1403/02/29
جمیل بهرامی

جمیل بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37123382200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ایران سنندج صندوق پستی 416
تلفن: 087133665310

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران آب (1385 - 1389)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب (1374 - 1376)
  عنوان رساله: بررسی ضریب آبگذری سرریز لبه پهن مثلثی
 • کارشناسی مهندسی عمران (1370 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Assessment of Hygiene Practices, Awareness, and Water Consumption Regarding Covid-19 Among Children in a Refugee Camp Kaywan Osman, Ata Amini, Kourosh Dadkhah, Jamil Bahrami, Mohamad Reza Kavianpour, salim Heddam, Niga Mawlood Ahmed, Elham Kamal Hama Rahim (2024)
Numerical Modeling of Depth and Location of Scour at Culvert Outlets under Unsteady Flow Conditions kaywan othman Ahmed, Ata Amini, Jamil Bahrami, Mohamad Reza Kavianpour, Dara Muhammad Hawez (2021)
تاثیر ابزارهای نفوذ و ذخیره ایی توسعه کم اثر در مدیریت سیلاب سنندج جمیل بهرامی، فرزین فاروقی، سید امیر حسینی، داوود رفیعی (1396)
Effect of phenolic radicals on the geometry and electronic structure of DNA base pairs: computational study Mohammad Zarei, Abdolvahab Seif, Khaled Azizi, Mohanna Zarei, Jamil Bahrami (2016)
A comparison between artificial neural network method and nonlinear regressionmethod to estimate the missing hydrometric data Jamil Bahrami, Mohamad Reza Kavianpour, Mohamad Shahrokh Abdi, Abdolrasol Telvari, Karim Abbaspour, behzad Rozkhash (2011)
تعیین شدت جریان سرریزهای لبه پهن مثلثی مسعود قدسیان، جمیل بهرامی (1377)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
هیدرولوژی اجتماعی پریسا صلواتی، شمیم وردی، کامران چپی، جمیل بهرامی (1398)
نقش سرشمع در پایداری پلهای مرکب واله خالدی، عطا امینی، جمیل بهرامی (1398)
مذلسازی بارش رواناب تا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC - HMS و ارزیابی آنها سیروان نیلی، سید امیر حسینی، جمیل بهرامی، کامران چپی (1395)
حکمرانی خوب آب راهکاری برای توسعه پایدار و امنیت ملی ذر ایران سعید طالع شایان، سیدمختار هاشمی، جمیل بهرامی (1395)
دریاچه ارومیه: بحران، راههای نجات و مدیریت منابع آب جمیل بهرامی، مهنا زارعی، شادی فتحی (1395)
بحران آب ایران و راهکارهای برون رفت از آن جمیل بهرامی، شادی فتحی، مهنا زارعی (1394)
تاثیر توسعه بر میزان حجم سیلاب شهری توسط نرم افزار SWMM (مطالعه موردی شهر سنندج) داوود رفیعی، جمیل بهرامی، فرزین فاروقی، سید امیر حسینی (1394)
بررسی اثرات روش های LID / BMP درمدیریت رواناب های شهری جمیل بهرامی، فرزین فاروقی، داوود رفیعی، آرینا نوسودی (1394)
درآمدی بر اثرات زیست محیطی سد (مطالعه موردی سد داریان) سید امیر حسینی، جمیل بهرامی، سرگل امانی (1394)
بررسی روش های توسعه کم اثر روی رواناب شهری مطالعه موردی شهرستان بجنورد محمد لنگری، محمدرضا کاویانپور، جمیل بهرامی، حسین کلابی (1393)
مدلسازی عددی جریان ناشی از شکست سد حسین کلابی، محمد لنگری، جمیل بهرامی، محمدرضا کاویانپور (1393)
Assessment of time to peak formulas by hyetograph - hydrograph analysis Jamil Bahrami, Jalil Mobaraki, Mohamad Reza Kavianpour, Karim Abbaspour (2010)
REGIONAL FLOOD FREQUENCY ANALYSIS Jamil Bahrami, Mohamad Reza Kavianpour, Karim Abbaspour, Zana Amini Banah, Seyed Mokhtar Hashemi (2010)
مقایسه روش منطقه مؤثر و تجزیه خوشه ای در تعیین مناطق همگن،(مطالعه موردی: حوزه های آبریز استان کردستان) محمدشاهرخ عبدی، جمیل بهرامی، محمدرضا کاویانپور، کریم عباسپور، سارا عبدی، بهزاد روزخش (1389)
Assessment of empirical equations accuracy in estimation of concentration time Jamil Bahrami, Jalil Mobaraki, Mohamad Reza Kavianpour (2010)
آنالیز منطقه ای دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سفیدرود در استان کردستان) جمیل بهرامی، محمدرضا کاویانپور، فرهاد اصلانی، حمید شاملو (1387)
بررسی فراوانی سیلاب در حوضه آبریز سفید رود جمیل بهرامی، محمدشاهرخ عبدی، محمدرضا کاویانپور (1385)
تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی حوضه آبریز سیروان جمیل بهرامی، وریا تباک، محمدرضا کاویانپور، وریا حسام شریعتی (1385)
سخنرانی
تعادل بخشی جمیل بهرامی (1395)
روش های توسعه کم اثر جمیل بهرامی (1394)
سیلاب شهری جمیل بهرامی (1391)
هیدرومتری جمیل بهرامی (1384)
سمینارهیدروگراف واحد جمیل بهرامی (1384)
سیلاب طرح جمیل بهرامی (1383)
تدریس در کارگاه
کتاب
آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک جمیل بهرامی، سید امیر حسینی، هوشیار میرزایی (1396)
آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک جمیل بهرامی، سید امیر حسینی، هوشیار میرزایی (1395)
پایان نامه
Analysis of Flow Properties of Alternating Steps of Stepped Spillways Using Flow3D Software. Sarkar Tahir, Mohsen Isari, Jamil Bahrami, Kaywan Osman, Kawa Abdulrahman (2024)
Assessment of Turbulence Models on the OGEE Spillway Using Flow-3D Software Mangur Rasul, Mohsen Isari, Jamil Bahrami, Kaywan Osman (2024)
پیش بینی مکانی سیل در رودخانه تلوار کردستان افروز گویلی، کامران چپی، جمیل بهرامی، امید رحمتی (1400)
برآورد تبخیر از مخازن سدها در مناطق متنوع آب و هوایی ایران معروف بگماز، جمیل بهرامی، سلمان احمدی، خالد اوسطی (1399)
بررسی نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب استان کردستان پریسا صلواتی، کامران چپی، جمیل بهرامی (1399)
مدیریت رسوب مخازن سدها با توجه به مبانی توسعه پایدار صلاح الدین محمدی، مقداد پیرصاحب، جمیل بهرامی (1398)
ارزیابی معیارهای فالکن مارک و فقرآبی جهت تعیین میزان کمبود آب در استان کردستان گولاله فلاحی، کامران چپی، سلمان احمدی، جمیل بهرامی (1396)
مکان یابی تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی سینا سلیمی، جمیل بهرامی، سلمان احمدی (1396)
بررسی اثرات توسعه شهر بر سیلاب، مطالعه موردی: شهر سنندج داوود رفیعی، فرزین فاروقی، جمیل بهرامی (1394)
بررسی روش های توسعه کم اثر بر رواناب شهری مطالعه موردی شهر بجنورد محمد لنگری، جمیل بهرامی، محمدرضا کاویانپور (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • تعادل بخشی ٱبهای زیرزمینی
 • مدیریت سیلاب شهری
 • پیش بینی مقادیر حدی هیدرولوژیک
 • توسعه کم اثر
 • تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب
بیشتر

