1403/03/05
فردین حسین پناهی

فردین حسین پناهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 12
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، . ، . (1387 - 1390)
  عنوان رساله: ساختار آشناسازی در شاهنامه فردوسی با مقایسه با دیگر آثار حماسی جهان
 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، . ، . (1390 - 1394)
  عنوان رساله: روایت شناسی حماسه در ایران
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تعویق «خود» در داستان پردازی محمّدرضا کاتب پارسا یعقوبی جنبه سرائی، فردین حسین پناهی، شهرام احمدی (1396)
تحلیل ساختار همبسته داستان های سیاوش، کیخسرو و فرود تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1396)
اهمیت «خوانش» در تکوین روایت های حماسی تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1395)
بررسی و تحلیل آیین های باروری در شاهنامه فردوسی تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1393)
اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه فردوسی تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1391)
بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1391)
نقش های معنایی و منظوری جملات پرسشی در شاهنامه تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
زیبایی شناسی استعاره فردین حسین پناهی (1399)
غزل عطار و بحر بسیط سید اسعد شیخ احمدی، فردین حسین پناهی (1397)
بررسی اوزان عروضی در غزل های احمد عزیزی سید اسعد شیخ احمدی، فردین حسین پناهی (1394)
قرآن کریم و نظریه کنش کلامی محسن پیشوایی علوی، سید اسعد شیخ احمدی، فردین حسین پناهی (1394)
چند نکته عروضی در مجموعه شعری ارغنون مهدی اخوان ثالث سید اسعد شیخ احمدی، فردین حسین پناهی، فاطمه سلطانمرادی (1394)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کارگاه ویراستاری فردین حسین پناهی (1398)
پایان نامه
بررسی تطبیقی تحول ساخت های فعلی بسیط به مرکب در زبان های فارسی و کُردی سورانی امروز دریا شفیق اسماعیل، فردین حسین پناهی، جیهاد شکری رشید (1401)
تحلیل تطبیقی اشعار سیدعلی صالحی و شیرکو بیکس هیمداد رئوف حامد، فردین حسین پناهی (1401)
روایت‌شناسی منظومه حماسی جهانگیرنامه بر اساس الگوی گریماس سیامک اسدی، هادی یوسفی، فردین حسین پناهی (1398)
روایت شناسی حماسه در ایران فردین حسین پناهی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
ساختار آشنا سازی در شاهنامه فردوسی با مقایسه با دیگر آثار حماسی جهان فردین حسین پناهی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • ادبیات معاصر
 • نظریه و نقد ادبی
 • اسطوره شناسی
 • ادبیات حماسی
 • روایت شناسی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کارگروه ارزیابی علمی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان (1398 - ادامه دارد)
 • مدیر داخلی پژوهشنامه ادبیات کردی (1395 - 1398)
بیشتر