1403/01/27
محمد رستمی

محمد رستمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32456132
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ، ایران (1391 - 1392)
    عنوان رساله: اثربخشی آموزش گروهی روانشناسی مثبت نگر بر افزایش شادکامی در نوجوانان با آسیب شنوایی
  • دکترای تخصصی مشاوره توانبخشی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ، ایران (1392 - 1397)
    عنوان رساله: تبیین فرایند پدیدآیی افکار و احساسات خودکشی در سالمندان ایرانی: ارائه مدل
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Cyber victimization and suicidal behavior in high school students: The mediating role of psychological problems and perceived social support Niloofar Sarhangi, Mohammad Rostami, Reza Abbasi Rad, Mohadeseh Fasihi, Soleyman Ahmed Boukani (2023)
عوامل مرتبط با افکار خودکشی در سربازان وظیفه ایرانی محمد رستمی، فاطمه رحمتی نجارکلایی، محمود ثالثی (1401)
Big Five Personality Traits and Predicting Mental Health among Iranian Older Adults Mohammad Rostami, Soleyman Ahmed Boukani, Hiva Saleh Manijeh (2022)
Structural Factors Contributing to Suicidal Ideation in Iranian Older Adults: A Grounded Theory Approach Mohammad Rostami, Seyyed Jalal Younesi, Mahshid Foroughan, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Seyed Kazem Malakouti (2022)
Drug type and risk behaviors associated with non-fatal overdose among people who use drugs: a systematic review and meta-analysis Bahram Armoon, Neda SoleimanvandiAzar, Mohammad Rostami, Peter Higgs, Azadeh Bayani, Ladan Fattah Moghaddam, Elahe Ahounbar, Rasool Mohammadi, Amir-Hossein Bayat (2022)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افکار خودکشی سربازان وظیفه محمد رستمی، اسفندیار آزاد، فاطمه رحمتی نجارکلایی (1400)
Determinants of Suicidal Ideation among Older Adults Mahshid Foroughan, Mohammad Rostami, Seyyed Jalal Younesi (2021)
A Systematic Review of Suicide Prevention Interventions in Military Personnel Mohammad Rostami, Fatemeh Rahmati-Najarkolaei, Mahmood Salesi, Esfandiar Azad (2021)
Improving the Self-Esteem and Aggression Control of Deaf Adolescent Girls: The Effectiveness of Life Skills Training Nasrin Sudmand, Guita Movallali, Arezoo Abedi, Asghar Dadkhah, Mohammad Rostami, Poriya Reza Soltani (2020)
Marital Satisfaction and Happiness in Parents With Autistic and Normal Children Hosein Hoseinnejad, Farhad Chopaniyan, Omid Sarvi Moghanlo, Mohammad Rostami, Asghar Dadkhah (2020)
Reliability and Validity of the 10-Item Personality Inventory among Older Iranians Manoochehr Azkhosh, Robab Sahaf, Mohammad Rostami, Amir Ahmadi (2019)
Subjective Wellbeing and Interpersonal Problems in the Mothers of Students With Learning Disabilities Mohammad Rostami, Shafigh mehraban, Farshad Zarei, Mehdi Sharifi, Guita Movallali (2019)
Models of suicide in elderly: a protocol for a systematic review Mohammad Rostami, Seyyed Jalal Younesi, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Seyed Kazem Malakouti, Mahshid Foroughan (2018)
Marital satisfaction in deaf couples: a review study آرزو عابدی، محمد رستمی، سمیه عابدی، نسرین سودمند، گیتا موللی (1397)
The relationship between self-knowledge sources and mental disorders in Iranian population Seyyed Jalal Younesi, Mohammad Rostami, Mojtaba Abbasi Asl, Javad Kazemi (2018)
نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان سید محسن حجت خواه، سلیمان احمد بوکانی، سعید عباسی، محمد رستمی (1396)
Happiness of Male Adolescents With Disabled Physical Mobility: Benefits of Mental Rehabilitation Based on Positive Thinking Skills Training Mohammad Rostami, Erfan Soleimani Sefat, Shayesteh Nejati, Zeinab Mohammad-Alipour, Maedeh Naghiyaee, Seyyed Jalal Younesi, Amirhosain Hosainpour (2017)
Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Training in Reducing Depression in Visually Impaired Male Students Erfan Soleimani Sefat, Seyyed Jalal Younesi, Asghar Dadkhah, Mohammad Rostami (2017)
Iranian Adolescents With Physical-Motor Disabilities: Needs and Problems in Education and Employment Mehdi Sharifi, Mohammad Rostami, Seyyed Jalal Younesi, Maryam Sharifian Sani, Guita Movallali (2016)
اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر کنترل خشم نوجوانان کم شنوا نسرین سودمند، اصغر دادخواه، گیتا موللی، محمد رستمی، مونا ستاری (1394)
تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر فرسودگی شغلی پرستاران ناصر صدقی گوی آقاج، محمد رستمی، مریم خسرو زاده، محمدعلی حسینی (1394)
Maladaptive Schemas and Affective Control in Students with Learning Disability: Benefits of Mindfulness-Based Cognitive Therapy Nasrollah veysi, Mohammad Rostami, Zohreh Zangooi, Mohammad Ali Khaksar Beldachi (2015)
تأثیر برنامه آموزش مهارت های زندگی بر مؤلفه های رضایت زناشویی انریچ در زنان ناشنوای ایرانی آرزو عابدی، گیتا موللی، محمد رستمی، پوریا رضا سلطانی، اصغر دادخواه (1394)
Social Competence of Students with Learning Disability: Advantages of Verbal Self-Instructional Package Fatemeh Rahemi Noushabadi, Narges Adib Sereshki, Firuzeh Sajedi, Mohammad Rostami (2015)
رابطه ی هوش معنوی با سلامت عمومی در دانشجویان محمد رستمی، شفیق مهربان، سعید بازیار، مهدی شریفی (دانشگاه علوم بهزیستی)، زینب محمد علی پور، وحید بختیاری (1393)
Social Anxiety in Students with Learning Disability: Benefits of Acceptance and Commitment Therapy Mohammad Rostami, Nasrollah veysi, Fatemeh Jafarian Dehkordi, Emad Alkasir (2014)
Depression and Deaf Adolescents: A review Mohammad Rostami, Bahman Bahmani, Vahid Bakhtyari, Guita Movallali (2014)
رابطه سبک های دلبستگی و رفتارهای پرخطر زینب محمد علی پور، محمد رستمی، مریم قائم مقامی (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
روا سازی و اعتبار یابی مقیاس افکار خودکشی سالمندی مهشید فروغان، محمد رستمی، سید جلال یونسی (1400)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
راهنمای جامع رفتارهای خودکشی: کار با افراد در معرض خطر و خانواده هایشان محمد رستمی، عرفان سلیمانی صفت، حسین حسین نژاد (1399)
پایان نامه
اثربخشی درمان گروهی مرور زندگی بر خودشکوفایی و شادکامی سالمندان ناصح محمدی، مهشید فروغان، سید جلال یونسی، محمد رستمی (1401)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • مطالعات خودکشی، مشاوره با سالمندان، مداخله در بحران، درمان شناختی رفتاری
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه (1400 - ادامه دارد)
بیشتر