1403/01/31
کمال شانظری

کمال شانظری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507859024
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن: 33239345

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
An RBF-PUM finite difference scheme for Forward-backward heat equation Gholamreza Garmanjani, Siamak Banei, Kamal Shanazari, Yaqub Azari (2023)
Numerical analysis of Galerkin meshless method for parabolic equations of tumor angiogenesis problem Hadi Jahanshahi, Kamal Shanazari, Mehdi Mesrizadeh, Samaneh Soradi-Zeid, José Francisco Gómez Aguilar (2020)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
A parallel overlapping of DRM Schwarz method Kamal Shanazari, Ke Chen (2003)
سخنرانی
پایان نامه
حل معادلات انتگرال نوع چهارم با هسته منفرد ضعیف با روش انتگرال ضربی الهام بابائی، امجد علی پناه، کمال شانظری (1402)
حل عددی معادلات سهموی پسرو-پیشرو سیامک بانه، کمال شانظری (1399)
روش بدون شبکه بر پایه فرم ضعیف-قوی شادیه گل اندامی، کمال شانظری، فردین ساعد پناه (1396)
گسسته سازی زمانی معادلات انتگرو-دیفرانسیل سهموی و هذلولوی خطی با روش DG(0) فاطمه اصل جعفری، فردین ساعد پناه، کمال شانظری (1395)
روش بدون شبکه خطوط با استفاده از توابع پایه شعاعی فرید نجفی، کمال شانظری، محمد قاسمی (1395)
روش بدون شبکه بر اساس توابع پایه شعاعی از نوع درونیابی هرمیتی محمد امید احمدی، کمال شانظری، ارسلان رحمانی (1395)
تعمیم روش جواب اساسی وابسته زمانی برای حل معادلات غیر همگن گرما ندا نوری، کمال شانظری، فردین ساعد پناه (1394)
یک روش بدون شبکه بر اساس کمترین مربعات وزن دار شده متحرک سمیه جعفر رمشتی، کمال شانظری، فردین ساعد پناه (1393)
روشهای انتگرالگیری عددی برای انتگرال توابع با نوسان زیاد شیوا تنومند، امجد علی پناه، کمال شانظری (1393)
روش جواب اساسی برای مسائل بیضوی غیرهمگن فاطمه فریادرس، کمال شانظری، فردین ساعد پناه (1392)
همگرایی قوی روش عنصر متناهی برای معادله ی موج خطی تصادفی با نوفه ی جمعی سارا ایوانی، فردین ساعد پناه، کمال شانظری (1392)
اختلال های چندمقداری شمول های غیرخطی m- اتلافی پریسا جمشید نژاد، صابر ناصری، شهرام سعیدی، کمال شانظری (1392)
اصلاح رتبه یک غیر خطی از مسئله ی مقدار ویژه متقارن وحید قاسمی، مراد احمدنسب، کمال شانظری (1391)
یک روش بدون شبکه مبتنی بر درونیابی نقطه ای شعاعی ریبوار منبری، کمال شانظری، امجد علی پناه (1391)
حل عددی معادلات دیفرانسیل تابعی وابسته به زمان به وسیله موجک هار فاطمه بابایی، امجد علی پناه، کمال شانظری (1391)
روش عناصر مرزی تقابل دوگان برای مسائل با دامنه ی نامتناهی گلاویژ زاهد، کمال شانظری، امجد علی پناه (1390)
حل معادلات تعادلی جمعیت با استفاده از روش گالرکین-موجک سعید مومیوند، امجد علی پناه، کمال شانظری (1390)
مطالعه معادله موج و حل عددی آن با روشهای تفاضل عددی و عناصر متناهی فردین حسین پناهی (دانشجوی ریاضی)، فردین ساعد پناه، کمال شانظری (1389)
مطالعه روش های بدون شبکه برای حل عددی معادلات وابسته زمانی مریم نیازی، کمال شانظری، فردین ساعد پناه (1389)
کاربرد روش تجزیه دامنه همپوش در روش جوابهای اساسی نسرین محمدی بلبان آب، کمال شانظری، مراد احمدنسب (1388)
حل معادلات انتگرال با استفاده از موجک های دابیشز آزاده مخفی، امجد علی پناه، کمال شانظری (1388)
یک الگوریتم سریع جدید بر اساس روش تصویر گرادیان کارمارکار فرزین نورزاده، فرهاد جنتی، کمال شانظری (1388)
حل عددی معادلات انتگرال با استفاده از چند جمله های متعامد سجاد یاوری عظیم، امجد علی پناه، کمال شانظری (1387)
حل عددی معادلات انتگرال با استفاده از پایه های قطعه ای پیوسته سجاد حدیدی، امجد علی پناه، کمال شانظری (1387)
تکنیک شبه خطی در روش جوابهای اساسی برای حل معادلات غیر خطی پواسون محمود فلاحی، کمال شانظری، امجد علی پناه (1386)
تولید نقاط سازگار سه بعدی و کاربرد آن در روش بدون شبکه محمد هوسمی، کمال شانظری، امجد علی پناه (1386)
بهینه سازی شبکه ها و فرمهای آزاد شده آن اقبال حسینی، فرهاد جنتی، کمال شانظری (1386)
یک الگوریتم ژنتیک هیبرید جدید برای مساله تخصیص درجه دو حسین الماس، فرهاد جنتی، کمال شانظری (1386)
روش تجزیه دامنه بطور متداخل برای بهبود روش تقابل دوگان در روش عناصر مرزی سارنگ زربینی سیدانی، کمال شانظری، فرهاد جنتی (1386)
بهینه سازی کولونی مورچه و کاربرد آن در حل مساله جدول زمانبندی علیرضا میرزائی، فرهاد جنتی، کمال شانظری (1385)
یک الگوریتم ژنتیک هیبرید جدید برای مساله کوله بشتی چند محدودیتی صابر دوستدار قلی، فرهاد جنتی، کمال شانظری (1385)
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی بوسیله توابع شعاعی پایه کیوان کریمی، کمال شانظری، فرهاد جنتی (1385)
الگوریتم های موازی برای سیستم های ماتریس سه قطری محمد بیرانوند، هایده اهرابیان، کمال شانظری (1385)
استراتژیهای محورگیری در روش سیمپلکس برزو رستمی، فرهاد جنتی، کمال شانظری (1384)
طرح پژوهشی خاتمه یافته