1403/01/31
اردشیر شیخ احمدی

اردشیر شیخ احمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55209931100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
تلفن: +988733620552

تحصیلات

 • دکترای تخصصی غذا و تغذیه دام (1385 - 1389)
  عنوان رساله: تاثیر سطوح مختلف خوراک بر سیستم نیتریک اکساید در مرغ های مادر گوشتی
 • کارشناسی ارشد تغذیه دام (1382 - 1384)
  عنوان رساله: تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی گله های مادر گوشتی
 • کارشناسی علوم دامی (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: تلقیح مصنوعی در طیور
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Effects of dietary black cumin seed meal on growth performance, blood biochemistry and fatty acid composition of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei Mohammad Niroomand, Arash Akbarzadeh, Eisa Ebrahimi, Seyed Alireza Sobhani, Ardashir Sheikhahmadi (2020)
Effects of dietary energy level on appetite and central adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) in broilers Xiyi Hu, Wang Yufeng, Ardashir Sheikhahmadi, Li Xianlei, Johan Buyse, Zhigang Song, Hai Lin (2019)
Attenuating Effect of Zinc and Vitamin E on the Intestinal Oxidative Stress Induced by Silver Nanoparticles in Broiler Chickens Zhigang Song, Jiadong Lv, Ardashir Sheikhahmadi, Julie Uerlings, Nadia Everaert (2017)
اثرات نانوذره دی اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر بیان ژنهای CYP1A4 و TOJ3 در بلدرچین ژاپنی جلال رستم زاده، هیوا جلالی، زهرا حیدری، اردشیر شیخ احمدی (1395)
اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرندههای فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی حسین حسن پور، نیلوفر توانگر راد، علی کدیور، اردشیر شیخ احمدی (1395)
Effects of using eucalyptus (Eucalyptus globulus L.) leaf powder and its essential oil on growth performance and immune response of broiler chickens Danial Farhadi, Ahmad Karimi, Amirali Sadeghi, Ardashir Sheikhahmadi, Mahmood Habibian, Keyvan Sobhani, Ali Raei (2017)
Effect of Zinc on Appetite Regulatory Peptides in the Hypothalamus of Salmonella-Challenged Broiler Chickens Xiyi Hu, Ardashir Sheikhahmadi, Li Xianlei, Wang Yufeng, Hongchao Jiao, Zhigang Song, Bingkun Zhang, Hai Lin (2016)
Effects of heat stress on the gene expression of nutrient transporters in the jejunum of broiler chickens (Gallus gallus domesticus) Xiaolei Sun, Haichao Zhang, Ardashir Sheikhahmadi, Wang Yufeng, Hong chao Jiao, Zhigang Song, Hai Lin (2015)
Effects of Corticosterone and Dietary Energy on Immune Function of Broiler Chickens Jiachang Yang, Lei Liu, Ardashir Sheikhahmadi, Wang Yufeng, Congcong Li, Hai Lin, Hong chao Jiao (2015)
Effects of feed deprivation on the AMPK signaling pathway in skeletal muscle of broiler chickens Xiyi Hu, Lei Liu, Zhigang Song, Ardashir Sheikhahmadi, Wang Yufeng, Johan Buyse (2015)
Effects of acute heat stress on gene expression of brain–gut neuropeptides in broiler chickens1 Lei Liu, Li Hepeng, Li Xianlei, Hong chao Jiao, Hai Lin, Zhigang Song, Wang Yufeng, Ardashir Sheikhahmadi (2013)
Fasting alters protein expression of AMP-activated protein kinase in the hypothalamus of broiler chicks (Gallus gallus domesticus Zhigang Song, Lei Liu, Yunshuang Yue, Hong chao Jiao, Hai Lin, Johan Buyse, Eddy Decuypere, Nadia Everaert, Ardashir Sheikhahmadi (2012)
