1403/01/27

علی مرادیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36551143100
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی:
تلفن: 38239100

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
The Casimir interaction in a nonlocal electrolyte slab Ali Moradian, Saydeh asrin Sayed Zahedi (2023)
Rod separation by sawtooth channel Hamed Karimi, Mohamad Reza Setare, Ali Moradian (2020)
Overdamped non-contact rectifiers Ali Moradian, Mohammad Alvand (2018)
ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺎﻧﻮﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺎﺯﻳﻤﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻣﻮﺝ ﻣﺜﻠﺜﻲ علی مرادیان، محمد رضا ستاره، سیده ئه سرین سیدزاهدی (1396)
Intensifying the Casimir force between two silicon substrates within three different layers of materials Saydeh asrin Sayed Zahedi, Ali Moradian, Mohamad Reza Setare (2016)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
بررسی شناگرها در عدد رینولدز کوچک محمد جعفر باش افشار، علی مرادیان (1400)
برهم کنش و گشتاور بین نانوساختارهای چند لایه ای مسعود رزم پوش، علی مرادیان (1400)
مطالعه یک سیستم ریز مقیاس استوانه ای نسیبه عیدی، علی مرادیان (1399)
مطالعه حرکتهای انتقالی و دورانی موتورهای مولکولی امین مهدی زاده، علی مرادیان (1397)