1403/03/05
سامان قادری

سامان قادری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456445
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه اقتصاد
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی علوم اقتصادی (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (1386 - 1388)
  عنوان رساله: فرضیه تعدیل آرام: یک مطالعه موردی برای ایران
 • دکترای تخصصی علوم اقتصادی (1389 - 1393)
  عنوان رساله: اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران: کاربرد روش چرخشی مارکوف
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و ردپای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک بختیار جواهری، سامان قادری، نیکو قماشی، رامین امانی (1403)
Commodity prices and inflation: an application of structural VAR Mahdi Shahrazi, Saman Ghaderi, Bahram Sanginabadi (2023)
بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر صنعتی‌شدن در ایران رامین امانی، سامان قادری (1401)
بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش صنعت ایران مهران محمدی، فاتح حبیبی، سامان قادری (1401)
The Effects of Green Tax on Emission of Environmental Pollutants in Iran Saman Ghaderi, Aram Feizi, Farhad Khodadad kashi, Fereshteh Ghavamzadeh (2021)
اثر عمق مالی بر بازده سهام: رویکرد آزمون کرانه ها سامان قادری، سامان رحمانی نوروزآباد (1397)
تاثیر عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران بر اثربخشی مدیریت ریسک کاوه قادری، صلاح الدین قادری، سامان قادری (1397)
ارتقای پذیرش تأمین مالی اسلامی در پرتو نگرش سهامداران سامان قادری، کاوه قادری، صلاح الدین قادری (1396)
اثرات نامتقارن کلهای پولی دیویژیا بر تورم در ایران: رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، سامان قادری (1395)
اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران: کاربرد روش چرخشی مارکوف احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، سامان قادری (1393)
بررسی اثر نقدینگی بر سودآوری شرکت ها با رویکرد آزمون کرانه ها (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو) کاوه قادری، سامان قادری، صلاح الدین قادری، سید کریم قادرزاده (1393)
بررسی اثر بازبودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی براشتغال:رویکرد آزمون کرانه ها احمد جعفری صمیمی، سامان قادری، صلاح الدین قادری، طه کتابی (1392)
اندازه گیری هزینه تعدیل: یک مطالعه موردی برای بازار کار صنعتی ایران سعید راسخی، زهرا (میلا) علمی، سامان قادری (1392)
Openness and inflation: New empirical panel data evidence Ahmad Jafari Samimi, Saman Ghaderi, Ramezan Hosseinzadeh, Younes Nademi (2012)
Governance and Environmental Degradation in MENA Region Ahmad Jafari Samimi, Mohiddin Ahmadpour, Saman Ghaderi (2012)
The Effects of Openness and Globalization on Inflation: An ARDL Bounds Test Approach Ahmad Jafari Samimi, Saman Ghaderi, Bahram Sanginabadi (2012)
Environmental Sustainability and Economic Growth: Evidence from Some Developing Countries Ahmad Jafari Samimi, Saman Ghaderi, Mohiddin Ahmadpour (2011)
اثر جهانی شدن تجاری و مالی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران سعید کریمی پتانلار، سامان قادری، بهرام سنگین آبادی (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
گردشگری و معیشت پایدار روستایی در روستاهای منتخب استان کردستان میترا محمدی، فاتح حبیبی، سامان قادری (1400)
بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مالیات سبز بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران آرام فیضی، فرهاد خداداد کاشی، سامان قادری، فرشته قوام زاده (1395)
بررسی جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه ها Ahmad Jafari Samimi, Saman Ghaderi, Kaveh Ghaderi, Salahaddin Ghaderi (2012)
سخنرانی
پایان نامه
تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران زانکو قربانی، زانا مظفری، سامان قادری (1403)
بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای ایران و عراق سردار عمر سعید، سامان قادری، زانا مظفری (1402)
ارزیابی اثر حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی حسنا تن قطاری، سامان قادری، بختیار جواهری (1401)
بررسی اثر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی صدیقه حسینی، سامان قادری، زانا مظفری (1401)
بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در عراق هیمن عمر غفور، سامان قادری، خالد حیدر علی (1400)
بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش صنعت ایران مهران محمدی، فاتح حبیبی، سامان قادری (1400)
تاثیر وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب شلیر سرمستی، سامان قادری، خالد احمدزاده (1400)
اثر قیمت نفت بر شدت انرژی در عراق فرمان محمد حسین زنگنه، سامان قادری، خالد احمدزاده (1398)
بررسی تأثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران مهاباد امینی، سامان قادری، علی فقه مجیدی (1398)
بررسی اثرات جهانی شدن سیاسی بر توسعه اقتصادی در ایران رامین باغبان قلعه رسول سیت، سامان قادری، فاتح حبیبی (1397)
بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران زهرا بیرانوند، سامان قادری، خالد احمدزاده (1397)
بررسی ارتباط متقابل شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران زهرا خلیل زاده، بختیار جواهری، سامان قادری (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • اقتصاد بین الملل
 • اقتصاد پولی
 • اقتصادسنجی
بیشتر