1403/01/31
شهلا حسینی

شهلا حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36135806900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
تلفن: 087-33664600- 2453

تحصیلات

 • کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای حرفه‌ای سیستماتیک گیاهی (1387 - 1390)
  عنوان رساله: مطالعه فیلوزنتیک و مورفولوزیک جنس Bulbophyllum در جزیره مالزی
 • کارشناسی ارشد اکولوژی و سیستماتیک گیاهی (1382 - 1384)
  عنوان رساله: مطالعه کاریوتاکسونومیک گونه هایی از جنس آلیوم در آذربایجان شرقی و کردستان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Phylogenetic relationship of Bulbophyllum species (Orchidaceae) Based on plastid DNA sequence data Shahla Hosseini, Rusea Go, Ahmad Ainuddin Nuruddin, Kourosh Dadkhah, Faridah Qamaruz Zaman (2010)
Identification of potential ornamental and medicinal canopy plant species and optimization of culture media and techniques for mass propagation Rusea Go, Ahmad Ainuddin Nuruddin, Kenny Khor Ong Eng, Tan Mui Ching, Shahla Hosseini, Rosimah Nulit, Nor Ashikin Psyquay Abdullah (2009)
Effect of global warming on the distribution of elusive ground orchid genus Corybas in Peninsular Malaysia Tan Mui Ching, Rusea Go, Janna Ong Abdollah, Rosimah Nulit, Kenny Khor Ong Eng, Shahla Hosseini (2009)
The threatened environment for wild orchid in Malaysia Kenny Khor Ong Eng, Rusea Go, Janna Ong Abdollah, Tan Mui Ching, Shahla Hosseini (2009)
بررسی سیتوتاگزونومیک جنس پیاز در آذربایجان و کردستان شهلا حسینی، علی موافقی، محمود خسروشاهی، نازیلا بقایی، نادر ولی زاده (1384)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
بررسی کروموزومی و کاریوتیپی گونه هایی از جنس Fritillari در ایران فاطمه حزباوی، شهلا حسینی، قادر میرزاقادری (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • گیاهان دارویی
 • تنوع زیستی و حفاظت در گیاهان
 • فیلوژنتیک گیاهی
 • سیتوژنتیک گیاهی
بیشتر