهرامی (1391) سیلاب شهری دانشگاه کردستان
7
جمیل بهرامی (1390) مهندسی آب فرصت ها و چالش ها دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1390 دانشگاه کردستان
8
جمیل بهرامی (1384) هیدرومتری دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1384دانشگاه کردستان
9
جمیل بهرامی (1384) سمینارهیدروگراف واحد دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1384 دانشگاه کردستان
10
جمیل بهرامی (1383) سیلاب طرح دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1383 دانشگاه کردستان
11
جمیل بهرامی (1381) سمینارضربه قوچ در ایستگاههای پمپاژ دانشگاه کردستان 1381 هفته پژوهش

دانشجویان

 • هژير امجدي
  نام و نام خانوادگی: هژیر امجدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسب مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • يحيي حيدريان
  نام و نام خانوادگی: یحیی حیدریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • سيروان نيلي
  نام و نام خانوادگی: سیروان نیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • گلاله فلاحي
  نام و نام خانوادگی: گلاله فلاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • فرانك دانش پژوه
  نام و نام خانوادگی: فرانک دانش پژوه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • محمد لنگري
  نام و نام خانوادگی: محمد لنگری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • سينا سليمي
  نام و نام خانوادگی: سینا سلیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • مسعود زراعتكار
  نام و نام خانوادگی: مسعود زراعتکار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • هدي جوزاده
  نام و نام خانوادگی: هدی جوزاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • مهنا زارعي
  نام و نام خانوادگی: مهنا زارعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • شادي فتحي
  نام و نام خانوادگی: شادی فتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • سيد امير حسيني
  نام و نام خانوادگی: سید امیر حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • سعيد شايان
  نام و نام خانوادگی: سعید شایان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • داوود رفيعي
  نام و نام خانوادگی: داوود رفیعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه عمران (1391 - 1393)
 • مدیر گروه عمران (1382 - 1385)
بیشتر