1403/01/31
فرنوش خسروبخش

فرنوش خسروبخش

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35330038100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی (1383 - 1385)
  عنوان رساله:
 • دکترای حرفه‌ای دکتری حرفه ایی دامپزشکی (1375 - 1381)
  عنوان رساله: مطالعه آسیب شناسی کریپتوسپوریدیوزیس در موش کوچک سفید آزمایشگاهی
 • دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی (1385 - 1389)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Genetic background modulates phenotypic expressivity in OPA1 mutated mice, relevance to DOA pathogenesis Djamaa Atamena, Venu Gurram, Petnoi Petsophonsakul, Farnoosh Khosrobakhsh, Macarena S. Arrázola, Pascale Belenguer, Marion Szelechowski, Bernd Wissinger, Marlène BOTELLA (2023)
اثر لیپوئیک اسید بر بیان ژن پروتئین آتروفی بینایی نوع 1 پانکراس در مدل انسدادی کلستاز و سیروزی موش صحرایی نر فرنوش خسروبخش، محمد رامان (روح الله) مولودی، خاطره شجاع، ساحل محمدی (1398)
A yeast-based screening assay identifies repurposed drugs that suppress mitochondrial fusion and mtDNA maintenance defects Thomas Delerue, Déborah Tribouillard-Tanvier, Marlène Daloyau, Farnoosh Khosrobakhsh, Laurent J. Emorine, Laetitia Arnauné-Pelloquin, Marc Blondel, Pascale Belenguer, Gaëlle Friocourt (2019)
بررسی اثر کلستاز بر بیان ژن پروتئین مربوط به دینامین -1 در کبد موش بزرگ آزمایشگاهی فرنوش خسروبخش، محمد رامان (روح الله) مولودی، مریم بیگدلو، آرمان رحیمی (1396)
Loss of Msp1p in Schizosaccharomyces pombe induces a ROS-dependent nuclear mutator phenotype that affects mitochondrial fission genes Thomas Delerue, Farnoosh Khosrobakhsh, Marlène Daloyau, Laurent J. Emorine, Adrien Dedieu, Nathalie Bonnefoy, Christopher J. Herbert, Pascale Belenguer, Laetitia Arnauné-Pelloquin (2016)
افزایش آستانه احساس درد و کاهش بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی درکبد موش صحرایی با مدل انسفالوپاتی کبدی شمس الدین احمدی، آرزو محمدیان، زانیار کرمی، فرنوش خسروبخش، جلال رستم زاده (1393)
N-acetylcysteine prevents rotenone-induced Parkinson’s disease in rat: An investigation into the interaction of parkin and Drp1 proteins Arman Rahimmi, Farnoosh Khosrobakhsh, Esmael Izadpanah, Mohammad Raman (Rohollah) Moulodi, Kambiz Hassanzadeh (2015)
Cholestasis induced antinociception and decreased gene expression of MOR1 in rat brain Shamseddin Ahmadi, Zaniar Karami, Arezoo Mohammadian, Farnoosh Khosrobakhsh, Jalal Rostamzadeh (2015)
القای مدل بیماری پارکینسون توسط روتنون در موش صحرایی آرمان رحیمی، فرنوش خسروبخش، اسماعیل ایزدپناه، کامبیز حسن زاده (1393)
OPA1 (dys)functions Thomas Landesa, Ingrid Leroy, Ambre Bertholeta, Alan Diot, Farnoosh Khosrobakhsh, Pascale Belenguer, Laurent J. Emorine, Laetitia Arnauné-Pelloquin, گی Lenaers, Aurélien Olichon, Emmanuelle Guillou, Delphine Courilleau, Marie-Christine Miquel, Noélie Davezac, Marlène Daloyau (2010)
Processing of the dynamin Msp1p in S. pombe reveals an evolutionary switch between its orthologs Mgm1p in S. cerevisiae and OPA1 in mammals Ingrid Leroy, Farnoosh Khosrobakhsh, Alan Diot, Marlène Daloyau, Laetitia Arnauné-Pelloquin, Pascale Belenguer, Laurent J. Emorine, Cindy Cavelier (2010)
Natural Cryptosporidium Infection of the Stomach and Intestine in Laboratory Mice. mohammad javad Gharagozlou, Farnoosh Khosrobakhsh, javad ashrafihelen (2004)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Development of an Animal Model for Mitochondrial Optic Neuropathy Kamand Kavianpour, Fatemeh-sadat Hosseini-Mazinani, Mahya Omrani, Zahra Amani, Pascale Belenguer, Leila Satarian, Farnoosh Khosrobakhsh (2022)
The effect of Alpha-Lipoic Acid on mitochondrial fusion in rotenone-induced SH-SY5Y cell line Samaneh Parvaneh, Sohrab Rahmani, Farnoosh Khosrobakhsh (2021)
بررسی بیان ژن bnip3 در پانکراس موش بزرگ آزمایشگاهی کلستاز شده ساحل محمدی، فرنوش خسروبخش، محمد رامان (روح الله) مولودی (1396)