دانشجویان

 • آزاد میرکی
  نام: آزاد میرکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی و مدیریت منابع آب
  پایان نامه: شبیه سازی سیلاب ناشی از شکست سد، به منظور بررسی پایداری سدهای پایین دست
 • افروز گویلی
  نام: افروز گویلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی و مدیریت منابع آب
  پایان نامه: پیش بینی مکانی سیل در رودخانه تلوار کردستان
 • علی ساعدپناه
  نام: علی ساعدپناه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی و مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • پریسا صلواتی
  نام: پریسا صلواتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی و مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • معروف بگماز
  نام: معروف بگماز
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی و مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • صلاح محمدی
  نام: صلاح محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی و مدیریت منابع آب
  پایان نامه: مدیریت رسوب مخازن سدها با توجه به مبانی توسعه پایدار
 • معصومه بابایی
  نام: معصومه بابایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • شمیم وردی
  نام: شمیم وردی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • سارا یوسفی
  نام: سارا یوسفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران مدیریت منابع آب
  پایان نامه: هیدروتوریسم
 • سحر اسماعیلی
  نام: سحر اسماعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • کوروش نجفی
  نام: کوروش نجفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • دلنیا کریمی
  نام: دلنیا کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران
  پایان نامه:
 • واله خالدی
  نام: واله خالدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران
  پایان نامه:
 • هژیر امجدی
  نام: هژیر امجدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسب مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • یحیی حیدریان
  نام: یحیی حیدریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • سیروان نیلی
  نام: سیروان نیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • گلاله فلاحی
  نام: گلاله فلاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • فرانک دانش پژوه
  نام: فرانک دانش پژوه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • محمد لنگری
  نام: محمد لنگری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • سینا سلیمی
  نام: سینا سلیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • مسعود زراعتکار
  نام: مسعود زراعتکار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • هدی جوزاده
  نام: هدی جوزاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • مهنا زارعی
  نام: مهنا زارعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • شادی فتحی
  نام: شادی فتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • سید امیر حسینی
  نام: سید امیر حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • سعید شایان
  نام: سعید شایان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
 • داوود رفیعی
  نام: داوود رفیعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران آب
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • استاد مشاور انجمن مهندسی برای محیط زیست (1395 - 1397)
 • استاد مشاور انجمن مهندسی برای محیط زیست (1398 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه عمران (1396 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه عمران (1391 - 1393)
 • مدیر گروه عمران (1382 - 1385)
بیشتر