Effect of Corticosterone on GeneExpression of FeedIntakeRegulatoryPeptides in LayingHens Lei Liu, Zhigang Song, Ardashir Sheikhahmadi, Hong chao Jiao, Hai Lin (2012)
Effect of Heat Exposure on Gene Expression of Feed Intake Regulatory Peptides in Laying Hens Zhigang Song, Lei Liu, Ardashir Sheikhahmadi, Hong chao Jiao, Hai Lin (2012)
Effects of ginger root (Zingiber officinale) on egg yolk cholesterol, antioxidant status and performance of laying hens Abdollah akbarian, Abolghasem Golian, Ardashir Sheikhahmadi, Hosayn Moravej (2011)
Effect of extruded cotton seed and canola seed on unsaturated fatty acid composition in plasma, erythrocytes and liver of lambs Ardashir Sheikhahmadi, Abolghasem Golian, Abdollah akbarian, MORTEZA Ghaffari Hosseini, Hassan Shirzadi, Mohammad Mirzaee (2010)
Increased iNOS Gene Expression in the Granulosa Layer of F1 Follicle of Over-Fed and Under-Fed Broiler Breeder Hens Ardashir Sheikhahmadi, Mojtaba Zaghari, Mahmood Shivazad, Hossein Hassanpour, Armin Towhidi (2010)
Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Expression in Granulosa Layer of F1 Follicle of Broiler Breeder Hens Ardashir Sheikhahmadi, Mojtaba Zaghari, Mahmood Shivazad, Hossein Hassanpour, Armin Towhidi (2010)
Increase of hepatic nitric oxide levels in a nutritional model of fatty liver in broiler breeder hens Ardashir Sheikhahmadi, Mojtaba Zaghari, Mahmood Shivazad, Hossein Hassanpour, Armin Towhidi (2010)
بررسی ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه های گوشتی مجتبی زاغری، محمد مهدی قاسمی، محمود شیوازاد، اردشیر شیخ احمدی (1388)
تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی گله های مادر گوشتی اردشیر شیخ احمدی، محمود شیوازاد، مجتبی زاغری، احمد زارع شحنه (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تاثیر سیلی مارین بر فعالیت برخی از آنزیمهای آنتی اکسیدانی سرم مرغ های تخمگذار مسن سمیرا فریادی، اردشیر شیخ احمدی، ایوب فرهادی، هیمن نوربخش (1400)
اثرات نانوذره دی اکسید تیتانیوم و ویتامین E روی بیان ژن TOJ3 در بلدرچین ژاپنی هیوا جلالی، جلال رستم زاده، اردشیر شیخ احمدی (1393)
اثرات نانوذره دی اکسید تتانیوم و ویتامین E بر بیان ژن CYP1A4 جلال رستم زاده، زهرا حیدری، اردشیر شیخ احمدی (1393)
اثرات دی اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر فاکتورهای تولیدی در بلدرچین های تخمگذار زینب فیروزی فرد، اردشیر شیخ احمدی، امجد فرزین پور (1393)
در تعیین بهترین سطح کنجاله کلزا در مرغهای مادر گوشتی TOPSIS و SAW استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه اردشیر شیخ احمدی، مجتبی زاغری، محمود شیوازاد، احمد زارع شحنه، سید عبداله حسینی، سید جواد حسینی (1387)
تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی گله های مادر گوشتی اردشیر شیخ احمدی، محمود شیوازاد، مجتبی زاغری، احمد زارع شحنه (1386)
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • تنش در طیور
 • تنظیم اشتها در طیور
 • تغذیه طیور
بیشتر

دانشجویان

 • جبار جوانمردی
  نام: جبار جوانمردی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تغذیه دام
  پایان نامه:
 • روژین کاظمی
  نام: روژین کاظمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی
  رشته: تغذیه دام
  پایان نامه:
 • سارا مولودی
  نام: سارا مولودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تغذیه دام
  پایان نامه:
 • سمیرا فریادی
  نام: سمیرا فریادی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: تغذیه دام
  رساله:
بیشتر