1403/03/09
شهلا حسینی

شهلا حسینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36135806900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
تلفن: 087-33664600- 2453

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با گونههای گیاهی موجود در محوطه دانشگاه کردستان و معرفی مجموعه ایی از گیاهان خوراکی و دارویی استان کردستان
نوع پژوهش
تدریس در کارگاه
کلیدواژه‌ها
گیاهان دارویی، گیاهشناسی، دانشگاه کردستان
سال 1402
پژوهشگران شهلا حسینی

چکیده

تنوع جغرافیایی و شرایط اقلیمی و توپوگرافی استان کردستان موجب شده است که انواع جوامع جنگلی و گیاهی و رویشگاههای متنوعی در نواحی مختلف اکولوژیکی منطقه به وجود آید. این استان از نظر فلورو پوشش گیاهی ۲۵ درصد پوشش گیاهی ایران را داراست و با دارا بودن شرایط جوی، اقلیمی و ادافیکی خاص همواره بستر رویش گونه‌های مختلف گیاهی بوده است که از جنبههای گوناگون مانند: مرتع‌داری، زیست‌محیطی، حفاظت خاک، گیاهان دارویی، خوراکی و صنعت حائز اهمیت و ارزش است. اهدف این کارگاه با چند رویکرد متفاوت همراه خواهد بود که یکی از آنها معرفی گونههای درختی، درختچه ایی و علفی محوطه دانشگاه کردستان است. در بخش دوم مجموعه ایی از گونههای گیاهی استان که به داشتن ارزش تغذیه ایی و دارویی شناختهشدهاند معرفی خواهند شد. با توجه به سابقه طولانی مصرف گیاهان دارویی در سراسر کشور و نیز استان کردستان و محرز بودن خاصیت دارویی آنها در درمان طیف وسیعی از بیماریها، در بخش سوم کارگاه به بررسی خواص درمانی توصیف شده برای برخی از گیاهان دارویی (توصیف شده در بخش اول) پرداخته میشود. در این قسمت سعی بر آن است که خواص مختلف درمانی مانند خواص ضد میکروبی، ضد ویروسی، ضد قارچی، ضد سرطانی، ضد دردی و... توصیف گردد. از آنجایی که مخاطبان این کارگاه اعضای فرهیخه هیئت علمی میباشد سعی خواهد شد که تا حد امکان روی جنبههای علمی این خواص و مکانیسمهای مولکولی و پزشکی آنها بحث شود. همچنین در این قسمت جنبههای جدیدی که امروزه در مورد خواص گیاهان دارویی مورد بحث است، ذکر خواهد شد. امید است که با معرفی گونههای گیاهی و اهمیت آنها از بهره برداری بی‌رویه آنها بهصورت برداشت مستقیم از طبیعت که منجر به تخریب پوشش گیاهی و انقراض گونههای باارزش گیاهی است ممانعت به عمل آورد.