Expression of Mitofusin 1 gene in cholestatic rat liver Khatere shojae, Farnoosh Khosrobakhsh, Mohammad Raman (Rohollah) Moulodi (2016)
Expression of Dynamin-related protein 1 gene in cholestatic rat liver Maryam Bigdelo, Farnoosh Khosrobakhsh, Mohammad Raman (Rohollah) Moulodi (2015)
Mu-opioid receptor gene expression decreased in liver and hypothalamus after bile duct ligation in rat Shamseddin Ahmadi, Arezoo Mohammadian, Farnoosh Khosrobakhsh, Jalal Rostamzadeh (2014)
Induction of Parkinson’s disease model in rat by rotenone: an optimized approach Arman Rahimmi, Kambiz Hassanzadeh, Farnoosh Khosrobakhsh (2014)
N-acetylcysteine prevents rotenone-induced Parkinson’s disease in rat: an investigation into the interaction of Parkin and Drp1proteins Arman Rahimmi, Farnoosh Khosrobakhsh, Esmaeil Izadpanah, Mohammad Raman (Rohollah) Moulodi, Kambiz Hassanzadeh (2014)
N-acetylcysteine prevents rotenone-induced Parkinson’s disease in rat Arman Rahimmi, Kambiz Hassanzadeh, Farnoosh Khosrobakhsh, Esmaeil Izadpanah, Mohammad Raman (Rohollah) Moulodi (2013)
Development of a Rat Model of Parkinson’s Disease Arman Rahimmi, Kambiz Hassanzadeh, Farnoosh Khosrobakhsh, Esmaeil Izadpanah (2013)
مروری بر بیماری پارکینسون، مدل های حیوانی و تأیید مدل با تست های رفتاری آرمان رحیمی، فرنوش خسروبخش، کامبیز حسن زاده، اسماعیل ایزدپناه (1392)
سخنرانی
پایان نامه
ایجاد مدل حیوانی بیماری نوروپاتی بینایی میتوکندری زهرا امانی، لیلا ستاریان، فرنوش خسروبخش (1401)
مطالعه بیان ژن bnip3 در کبد و پانکراس رت کلستازی شده ساحل محمدی، فرنوش خسروبخش، محمد رامان (روح الله) مولودی (1396)
بررسی بیان ژن های fis1 و mfn1 درکبد موش بزرگ آزمایشگاهی کلستازی شده خاطره شجاع، فرنوش خسروبخش، محمد رامان (روح الله) مولودی (1395)
بررسی بیان ژن پروتئین مربوط به دینامین-1 در کبد موش بزرگ آزمایشگاهی کلستاز شده مریم بیگدلو، فرنوش خسروبخش، محمد رامان (روح الله) مولودی (1394)
بررسی بیان ژن میتوفیوزین 2 (Mfn2) در کبد موش صحرایی کلستاز شده و سیروزی معصومه بحرآسمانی کوهستانی، فرنوش خسروبخش، محمد رامان (روح الله) مولودی (1393)
بررسی بیان ژن آتروفی بینایی1 در کبد موش صحرایی کلستاز شده الهام مومنی، مسعود حیدری زاده، فرنوش خسروبخش، محمد رامان (روح الله) مولودی (1393)
بررسی تأثیران- استیل سیستئین در مدل پارکینسونی موش صحرایی آرمان رحیمی، کامبیز حسن زاده، فرنوش خسروبخش، اسماعیل ایزدپناه (1393)
بررسی بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی در هیپوتالاموس و کبد موش صحرایی کلستاز شده آرزو محمدیان، شمس الدین احمدی، فرنوش خسروبخش، جلال رستم زاده (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • پویایی میتوکندری و کلستاز
 • پویایی میتوکندری و بیماریهای تحلیل برنده عصبی
 • مکانیسم مولکولی پویایی میتوکندری
بیشتر

دانشجویان

 • سیده سارا محسنی زاده
  نام: سیده سارا محسنی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی بیان ژن های Mfn1 وMfn2 در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان سینه در ایران
 • سمیه سمیه گل پری پور
  نام: سمیه سمیه گل پری پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی میزان بیان ژنهای drp1 و mff در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان سینه در ایران
 • ساحل محمدی
  نام: ساحل محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی بیان ژن bnip3 در کبد و پانکراس رت کلستازی شده
 • خاطره شجاع
  نام: خاطره شجاع
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بیان ژن های fis1 و mfn1 در کبد موش بزرگ آزمایشگاهی کلستازی شده
 • مریم بیگدلو
  نام: مریم بیگدلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • معصومه بحر آسمانی کوهستانی
  نام: معصومه بحر آسمانی کوهستانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • الهام مومنی
  نام: الهام مومنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • آرمان رحیمی
  نام: آرمان رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • آرزو محمدیان فارسانی
  نام: آرزو محمدیان فارسانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
بیشتر